Danmark - minnesfrimärken

Minnesfrimärken

SEK

281-84

-37

25-årsjub. (4)

150,-

286-88

-38

Thorvaldsen (3)

17,-

289-91

-39

Röda korset (3)

5,-

292-93

-41

Barnhjälp (2)

3,-

294-96

-41

Bering/skepp (3)

9,-

308-09

-42

Runda tornet (2)

2,-

310

-43

Jubileumsflyg (1)

2,-

311-13

-44

Kyrkor (3)

3,-

314

-44

Ole Römer (1)

2,-

315-17

-45

Christian X 75 år (3)

4,-

321

-46

TychoBrahe (1)

2,-

322-24

-47

Frihetsfond (3)

8,-

325-27

-47

Järnväg (3)

15,-

328

-47

Jacobsen (1)

2,-

347

-49

Grundlagen (1)

2,-

348

-49

UPU 75 år (1)

2,-

349

-50

Statsradion (1)

2,-

350

-50

Anne-Marie (1)

2,-

351-52

-51

Sjöofficersskolan (2)

15,-

353

-51

Örsted (1)

5,-

354-55

-51

Frimärksjub. (2)

4,-

356

-51

Jutlandia (1)

3,-

357

-52

Sjöräddning (1)

2,-

363

-53

Hollandshjälpen (1)

4,-

366

-53

Gränsförening (1)

5,-

367-87

-53

1000-årsjub. (10)

14,-

372

-54

Telegrafverket (1)

2,-

373

-54

Konstakademi (1)

2,-

377-78

-55

Frihetsfond, övertr. (2)

7,-

386

-55

Kierkegaard (1)

2,-

389

-56

Flyg/Ellehammer (1)

2,-

390-91

-56

Norden (2)

11,-

392

-57

Ungernhjälpen (1)

3,-

393-94

-57

Nationalmuseet (2)

6,-

395

-58

Högskola (1)

2,-

396

-59

Grönlandsfonden (1)

3,-

397-99

-59

Frederik IX (3)

4,-

400-29

-59

Festival (3)

3,-

401-02

-59

Röda Korset (2)

5,-

403

-60

Flyktingår (1)

2,-

404-06

-60

Lantbruk (3)

3,-

407-08

-60

Silverbröllop (2)

4,-

409

-60

Fyrväsendet (1)

2,-

410

-60

Finsen (1)

2,-

411

-60

WHO (1)

2,-

412

-60

Europa I (1)

3,-

413

-60

Flickscout (1)

4,-

414x

-60

SAS/flyg (1)

3,-

414y

-61

Dito fluor (1)

18,-

415

-61

Naturskydd (1)

2,-

430x

-62

Naturskydd (1)

2,-

430y

-62

Dito fluor (1)

2,-

431

-62

U-landshjälp (1)

3,-

432x

-62

Selandia/fartyg (1)

5,-

432y

-62

Dito fluor (1)

25,-

436x

-62

Tivoli (1)

2,-

436y

-62

Dito fluor (1)

2,-

437x

-62

Möns klint (1)

2,-

437y

-62

Dito fluor (1)

2,-

438x

-63

Hunger (1)

2,-

438y

-63

Dito fluor (1)

2,-

439x

-63

Färjelinje (1)

2,-

439y

-63

Dito fluor (1)

2,-

440x

-63

Postkonferens (1)

2,-

440y

-63

Dito fluor (1)

4,-

441x

-63

Vanförefonden (1)

4,-

441y

-63

Dito fluor (1)

4,-

443-44x

-63

Bohr (2)

4,-

443-44y

-63

Dito fluor (2)

4,-

445

-64

Gränsföreningen (1)

3,-

446x

-64

Folkskolan (1)

2,-

446y

-64

Dito fluor (1)

2,-

447-48

-64

Röda korset (2)

6,-

449x

-64

Havsforskning (1)

2,-

449y

-64

Dito fluor (1)

4,-

450x

-64

Frimärkets dag (1)

2,-

450y

-64

Dito fluor (1)

2,-

451x

-64

Naturskydd (1)

2,-

451y

-64

Dito fluor (1)

2,-

452x

-65

Handelsskolan (1)

2,-

452y

-65

Dito fluor (1)

2,-

457x

-65

ITU (1)

2,-

457y

-65

Dito fluor (1)

2,-

458x

-65

Carl Nielsen (1)

2,-

458y

-65

Dito fluor (1)

2,-

462

-65

Barnens kontor (1)

3,-

463x

-65

Naturskydd (1)

2,-

463y

-65

Dito fluor (1)

2,-

464-65

-66

Röda Korset (2)

4,-

466x

-66

Hedsällskap (1)

2,-

466y

-66

Dito fluor (1)

2,-

467x

-66

Kold (1)

2,-

467y

-66

Dito fluor (1)

2,-

468-69x

-66

Naturskydd (2)

4,-

468-69y

-66

Dito fluor (2)

5,-

470x

-66

Jensen (1)

3,-

470y

-66

Dito fluor (1)

3,-

471-73

-66

Flyktingdag (3)

9,-

474

-66

Naturskydd (1)

3,-

475x

-67

Musikkonservatoriet (1)

2,-

475y

-67

Dito fluor (1)

2,-

476x

-67

EFTA (1)

3,-

476y

-67

Dito fluor (1)

3,-

477-80x

-67

Köpenhamn 800 år (4)

7,-

477-80y

-67

Dito fluor (4)

8,-

481

-67

Bröllop (1)

2,-

489

-67

Sonne (1)

2,-

490

-67

Frälsningsarmén (1)

2,-

491

-67

Sjömanskyrkan (1)

2,-

492

-68

Esbjerg hamn (1)

2,-

494

-68

Koldinghus (1)

2,-

495

-68

Barnhjälp (1)

3,-

496-99

-68

Industri (4)

5,-

500

-69

Lanthushållning (1)

2,-

501-02

-69

Norden II (2)

8,-

503-04

-69

Frederik IX (2)

3,-

505

-69

Europa II (1)

3,-

506

-69

Samverkan (1)

2,-

507

-69

Flagga (1)

2,-

508

-69

Nexö (1)

2,-

511

-69

Stensen (1)

2,-

512

-69

Kuben (1)

2,-

513

-69

V Poulsen (1)

2,-

514-15

-69

Röda Korset (2)

5,-

516

-70

Postgirot (1)

2,-

517

-70

Trafiksäkerhet (1)

2,-

518

-70

Red Barnet (1)

3,-

519

-70

Befrielsen (1)

2,-

520

-70

Djurpark (1)

2,-

521

-70

Örlogsmuseum (1)

2,-

522

-70

Återförening (1)

2,-

523

-70

Örsted (1)

2,-

526-29

-70

Fartyg (4)

6,-

530

-70

FN (1)

4,-

531

-70

B Thorvaldsen (1)

3,-

532

-71

Kvinnosamfund (1)

2,-

533-34

-71

Flykting 71 (2)

2,-

535

-71

Barnens Kontor (1)

3,-

536

-71

Egede (1)

2,-

539-42

-71

Sport (4)

7,-

543

-71

G Brandes (1)

2,-

544

-72

Socker (1)

2,-

545

-72

Meteorologi (1)

3,-

546

-72

Frederik IX (1)

2,-

547

-72

Grundtvig (1)

2,-

548

-72

Järnvägen 125 år (1)

2,-

549

-72

Naturskydd (1)

2,-

554

-72

Vanförehemmet (1)

2,-

555

-72

Teater (1)

2,-

556

-72

WHO (1)

3,-

557-60

-72

Trafikanläggning (4)

4,-

561-64

-72

Byggnader (4)

5,-

565

-73

Jensen (1)

2,-

566

-73

Arbetarskydd (1)

2,-

567

-73

Veterinärskolan (1)

2,-

568-69

-73

Blommor (2)

4,-

570-71

-73

Nordens Hus (2)

6,-

572

-73

Hemön (1)

2,-

573

-73

Bibliotek (1)

3,-

574

-73

Tycho Brahe (1)

3,-

575-79

-73

Kyrkmålningar (5)

20,-

575-79

-73

Dito i 5-strip (1)

25,-

581

-74

Blodgivning (1)

2,-

588

-74

Pantomimteater (1)

2,-

589-93

-74

Vyer från Fyn (5)

9,-

598-99

-74

VM orientering (2)

3,-

600-01

-74

Blommor (2)

4,-

602-03

-74

Posten 350 år (2)

3,-

604

-74

UPU (1)

2,-

605-08

-75

Hafnia 76 I (4)

20,-

Bl. 1

-75

Dito block (1)

24,-

609

-75

Radion 50 år (1)

2,-

610

-75

Kvinnoåret (1)

3,-

614-16

-75

Porslin (3)

6,-

617-19

-75

Byggnadsvårdsår (3)

6,-

620-22

-75

H C Andersen (3)

10,-

623-26

-75

Sönderjylland (4)

6,-

627-30

-75

Djur/fåglar (4)

9,-

631

-75

Djurskydd/katter (1)

2,-

632-35

-75

Hafnia 76 II(4)

10,-

Bl. 2

-75

Dito block (1)

11,-

636-39

-76

Fartyg (4)

11,-

640-41

-76

Röda Korset (2)

6,-

642-45

-76

Köpenhamn (4)

8,-

652

-76

Vanförefonden (1)

3,-

653

-76

Postiljon (1)

4,-

654

-76

Hafnia 76 III (1)

30,-

Bl. 3

-76

Dito block (1)

32,-

655

-76

Carlsbergsfond (1)

2,-

656-59

-76

Glastillverkning (4)

9,-

660-61

-77

Norden IV (2)

8,-

662

-77

Trafiksäkerhet (1)

2,-

663

-77

Handikapp (1)

3,-

664-65

-77

Europa III (2)

14,-

666-69

-77

Sydjylland (4)

10,-

670-72

-77

Hantverk (3)

5,-

678-79

-77

Blommor (2)

6,-

680

-77

VM i handboll (1)

2,-

685-86

-78

Museum (2)

4,-

687-88

-78

Europa IV (2)

6,-

689-92

-78

Jylland (4)

9,-

693-96

-78

Fiske (4)

7,-

697

-78

Cancer (1)

3,-

698-99

-78

Svampar (2)

5,-

700

-79

Telefon (1)

2,-

701

-79

Barnår (1)

3,-

702-03

-79

Universitet (2)

4,-

711-12

-79

Europa V (2)

6,-

713-14

-79

Vikingakonst (2)

3,-

715-18

-79

Nordjylland (4)

9,-

719

-79

Oehlenschläger (1)

2,-

720

-79

Jacob Gade (1)

2,-

721

-79

Bournonville (1)

3,-

722

-80

Postgården (1)

2,-

723

-80

Vanförefonden (1)

3,-

724-25

-80

Europa VI (2)

5,-

726

-80

FN:s kvinnokonf. (1)

3,-

729-32

-80

Nordjylland II (4)

9,-

733-34

-80

Norden V (4)

8,-

737-39

-80

Myntmotiv (3)

9,-

740-42

-80

Knyppling (3)

7,-

747

-81

Barnens kontor (1)

3,-

754-55

-81

Nyboder (2)

5,-

756-57

-81

Europa VII (2)

6,-

759-63

-81

Själland (5)

12,-

764

-81

Stadsförnyelse (1)

3,-

765

-81

Handikapp (1)

4,-

766-69

-81

Flygplan (4)

9,-

773

-82

Tull/segelfartyg (1)

3,-

774

-82

Konståkning (1)

3,-

775-76

-82

Europa VIII (2)

8,-

777

-82

MS förening (1)

4,-

783

-82

Mejeri (1)

3,-

784

-82

Riksarkivet (1)

4,-

787

-82

S Blicher (1)

3,-

789

-82

Boktryck (1)

3,-

790-91

-82

Storm Petersen (2)

6,-

792

-82

Bibliotek (1)

4,-

793

-83

Kommunikation (1)

3,-

794

-83

Röda Korset (1)

5,-

795

-83

Nöjespark (1)

3,-

796

-83

VM i Badminton (1)

4,-

797

-83

Stålgravyr (1)

4,-

798-99

-83

Res i Norden (2)

9,-

807-08

-83

Europa IX (2)

9,-

809

-83

Mått och vikt (1)

4,-

810

-83

Danska Lagen (1)

8,-

811-13

-83

Räddningstjänst (3)

10,-

814-85

-83

Äldre i samhället (2)

7,-

816

-83

Grundtvig (1)

4,-

817

-83

Eckersberg (1)

4,-

825

-84

Trädplantering (1)

4,-

826

-84

VM i biljard (1)

6,-

827

-84

OS (1)

6,-

828

-84

Sjökortsarkiv (1)

5,-

829

-84

Lotsväsende (1)

5,-

830

-84

EU-val (1)

5,-

831

-84

Scout (1)

5,-

832-33

-84

Europa/broar (2)

15,-

834

-84

Normandie (1)

5,-

835

-84

Prins Henrik 50 år (1)

5,-

836

-84

Äldre dansk krog (1)

5,-

837

-84

Hjärtförening (1)

6,-

838-41

-84

Fiske och sjöfart (4)

19,-

842

-84

Postfågel (1)

2,-

843

-84

Holberg (1)

5,-

844

-84

Trossamfund (1)

6,-

845-46

-84

Målarkonst (2)

30,-

854

-85

Reformerta kyrkan (1)

5,-

855

-85

Kph – Bonn (1)

5,-

856-59

-85

Hafnia 87 I (4)

17,-

Bl. 4

-85

Dito block (1)

18,-

860

-85

FN:s ungdomsår (1)

6,-

861-62

-85

Europa/Musik (2)

12,-

863

-85

Befrielsen (1)

6,-

864

-85

Drottning Ingrid (1)

5,-

865

-85

Broar (1)

5,-

866-67

-85

Knut den helige (2)

10,-

868-70

-85

Sport (3)

19,-

871

-85

FN:s kvinnoår (1)

7,-

872

-85

Kronborgs slott (1)

5,-

873

-85

FN 40 år (1)

6,-

874

-85

Niels Bohr (1)

6,-

875

-85

Mentalsjuka (1)

6,-

876

-85

Dövas Landsförb. (1)

5,-

877

-85

Helge Refn (1)

5,-

878

-85

Konst/Jacobsen (1)

10,-

881

-86

Konst/Wiinblad (1)

6,-

882

-86

Amnesty (1)

5,-

883

-86

Reichardt (1)

6,-

884-87

-86

Hafnia 87 II (4)

28,-

Bl. 5

-86

Dito block (1)

30,-

888

-86

Blindsamfundet (1)

6,-

889

-86

Livgardet (1)

5,-

890

-86

Giktförening (1)

6,-

891

-86

Sorö Akademi (1)

5,-

892

-86

Fredsåret (1)

6,-

893

-86

Kronprins Frederik (1)

6,-

894-95

-86

Norden/Vänort (2)

10,-

896

-86

Höje station (1)

5,-

897

-86

Idrottsföreningar (1)

5,-

898-02

-86

Fåglar (5)

25,-

903

-86

Postkongress (1)

5,-

904-07

-86

Hafnia 87 III (4)

28,-

Bl. 6

-86

Dito block (1)

30,-

908-09

-86

Europa/Miljö (2)

15,-

910

-86

Flykting (1)

5,-

911

-86

Balett (1)

6,-

912

-86

Reformationen (1)

10,-

913

-86

OECD (1)

6,-

915

-87

Lin Utzon (1)

5,-

916

-87

Konsumentråd (1)

5,-

917-19

-87

Ribe Domkyrka (3)

19,-

920

-87

Teknisk vetenskap (1)

5,-

921-22

-87

Europa/Arkitektur (2)

11,-

923

-87

Gymnastik (1)

5,-

924

-87

Slakteri (1)

6,-

925

-87

Hafnia 87/Posthus (1)

6,-

926

-87

Hafnia 87 IV (1)

70,-

Bl. 7

-87

Dito block (1)

85,-

927

-87

VM i rodd (1)

5,-

928

-87

Konst/E Bille (1)

5,-

929

-87

Epilepsi (1)

6,-

930

-87

R Rask (1)

5,-

931

-87

Inre mission (1)

5,-

941-42

-87

Christian IV (2)

10,-

943

-88

Ole Worm (1)

11,-

944

-88

Odense (1)

5,-

945

-88

Folkkyrkan (1)

6,-

946

-88

WHO 40 år (1)

7,-

947

-88

Civilförsvaret (1)

5,-

948-49

-88

Europa/Transport (2)

12,-

950

-88

Stavnsbåndet (1)

5,-

951

-88

Industriråd (1)

5,-

952

-88

VM i speedway (1)

6,-

953

-88

Metallarb. förb. (1)

5,-

954

-88

Tönder (1)

5,-

955

-88

Kulturår (1)

9,-

956

-88

Mödrahjälp (1)

6,-

957-58

-88

Kvarnar (2)

15,-

959-60

-88

Målarkonst (2)

23,-

970

-89

Turism (1)

5,-

971

-89

Frälsningsarmén (1)

6,-

972

-89

Fotboll (1)

5,-

973

-89

NATO (1)

6,-

974-75

-89

Norden/folkdräkter (2)

11,-

976

-89

EU-parlament (1)

5,-

977-78

-89

Europa/leksaker (2)

11,-

980

-89

Lantbruksmuseum (1)

5,-

981

-89

Interparl. union (1)

6,-

982

-89

Fiskeriforskning (1)

5,-

983

-89

B Ingemann (1)

11,-

984-86

-89

Dansk film (3)

15,-

987

-89

Frimärkets Dag (1)

5,-

988-89

-89

Målarkonst (2)

20,-

998

-90

Konstindustri (1)

6,-

999

-90

Ångmaskin (1)

12,-

1001-02

-90

Europa/posthus (2)

12,-

1003

-90

Nyholm (1)

7,-

1004-07

-90

Porslin/Danica (4)

20,-

1008-11

-90

Blommor (4)

22,-

1012

-90

Diabetes (1)

7,-

1013-15

-90

Kyrkor (3)

22,-

1016

-90

Fredericia (1)

5,-

1017

-90

Tordenskiold (1)

6,-

1018-19

-90

Cykel/bil (2)

9,-

1023-26

-91

Lok (4)

22,-

1027-28

-91

Europa/rymd (2)

12,-

1029

-91

Jydsk lag (1)

12,-

1030-31

-91

Norden/turism (2)

12,-

1032

-91

Barn (1)

6,-

1033-36

-91

Brukskonst (4)

24,-

1037-38

-91

Miljö (2)

12,-

1039-42

-91

Affischer (4)

34,-

1043-44

-91

Målarkonst (2)

23,-

1045-48

-92

Nationalmuseet (4)

27,-

1049

-92

Ingenjörsförening (1)

5,-

1050-51

-92

Nordia 94 I (2)

14,-

Bl. 8

-92

Dito block (1)

16,-

1052-53

-92

Europa/Amerika (2)

12,-

1058

-92

Silverbröllop (1)

6,-

1059-61

-92

Natur, miljö (3)

24,-

1062

-92

EM i fotboll (1)

6,-

1063

-92

Expo 92 (1)

6,-

1064

-92

Ordblindhet (1)

6,-

1065

-92

EU:s inre marknad (1)

6,-

1066-69

-92

Seriefigurer (4)

22,-

1070

-92

Ny bibel (1)

6,-

1071-72

-92

Målarkonst (2)

21,-

1073-74

-93

Guldgubbar (2)

13,-

1075-78

-93

Fjärilar (4)

40,-

1079-80

-93

Europa/konst (2)

15,-

1081-82

-93

Norden/turism (2)

15,-

1083-86

-93

Segelfartyg (4)

33,-

1087

-93

Danmark/Ryssland (1)

8,-

1088

-93

Barnfrimärke (1)

6,-

1089

-93

Brevskrivning (1)

8,-

1090

-93

KFUM (1)

6,-

1091-94

-93

Smycken (4)

30,-

1095-96

-93

Målarkonst (2)

30,-

1098-99

-94

Spara energi (2)

13,-

1100-03

-94

Danska slott (4)

33,-

1104-05

-94

Europa (2)

15,-

1106-09

-94

Spårvagnar (4)

38,-

1110

-94

Prins Henrik (1)

7,-

1111

-94

Barnfrimärke (1)

7,-

1112

-94

ILO 75 år (1)

8,-

1113-17

-94

Djur/fåglar (5)

55,-

1118-19

-94

Målarkonst (2)

30,-

1120

-94

Högskola (1)

7,-

1121

-95

Århus katedral (1)

7,-

1122

-95

FN 50 år (1)

9,-

1123-26

-95

Öar (4)

33,-

1127-30

-95

Europa/fred (4)

44,-

1131

-95

Böcker (1)

6,-

1132-33

-95

Norden/turism (2)

16,-

1134

-95

PTU 50 år (1)

7,-

1135-36

-95

Målarkonst (2)

35,-

1137-38

-95

Tycho Brahe (2)

15,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail: mail@globestamps.se