ANDORRA, FRANSKA / FRENCH ANDORRA

Updated September 9, 2017. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

ANDORRA FRANSKA SEK
1 -31 ½c på 1c gråsvart (1) 6,-
3* -31 2c brunröd (1) 4,-
4* -31 3c gulorange (1) 4,-
24-47* -32 Ol. motiv (24) 1400,-
24 -32 Bruksmärke 1c (1) 3,-
27-28 -32 Bruksmärke 5c, 10 c (2) 14,-
48* -35 Övertr. 20c på 50 c (1) 50,-
49-55* -36 Statsvapen (7) 18,-
49-53* -36 Statsvapen ej nr 52 (4) 4,-
49-51 -36 Statsvapen (3) 6,-
56-74* -37 Ol. motiv (19) 1200,-
142 -55 Bruksmärken 1 fr (1) 2,-
159* -55 Flygpost 220F, örn (1) 55,-
162 -57 Bruksmärke 65 fr (1) 45,-
164-67 -61 Statsvapen (4) 6,-
168-69 -61 Landskap 0,25c 0,30c (2) 5,-
174 -61 Landskap 1 fr (1) 15,-
175-77 -61 Flygpost 2 fr-5 fr (3) 28,-
178 -62 Satellit (1) 8,-
179-81 -62 Berättelser (3) 100,-
182 -64 Philatec 64 (1) 11,-
183-84 -64 Berättelser II (2) 150,-
185 -64 Flygpost 10 fr (1) 20,-
186-87 -64 Statsvapen, ej kpl (2) 2,-
190 -64 Röda Kors, jungfru (1) 100,-
191-92 -65 Bruksmärken (2) 7,-
193 -65 Telekommunikation (1) 20,-
194 -65 Andorrahuset i Paris (1) 6,-
195-96 -66 Skidsport (2) 13,-
197 -66 Satellit FR1 (1) 12,-
198 -66 Europa Cept (1) 20,-
199-00 -67 Europa Cept (2) 60,-
202 -67 Telefon (1) 9,-
203 -67 Socialförsäkring (1) 40,-
204-06 -67 Freskmålningar I (3) 12,-
204-06 -67 Dito i miniark om 10 (1) 100,-
207 -68 OS i Grenoble (1) 6,-
208-09 -68 Europa Cept (2) 85,-
210 -68 OS i Mexico, höjdhopp (1) 8,-
211-13 -68 Freskmålningar II (3) 16,-
214-15 -69 Europa Cept (2) 85,-
216 -69 Kanot VM (1) 15,-
217 -69 Vattenskydd (1) 28,-
218-20 -69 Freskmålningar III (3) 18,-
221 -70 Handbolls VM (1) 15,-
222-23 -70 Europa Cept (2) 85,-
224 -70 Bruksmärke 0,45 (1) 6,-
225 -70 Friidrott (1) 14,-
226-28 -70 Freskmålningar IV (3) 20,-
229 -71 VM i Konståkning (1) 14,-
230-31 -71 Naturvård, björn, orre (2) 35,-
232-33 -71 Europa Cept (2) 95,-
234 -71 Bruksmärke 0,90 (1) 6,-
235-37 -71 Freskmålningar V (3) 22,-
238-39 -72 Europa Cept (2) 85,-
240 -72 Örn (1) 20,-
241 -72 OS i München, skytte (1) 18,-
242-44 -72 Freskmålningar VI (3) 19,-
245-46 -72 Charles De Gaulle (2) 20,-
247-48 -73 Europa Cept (2) 90,-
249 -73 Jungfru Canolich (1) 14,-
250-52 -73 Blommor (3) 16,-
253-54 -73 Fåglar (2) 28,-
255-57 -74 Blommor (3) 10,-
258-59 -74 Europa Cept (2) 110,-
260 -74 Möte 25 aug./Vapen (1) 9,-
261-62 -74 Fåglar (2) 35,-
263 -74 UPU 75 år (1) 11,-
264-65 -75 Europa Cept (2) 45,-
264-65* -75 Europa Cept, ej ** (2) 25,-
266-68 -75 Blommor (3) 14,-
269 -75 Arphila ’75 (1) 12,-
270 -75 President Pompidou (1) 6,-
271 -75 Int, kvinnoår (1) 8,-
272 -76 OS i Innsbruck, slalom (1) 8,-
273 -76 Telefonen 100 år (1) 7,-
274-75 -76 Europa Cept (2) 45,-
276 -76 USA 200 år (1) 8,-
277 -76 OS i Montreal, skytte (1) 12,-
278 -76 Kyrkan i Meritxell (1) 7,-
279-80 -76 Fjärilar (2) 28,-
281 -77 Hermelin (1) 8,-
282-83 -77 Europa Cept (2) 65,-
283 -77 Europa, endast 1,40 fr (1) 40,-
284 -77 Kulturinstitut (1) 6,-
285 -77 Konst, Sant Roma (1) 9,-
285 -77 Dito i miniark om 10 (1) 80,-
286-87 -77 Rättsväsende (2) 16,-
288 -78 Ekorre (1) 5,-
289 -78 Fördrag I 0,80fr (1) 4,-
290-91 -78 Europa Cept (2) 55,-
292 -78 Jungfru Dispony (1) 8,-
293 -78 Tribunal Visura (1) 6,-
294 -78 Paréagefördr. II, 1.70fr (1) 6,-
295 -79 Naturskydd (1) 3,-
296 -79 Fåglar (1) 8,-
297-98 -79 Europa Cept (2) 25,-
299 -79 Freskmåln./fågel Nagol(1) 7,-
299 -79 Dito i miniark om 10 (1) 60,-
300 -79 Barnåret (1) 6,-
301 -79 Andorra 700 år (1) 7,-
302 -79 VM i judo (1) 5,-
303 -80 Byggnad i Cortindada (1) 4,-
304 -80 OS Lake Placid, skidor (1) 10,-
305-06 -80 Europa Cept (2) 19,-
307 -80 Blommor 1,30 fr (1) 4,-
308 -80 Blommor 1,10 fr (1) 3,-
307-08 -80 Blommor 4-block (2) 28,-
309 -80 Cykel VM (1) 5,-
310 -80 Casa de la Vall (1) 4,-
311 -80 Målning/Ängel, Nagol (1) 8,-
311 -80 Dito i miniark om 10 (1) 70,-
312 -81 Bordes de Mereig (1) 4,-
313-14 -81 Europa Cept (2) 14,-
315-16 -81 Fåglar (2) 9,-
317 -81 VM i fäktning (1) 6,-
318 -81 Konst (1) 8,-
319 -81 Drickvatten (1) 4,-
320 -81 Handikappår (1) 7,-
321-22 -82 Europa Cept (2) 17,-
323-24 -82 VM i fotboll (2) 10,-
323-24 -82 Dito i miniark om 5x2 (1) 45,-
Block 1 -82 Frimärksutställning, bl. (1) 12,-
326 -82 Konst/Cortinada (1) 8,-
326 -82 Dito i miniark om 10 (1) 70,-
327-28 -82 Naturskydd (2) 12,-
329 -82 R Koch/Tuberkulos (1) 5,-
330 -82 Thomas d’Aqui (1) 5,-
331 -83 Luftballong (1) 5,-
332-33 -83 Naturskydd (2) 8,-
334-35 -83 Europa Cept (2) 15,-
336 -83 Tullsamarbete (1) 9,-
336 -83 Dito i miniark om 10 (1) 80,-
337-45 -83 Bruksserie 0,05-5 fr (9) 24,-
346 -83 Kyrkomålning (1) 12,-
347 -83 Hus Plandolit (1) 5,-
348 -84 OS i Sarajevo (1) 8,-
349 -84 Pyrinéerna (1) 8,-
350-51 -84 Europa (2) 40,-
352-53 -84 Naturskydd, träd, växter (2) 10,-
354 -84 Kultur i Pyrenéerna (1) 8,-
355 -84 Konst/St Jordi (1) 13,-
356-57 -84 Bruksmärken 3 fr, 20 fr (2) 40,-
358 -85 Bruksmärke 10 fr (1) 20,-
359 -85 Sant Julia (1) 6,-
360-61 -85 Europa (2) 40,-
362 -85 Ungdomsår (1) 9,-
363-64 -85 Fåglar (2) 12,-
365 -85 Konst/Sant Cerni (1) 12,-
366 -86 Postmuseum (1) 7,-
367-68 -86 Bruksmärken 4 fr, 15 fr (2) 38,-
369-70 -86 Europa (2) 40,-
371 -86 Fotboll VM (1) 9,-
372 -86 Angonella sjön (1) 6,-
373 -86 Manual Digest (1) 12,-
374 -86 Fredsår (1) 6,-
375 -86 Kyrkan St Vicenc (1) 6,-
376 -87 Andorras vapen (1) 9,-
377-78 -87 Bruksmrk 1.90, 2.20 (2) 12,-
379-80 -87 Europa (2) 40,-
381 -87 Ransol (1) 6,-
382-83 -87 Naturskydd, häst/fjäril (2) 15,-
384 -87 Konst, freskmålning (1) 13,-
385 -87 Vandrare (1) 7,-
386 -87 Kyrknyckel (1) 8,-
387 -88 Andorras vapen (1) 7,-
388 -88 Metallfot (1) 9,-
389 -88 Rugby (1) 10,-
390-91 -88 Europa (2) 45,-
392 -88 Vattenkälla Escaldes (1) 7,-
393 -88 Byn D’Ansalonga (1) 7,-
394-95 -88 Kanin, hund (2) 16,-
396 -88 Konst/Freskmålning (1) 12,-
397 -89 Fr. revolutionen 200 år (1) 6,-
398 -89 Byn Pal (1) 6,-
399-00 -89 Europa (2) 30,-
401 -89 Röda korset (1) 9,-
402 -89 Kulturarv (1) 7,-
403-04 -89 Naturskydd, djur (2) 18,-
405 -89 Konst/la Mosquera (1) 13,-
406 -90 Bro Margineda (1) 6,-
407 -90 Bruksmärke 2.30 fr (1) 6,-
408 -90 Gruvan i Llorts (1) 8,-
409-10 -90 Europa (2) 35,-
411-12 -90 Bruksmrk 2.10fr, 2.30fr (2) 9,-
413 -90 Kulturarv (1) 8,-
414-15 -90 Naturskydd, djur (2) 16,-
417 -90 Konst/Santa Coloma (1) 12,-
418-19 -90 Charles de Gaulle (2) 13,-
420 -90 Gammalt mynt (1) 7,-
421 -91 Kapellet i St Roma (1) 6,-
423-24 -91 Europa, rymd, satellit (2) 50,-
425 -91 Glaskärl (1) 7,-
426-27 -91 Naturskydd (2) 16,-
428 -91 Sport, VM (1) 6,-
429 -91 Mozart (1) 7,-
430 -91 Bruksmärke 2.50 fr (1) 5,-
431-32 -91 Bruksmärken (2) 10,-
433 -91 Konst/Maria (1) 11,-
434-35 -92 OS i Albertville (2) 14,-
436 -92 Kyrka (1) 6,-
437-38 -92 Europa (2) 50,-
439-40 -92 OS i Barcelona (2) 15,-
441-42 -92 Blommor, örn (2) 25,-
443 -92 Altartavla (1) 10,-
444 -92 Skulptur (1) 12,-
445 -92 Konst, la massana (1) 12,-
446-50 -93 Skidsport (5) 35,-
451-52 -93 Europa (2) 14,-
453-54 -93 Fjärilar (2) 15,-
455 -93 Cykelsport (1) 10,-
456-57 -93 Bruksmärken (2) 12,-
458 -93 Bruksmärke 2.80 (1) 7,-
459 -93 Händer (1) 8,-
460 -93 Skulptur, Warren (1) 13,-
461 -93 Konst, Dietman (1) 13,-
462 -94 OS i Lillehammer (1) 10,-
463-64 -94 Ny författning (2) 14,-
465-66 -94 Europa (2) 22,-
467 -94 VM i fotboll (1) 9,-
468-71 -94 Sport, fiske mm (4) 22,-
472-73 -94 Fjärilar (2) 17,-
474 -94 Datum (1) 7,-
475 -95 Naturskydd (1) 6,-
476 -95 VM i Rugby (1) 6,-
477-78 -95 Europa (2) 27,-
479 -95 Caritas (1) 6,-
480 -95 Turism, Caldea (1) 6,-
481 -95 Hus, Ordino (1) 8,-
482 -95 Konst, madonna (1) 10,-
483-84 -95 Fjärilar (2) 12,-
485-86 -95 FN 50 år (2) 14,-
485-86 -95 FN 50 år,ark (5x2 mrk) 70,-
487 -95 Europarådet (1) 7,-
488 -96 Skid-VM (1) 6,-
489 -96 Basketboll (1) 8,-
490 -96 Specialskola, barn (1) 6,-
491-92 -96 Småfåglar (2) 14,-
493-94 -96 Bruksmärken (2) 12,-
495-96 -96 Religiös konst (2) 13,-
497 -96 Europa (1) 13,-
498 -96 Schack (1) 9,-
499 -96 Bruksmärke, självhft (1) 6,-
500 -96 OS i Atlanta (1) 8,-
501 -96 Gosskör (1) 6,-
502 -96 Jordbruk, häst, ko (1) 6,-
503-04 -96 Turism, kapell (2) 27,-
505 -97 President Mitterand (1) 6,-
506 -97 Bruksmärke, självhft (1) 6,-
507 -97 Volleyboll (1) 6,-
508 -97 Europa (1) 9,-
509 -97 Fågel, naturskydd (1) 8,-
510-11 -97 Turism, vatten (2) 15,-
512-13 -97 Kulturarv, konst (2) 35,-
514-16 -97 Sagor och legender (3) 19,-
517 -97 Frimärksutst., kyrka (1) 6,-
518 -98 Hälsningsmrk, jonglör (1) 6,-
519 -98 OS, skidåkare (1) 9,-
520 -98 Bruksmrk, självhft. (1) 6,-
521 -98 Mesa de vila (1) 9,-
522 -98 Rotary (1) 6,-
523 -98 Fågel (1) 9,-
524 -98 Fotboll VM (1) 7,-
525 -98 Europa, musik (1) 10,-
526 -98 Expo ’98 (1) 11,-
527 -98 Nattvardskalk (1) 10,-
528 -98 Fotboll VM, vinnare (1) 7,-
529-30 -98 Kartor (2) 35,-
531 -98 Postmuseum (1) 7,-
532 -98 Bok, ”Manual Digest” (1) 9,-
533 -99 Bruksmrk, självhft. (1) 7,-
534 -99 Barnteckning (1) 10,-
535 -99 Europa, berg (1) 11,-
536 -99 Europarådet 50 år (1) 8,-
537 -99 Posthistoria, hästar (1) 6,-
538 -99 Fotboll (1) 10,-
539 -99 Philexfrance (1) 7,-
540-41 -99 Turism, de Pal (2) 13,-
542 -99 Fotografisk konst (1) 9,-
543 -99 Turism, Sispony (1) 32,-
544 -99 Konsthantverk (1) 15,-
545 -99 Jul, änglar (1) 7,-
548 -00 Snowboard (1) 12,-
549 -00 Sångfestival (1) 10,-
550 -00 Plantor (1) 8,-
551 -00 Europa (1) 14,-
554 -00 Fågel (1) 12,-
555 -00 OS Sydney (1) 13,-
556 -00 Turism (1) 8,-
557 -00 Expo 2000 (1) 8,-
558 -00 Europa-arv (1) 11,-
559 -00 Keramik (1) 19,-
560 -00 Nationalarkiv (1) 42,-
561 -01 Statsvapen (1) 9,-
562 -01 Linbana (1) 13,-
563 -01 Museum Casa Cristo (1) 18,-
564-65 -01 Sagor och legender (2) 16,-
566 -01 Bokens dag (1) 11,-
567 -01 Europa, vatten (1) 13,-
569 -01 Fågel (1) 13,-
570 -01 Europeiska språkåret (1) 11,-
572 -01 Historiskt kök (1) 14,-
573 -01 Kyrkan i Mertixell (1) 8,-
574 -01 Hotell Pla (1) 42,-
575 -01 Kulturarv (1) 7,-
576-79 -02 Statsvapen (4) 10,-
580-85 -02 Sagor och legender (6) 135,-
586 -02 Trafiksäkerhet (1) 13,-
587 -02 OS i Salt Lake City (1) 12,-
588 -02 Hotel Rosaleda (1) 9,-
589 -02 Vatten (1) 9,-
590 -02 Europa, cirkus (1) 14,-
592 -02 Skulptur (1) 40,-
595 -02 Konst (1) 17,-
606 -03 Svamp (1) 8,-
608 -03 Paul Gauguin (1) 14,-
609 -03 Statsvapen (1) 10,-
610-11 -03 Sagor och legender (2) 27,-
612 -04 Sagor och legender (1) 9,-
613 -04 Barn i världen (1) 9,-
614 -04 Hotell Valira (1) 18,-
615 -04 Europa, turism (1) 9,-
616 -04 Sagor och legender (1) 8,-
617 -04 FN, Unesco (1) 14,-
618 -04 Turism (1) 9,-
619 -04 OS i Atén (1) 16,-
620-21 -04 Konst (2) 50,-
623 -04 Europarådet (1) 40,-
Bl. 4 -09 Skydda polerna, bl. (1) 24,-
698 -09 Cykel, Tour de France (1) 8,-
699 -09 Litteraturcirkel (1) 8,-
700 -09 Kyrka (1) 14,-
711-12 -10 Djur (2) 25,-
     
Portomärken    
1-8* -31 Portomärken (8) 160,-
16 -35 1c olivgrön (1) 25,-
19-20* -41 Porto 2c, 5c (2) 80,-
46-50 -64 Blommor (5) 5,-
51-52 -71 Blommor (2) 3,-
53-62 -85 Blommor (10) 40,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200. E-mail: mail@globestamps.se