Globe Frimärken AB, Engelbrektsg 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden
E-mail: mail@globestamps.se

Cypern - Cyprus

Updated March 24, 2014. Prices in SEK

Nummer från Stanley Gibbons. Utgåvor med en pil < efter priset finns i lager.
Numbers from Stanley Gibbons. Issues with an arrow < after price are available.

CYPERN

   

SEK

 

133-38

-34

Ol. motiv 1/4p-2½p (6)

55,-

<

143

-34

Bruksmärke 45p (1)

350,-

<

144-47*

-35

Silverjubileum (4)

160,-

<

148-50

-37

Kröning (3)

28,-

<

151-59

-38

Ol. motiv - 9p (15)

400,-

<

163

-38

George VI £1 (1) (* 200:-)

360,-

<

164-65

-46

Seger (2)

3,-

<

166-67*

-48

Silverbröllop (2)

260,-

<

168-71

-49

U.P.U. (4) (* 20:-)

25,-

<

172

-53

Kröning (1)

8,-

<

173-87

-55

Ol. motiv (15) (* 400:-)

560,-

<

188-02

-60

Ol. motiv, övertryck (15)

850,-

<

188-02*

-60

Dito med fastsättare (15)

550,-

<

203-05

-60

Konstitution, karta (3)

22,-

<

206-08

-61

Europa 1961, fåglar (3)

20,-

<

209-10

-62

Malaria (2)

4,-

<

211-23

-62

Ol. motiv (13)

320,-

<

224-26

-63

Europa 1962, träd (3)

750,-

<

227-28

-63

Kamp mot hunger (2)

17,-

<

229-31

-63

Scouter (3)

12,-

<

MS231a

-63

Dito block (1)

800,-

<

232-33

-63

Röda Korset (2)

20,-

<

234-36

-63

Europa (3) (* 200:-)

650,-

<

237-41

-64

FN övertryck (5)

7,-

<

242-45

-64

Shakespeare (4)

16,-

<

246-48

-64

OS i Tokyo (3)

6,-

<

MS248a

-64

OS i Tokyo, block (1)

45,-

<

249-51

-64

Europa, blommor (3)

400,-

<

252-55

-64

Cypriotiska viner (4)

20,-

<

256-58

-65

Kennedy (3)

6,-

<

MS258a

-65

Kennedy, block (1)

24,-

<

259-61

-65

Socialförsäkring (3)

11,-

<

262-64

-65

ITU, teleunion (3)

85,-

<

265-66

-65

ICY (2)

16,-

<

267-69

-65

Europa (Löv) (3)

325,-

<

270-73

-66

FN-resolution (4)

6,-

<

274-76

-66

St. Barnabas (3)

6,-

<

MS277

-66

ST. Barnabas, block (1)

28,-

<

278

-66

Övertryck 5M på 3M (1)

2,-

<

279

-66

FN-general Thimayya (1)

3,-

<

280-82

-66

Europa (3)

45,-

<

283-96

-66

Ol. motiv (14)

100,-

<

297-01

-67

Utveckling (5)

7,-

<

302-04

-67

Europa (3)

50,-

<

305-07

-67

Sport (3)

6,-

<

MS308

-67

Sport, block (1)

11,-

<

309-12

-67

Turistår (4)

5,-

<

313-15

-67

Årsjubileum (3)

4,-

<

316-17

-68

Mänskliga rättigheter (2)

5,-

<

MS318

-68

Dito block (1)

7,-

<

319-21

-68

Europa, nycklar (3)

25,-

<

322-23

-68

UNICEF/WHO (2)

3,-

<

324-26

-68

Olympiad (3)

4,-

<

327-28

-69

I.L.O. (2)

3,-

<

329-30

-69

Kartor (2)

3,-

<

331-33

-69

Europa, byggnader (3)

30,-

<

334-39

-69

Fåglar (6)

32,-

<

340-41

-69

Jul (2)

3,-

<

MS342

-69

Jul, block (1)

24,-

<

343-44

-70

Gandhi (2)

3,-

<

345-47

-70

Europa (3)

28,-

<

348-50

-70

Naturskydd (3)

6,-

<

351-53

-70

Jubiléer (3)

3,-

<

354-57

-70

Jul (4)

6,-

<

358-71

-71

Ol. motiv (14)

80,-

<

372-74

-71

Europa (3)

27,-

<

375-77

-71

Oavhängighet (3)

3,-

<

378-81

-71

Turism (4)

4,-

<

382-84

-71

Jul (3)

4,-

<

385-86

-72

Hälsa (2)

3,-

<

387-89

-72

Europa (3)

40,-

<

390-92

-72

Olympiad (3)

8,-

<

393-96

-72

Mynt (4)

9,-

<

397-99

-72

Jul (3)

3,-

<

MS400

-72

Jul, block (1)

10,-

<

401-02

-73

Skidkartor (2)

3,-

<

403-05

-73

Europa, posthorn (3)

32,-

<

406-09

-73

Arkitektur (4)

6,-

<

410

-73

Påtryck 20 M på 15 M (1)

2,-

<

411-15

-73

Årsjubiléer (5)

9,-

<

416-18

-73

Jul (3)

4,-

<

419-22

-74

Frukter (4)

6,-

<

423-25

-74

Europa skulpturer (3)

45,-

<

426-28

-74

Kongress (3)

7,-

<

MS429

-74

Kongress, kartor, block (1)

11,-

<

431-34

-74

FN påtryck (4)

9,-

<

430,435

-74

Flykting (2)

4,-

<

436-38

-74

Jul (3)

4,-

<

439-42

-75

Årsjubileer (4)

8,-

<

442

-75

Europaråd, flagga (1)

3,-

<

443-45

-75

Europa (3)

7,-

<

446-48

-75

Jubiléer (3)

5,-

<

449-50

-75

Telekomm. (2)

6,-

<

451

-76

Påtryck 10 M (1)

2,-

<

452-54

-76

Europa (3)

19,-

<

455-58

-76

Ekonomi, flyg mm (4)

5,-

<

457-70

-76

Ol. motiv (12)

50,-

<

471-73

-76

Olympiad (3)

5,-

<

474

-76

USA 200 år (1)

3,-

<

475-77

-76

Jubiléer (3)

5,-

<

478-80

-76

Jul (3)

5,-

<

481

-77

10 M Flykting (1)

2,-

<

482-84

-77

Europa (3)

24,-

<

485

-77

Dr. Elizabeth (1)

5,-

<

486-89

-77

Mynt (4)

9,-

<

490-92

-77

Makarios (3)

7,-

<

493-96

-77

Årsjubileer (4)

5,-

<

497-99

-77

Jul (3)

4,-

<

500-01

-78

Poeter (2)

4,-

<

502-04

-78

Europa (3)

25,-

<

505-09

-78

Makarios (5)

8,-

<

MS510

-78

Makarios, block (1)

10,-

<

511-14

-78

Årsjubileer (4)

6,-

<

515-17

-78

Jul (3)

5,-

<

518-19

-79

Afrodite (2)

5,-

<

520-22

-79

Europa telecom. (3)

40,-

<

523-26

-79

Flora och fauna (4)

13,-

<

527-32

-79

Årsjubileer (6)

9,-

<

533-35

-79

Jul (3)

4,-

<

536-38

-80

Frimärksjubileum (3)

4,-

<

MS539

-80

Dito block ** el stpl (1)

8,-

<

540-41

-80

Europa (2)

4,-

<

542-44

-80

Olympiad (3)

5,-

<

545-58

-80

Ol. motiv (14)

85,-

<

559-61

-80

Cypern 20 år (3)

5,-

<

562-63

-80

Palestina (2)

5,-

<

564-66

-80

Jul (3)

4,-

<

567-68

-81

Europa (2)

7,-

<

569-71

-81

Leonardo da Vinci (3)

15,-

<

572-75

-81

Orkidéer (4) (ark 4x4 70,-)

18,-

<

576-80

-81

Årsjubileer (5)

11,-

<

580

-81

Kungligt bröllop (1)

4,-

<

581-83

-81

Jul (3)

11,-

<

584-85

-82

Afrodite (2)

14,-

<

586-87

-82

Europa (2)

13,-

<

588-90

-82

Kultur (3)

11,-

<

591

-82

Påtryck 100 M/75 M (1)

4,-

<

592-94

-82

Scouter (3)

10,-

<

595-97

-82

Jul (3)

8,-

<

598-01

-83

Samväldesdag (4)

6,-

<

602-03

-83

Europa (2)

12,-

<

604-06

-83

Fjärilar (3)

18,-

 

607-18

-83

Ol. motiv (12)

50,-

<

619-24

-83

Årsjubileum (6)

11,-

<

625-27

-83

Jul, kyrkor (3)

9,-

<

628-30

-84

Konst (3)

10,-

<

MS631

-84

Konst, block (1)

10,-

<

632-33

-84

Europa (2)

9,-

<

634

-84

Flykting (1)

2,-

<

635-38

-84

Olympiad (4)

10,-

<

639-40

-84

Intervention (2)

8,-

<

641-44

-84

Årsjubileum (4)

17,-

<

645-47

-84

Jul (3)

10,-

<

648-62

-85

Ol. motiv (15)

170,-

<

663-64

-85

Europa (2)

14,-

<

665-69

-85

Årsjubileum (5)

16,-

<

670-72

-85

Jul (3)

14,-

<

673-76

-86

Arkeologi (4)

22,-

<

MS677

-86

Arkeologi, block (1)

85,-

<

678-79

-86

Europa, djur, fåglar (2)

14,-

<

680-83

-86

Snäckor (4)

17,-

<

684-85

-86

Övertryck (2)

12,-

<

686-88

-86

Årsjubileer (3)

28,-

<

689-91

-86

Trafiksäkerhet (3)

24,-

<

692-94

-86

Jul, fredsåret (3)

14,-

<

695-03

-87

Kyrkor, världsarvet (9)

50,-

<

704-05

-87

Europa (2)

13,-

<

706-09

-87

Skepp, Kyrenia (4)

20,-

<

710-12

-87

Årsjubileer (3)

22,-

<

713-15

-87

Jul (3)

19,-

<

716-17

-88

Tullunion (2)

13,-

<

718-21

-88

Europa (4)

38,-

<

722-25

-88

OS i Seoul (4)

14,-

<

726-28

-88

Ministerkonferens (3)

20,-

<

729

-88

Flyktinghjälp (1)

2,-

<

730

-88

Hus, övertryck (1)

10,-

<

731-33

-88

Jul (3)

12,-

 

734

-88

FN, mänskl. rättigheter (1)

8,-

<

735-38

-89

Sport (4)

10,-

<

MS739

-89

Sport, block (1)

36,-

<

740-43

-89

Europa Cept (4)

24,-

<

744

-89

Franska revolutionen (1)

5,-

<

745-46

-89

Konferenser (2)

12,-

<

747

-89

Flykting "1989" (1)

4,-

<

747

-89

Flykting "1990" (1)

4,-

<

748-51

-89

Bin (4)

13,-

<

752-55

-89

Årsjubileer (4)

14,-

<

756-70

-89

Ol. motiv/mosaik (15)

145,-

<

771-73

-90

Årsjubileer (3)

14,-

<

774-75

-90

Europa (2)

16,-

<

776-79

-90

Turism (4)

27,-

<

780-83

-90

Republiken 30 år (4)

27,-

<

MS784

-90

Republiken, block (1)

30,-

<

785-90

-90

Blommor (6)

28,-

<

791-93

-90

Jul (3)

15,-

<

794-97

-91

Mosaik (4)

22,-

<

798-99

-91

Europa, rymd (2)

14,-

<

800-03

-91

Fåglar (4)

22,-

<

804-06

-91

FN, flyktinghjälp (3)

16,-

<

808-10

-91

Jul, bibliska motiv (3)

11,-

<

811-14

-92

OS i Barcelona (4)

28,-

815-17

-92

Årsjubileer (3)

28,-

<

818-21

-92

Europa, Columbus (4)

32,-

<

822-25

-92

Ormar (4)

22,-

<

826

-92

Skeppskonferens (1)

20,-

<

827-29

-92

Jul, bibliska motiv (3)

16,-

<

827-29

-92

Jul, ark 3x3 mrk

48,-

<

830

-93

Gymnasium (1)

5,-

<

831-32

-93

Europa (2)

14,-

<

833-36

-93

Årsjubileer (4)

24,-

<

835

-93

Val, "Mufflon" (1)

110,-

<

837-40

-93

Fiskar (4)

22,-

<

841-42

-93

Samväldeskonferens (2)

28,-

<

843

-93

Fartyg (1)

11,-

<

844-46

-93

Jul, kyrkomotiv (3)

15,-

<

847-48

-94

Europa (2)

14,-

<

849-52

-94

Årsjubileer (4)

22,-

<

853-54

-94

Turkisk invasion 20 år (2)

20,-

<

855-58

-94

Träd (4)

18,-

<

859

-94

Civilflyget (1)

12,-

<

860-62

-94

Jul (3)

17,-

<

863-76

-94

Ol. motiv, folkdräkter (14)

80,-

<

877-78

-95

Arkeologi (2)

14,-

<

MS879

-95

Arkeologi, block (1)

28,-

<

880-82

-95

Befrielse (3)

19,-

<

880-82

-95

Dito i miniark (4x3 mrk)

70,-

<

883-84

-95

Europa (2)

17,-

<

885-88

-95

Hälsa (4)

14,-

<

889-90

-95

Europeisk kulturmån. (2)

11,-

<

MS891

-95

Europhilex, block (1)

40,-

 

893-96

-95

Årsjubileer (4)

16,-

<

894,896

-95

Dito enbart sport (2)

11,-

<

897-99

-95

Jul (3)

11,-

<

900-03

-96

Årsjubileer (4)

30,-

<

904-05

-96

Europa, kvinnor (2)

11,-

 

906-09

-96

OS i Atlanta (4)

27,-

<

910-13

-96

Kvarnar (4)

18,-

<

914-17

-96

Cypern/Ryssland-utg. (4)

36,-

<

918-20

-96

Jul (3)

18,-

<

921

-97

Basket (1)

11,-

<

922-23

-97

Påsk (2)

11,-

<

924-25

-97

Europa (2)

12,-

<

926-29

-97

Insekter (4)

20,-

<

930

-97

Makarios (1)

6,-

<

931-33

-97

Jul (3)

19,-

<

934-37

-98

Mineraler (4)

20,-

<

938

-98

VM i fotboll (1)

12,-

<

939-40

-98

Europa, hus (2)

13,-

<

941-44

-98

WWF/Mouflon (4)

35,-

<

958

-98

Folkdräkt £1 "1998" (1)

22,-

<

959

-98

FN, Mänskl. rättigheter (1)

12,-

<

960

-98

Frimärkets dag (1)

8,-

<

961-63

-98

Jul (3)

16,-

<

MS964

-98

Jul, block (1)

19,-

<

965-68

-99

Svampar (4)

21,-

 

969-70

-99

Europa, djur (2)

12,-

<

971

-99

Europakonferens (1)

7,-

<

972-75

-99

Grekisk kultur (4)

23,-

<

972-75

-99

Dito i ark om 4x4 mrk

90,-

<

976-77

-99

UPU 125 år (2)

11,-

<

MS978

-99

Millennium, block (1)

23,-

<

 

-01

Krabbor (4)

26,-

<

 

-02

Olymphilex (6)

33,-

<

 

-02

Olymphilex, block (1)

22,-

<

 

-02

Blommor (4)

22,-

<

 

-02

Katter (4)

21,-

<

 

-02

Moder Teresa (1)

9,-

<

 

-02

Utbildning (2)

10,-

<

 

-02

Europa, cirkus (2)

11,-

<

 

-02

Jul, bibliska motiv (3)

15,-

<

 

-03

Europa, affischer (2)

11,-

<

         

Flyktinghjälp

   

747

-89

Flykting "1989"

4,-

<

747

-89

Flykting "1990"

4,-

<

807

-91

Flykting "1991"

2,-

<

807

-92

Flykting "1992"

2,-

<

807

-93

Flykting "1993"

2,-

<

807

-94

Flykting "1994"

2,-

<

892

-95

Flykting "1995"

2,-

<

892

-96

Flykting "1996"

2,-

<

892

-97

Flykting "1997"

2,-

<

892

-98

Flykting "1998"

2,-

<

892

-99

Flykting "1999"

2,-

<

 

-02

Flykting "2002"

2,-

<

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsg 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  fax +46 (0)240 84210. E-mail: mail@globestamps.se