FALKLAND ISLANDS 1918-2013

Updated December 28, 2022. Prices in SEK

Numbers from Stanley Gibbons catalogue.

Sets with an arrow < after the price are available.
Serier med en pil efter priset finns i lager.

70 -18 War Stamp ½d (1) 10,-
<
70* -18 War Stamp ½d (1) 7,-
<
139-42* -35 Silverjubileum (4) 180,-
143-45 -37 Kröning (3) (* 9:-) 12,-
<
146-63* -38 Ol. motiv George VI (18) 2500,-
<
146-58* -38 Ol. motiv till 1/- (13) 480,-
<
159 -46 Fågel 1/6 (1) 20,-
<
160* -38 Pingviner 2/6 (1) 350,-
<
164-65 -46 Seger (2) 7,-
<
166-67 -48 Silverbröllop (2) 690,-
<
167* -48 SIlverbröllop 2½d (1) 10,-
<
168-71 -49 UPU 75 år (4) (* 65:-) 95,-
<
172-85 -52 George,  djur mm (14) 950,-
<
172-85* -52 George, djur mm (14) 750,-
<
172-80* -52 George till 1/- (9) 350,-
<
186 -53 Kröning (1) 6,-
<
187-92 -55 Dr. Elisabeth, djur mm (6) 220,-
<
187-92* -55 Dito med fastsättare (6) 150,-
<
193-07 -60 Ol. motiv, fåglar (15) 950,-
<
193-07* -60 Ol. motiv, fåglar (15) 650,-
<
208-10 -62 Radio (3) 27,-
<
211 -63 Kamp mot hunger (1) 80,-
<
212-13 -63 Röda korset (2) 175,-
<
214 -64 Shakespeare (1) 12,-
<
215-18 -64 Slaget om Falkl./fartyg (4) 90,-
<
219-20 -65 I.T.U. (2) 50,-
<
221-22 -65 I.C.Y. (2) 55,-
<
223-26 -66 Churchill (4) 90,-
<
227 -66 Fågel ½d, liggande vm (1) 3,-
<
228-31 -68 Mänskliga rättigheter (4) 19,-
<
232-45 -68 Blommor ½d-£1 (14) 480,-
<
246-49 -69 Flygplan (4) 20,-
<
250-53 -69 Biskop Stirling (4) 12,-
<
254-57 -70 Försvar (4) 65,-
<
258-62 -70 Skepp (5) 50,-
<
263-75 -71 Blommor övertryck (13) 280,-
<
276-88 -72 Blommor, dec (13) 380,-
<
289-90 -72 Silverbröllop (2) 11,-
<
291-92 -73 Kungligt bröllop (2) 6,-
<
293-95 -74 Blommor ½-6p nytt vm (3) 270,-
<
296-99 -74 Turism, fåglar, pingvin (4) 190,-
<
300-03 -74 UPU (4) 12,-
<
304-05 -74 Churchill (2) 22,-
<
MS306 -74 Churchill, block (1) 60,-
<
307-10 -74 River Plate/Skepp (4) 140,-
<
311-14 -75 Vapensköldar (4) 48,-
<
315 -75 Ol. motiv, ½p ligg. vm (1) 18,-
<
316-20 -75 Mynt, djur, fåglar (5) 60,-
<
321-24 -76 Fårfarm (4) 48,-
<
325-27 -77 Silverjubileum (3) 22,-
<
328-30 -77 Telekomm (3), GP 70:- 35,-
<
331-45A -78 Skepp 1p-£3 (15) 165,-
<
331-45B -82 Skepp, årtal ”1982” (15) 135,-
<
346-47 -78 Flyg (2), GP 110:- 55,-
<
348-50 -78 Kröning (3) 16,-
<
348-50 -78 Kröning, miniark (1) 32,-
<
351-54 -78 Frimärksjubileum (4) 15,-
<
355-59 -79 Sjögräs/tång (4) 25,-
<
360-63 -79 Flygplats (4) 27,-
<
364-66 -79 Rowland Hill (3) 10,-
<
MS367 -79 Rowland Hill, block (1) 8,-
<
368-70 -79 UPU, flyg, båt, hästar (3). 11,-
<
371-76 -80 Delfiner (6) 23,-
<
377-82 -80 London ’80 (6) 15,-
<
383 -80 Drottningmodern (1) 4,-
<
384-87 -80 Rovfåglar (4) 28,-
<
388-91 -81 Tidig bosättning (4) 17,-
<
392-95 -81 Husdjur (4) 17,-
<
396-01 -81 Kartor (6) 20,-
<
402-04 -81 Kungl. bröllop (3) 14,-
<
405-08 -81 Duke av Edinburgh (4) 13,-
<
409-11 -81 Jul, bibliska motiv (3) 10,-
<
412-16 -81 Fiskar (5), GP 32:- 16,-
<
417-21 -82 Skeppsvrak/Fartyg (5) 18,-
<
422-25 -82 Darwin (4) 18,-
<
426-29 -82 Dianas födelsedag (4) 25,-
<
331-s45 -82 Skepp ”1982” (15) 125,-
<
430 -82 Återuppbyggnad (1) 35,-
<
431-32 -82 Sport (2) 7,-
<
433-38 -82 Fåglar (6) GP 52:- 26,-
<
439-49 -83 Ol. motiv, 150-års jub.(11) 95,-
<
450-53 -83 Samväldesdag (4) 19,-
<
454-57 -83 Befrielsen/fartyg, flyg (4) 19,-
<
MS458 -83 Befrielsen, block (1) 19,-
<
459-62 -83 Bär och växter (4) 16,-
<
463-66 -83 Flygplan (4), GP 32:- 16,-
<
467-68 -84 Ol. motiv, 17p, 22p ö.tr. (2) 11,-
<
469-83 -84 Ol. motiv, smådjur (15) 125,-
<
470b -86 Insekt 2p ”1986” (1) 24,-
<
484-87 -84 Lloyds list/fartyg (4) 27,-
<
488 -84 UPU, flyg, skepp (1) 5,-
<
489-91 -84 Grebes, fåglar (3) 44,-
<
492-95 -84 Skydda naturen (4) 44,-
<
MS496 -84 Skydda naturen, block (1) 44,-
<
497-00 -85 Järnväg (4) 25,-
<
501-04 -85 Flygplats (4) 40,-
<
505-08 -85 Drottningmodern (4) 22,-
<
MS509 -85 Drottningmodern, bl. (1) 20,-
<
510-13 -85 Skepp/uniformer (4) 50,-
<
514-17 -85 Botaniker, personer (4) 50,-
<
518-21 -86 Snäckor (4) 50,-
<
522-26 -86 Drottn. födelsedag (5) 30,-
<
527-30 -86 Ameripex/båtar (4) 29,-
<
MS531 -86 Ameripex, block (1) 30,-
<
532-35 -86 Pingviner (4) 50,-
<
536-38 -86 Kungl. bröllop (3) 22,-
<
539-42 -87 Kungl. ingenjörsförb. (4) 55,-
<
543-46 -87 Sälar (4), GP 100:- 50,-
<
547-50 -87 Svampar (4), GP 180:- 90,-
<
551-54 -87 Sjukhus (4) 28,-
<
555-58 -88 Gamla fordon (4) 28,-
<
559-62 -88 Gäss (4) 90,-
<
563-66 -88 Lloyd's List, skepp (4) 28,-
<
567-82 -89 Ol. motiv, fartyg 1p-£5 (16) 320,-
<
567-82 -89 Dito gutterpar (2x16) 600,-
<
583-86 -89 Valar (4), GP 120:- 60,-
<
587-92 -89 Sport/Barn (6), GP 54:- 27,-
<
593-96 -89 River Plate/Fartyg mm (4) 32,-
<
597-00 -90 Naturreservat (4) 36,-
<
601-04 -90 Flygplan, London ’90 (4) 36,-
<
MS605 -90 Flygplan, block (1) 32,-
<
606-07 -90 Drottningmodern (2) 30,-
<
608-11 -90 Fåglar/Albatross (4) 48,-
<
613-25 -91 Ol. motiv, skepp ”1991” (5) 40,-
<
MS628 -91 Duke of E./Flygplan, bl. (1) 44,-
<
629-32 -91 Orkidéer (4), GP 88:- 44,-
<
633-38 -91 WWF/Pingviner kpl (6) 60,-
<
633-36 -91 WWF enbart dessa (4) 45,-
<
639-42 -91 Frimärksjub (4) 35,-
<
643-46 -91 Columbus (4), GP 84:- 42,-
<
647-51 -92 Trontillträdet 40 år (5) 38,-
<
652-55 -92 Katedral (4), GP 84:- 42,-
<
656-59 -92 Befrielsen 10 år (4) 50,-
<
MS660 -92 Befrielsen, block (1) 50,-
<
661-64 -92 Upptäckt av Falkland (4) 50,-
<
665-70 -92 Uniformer (6) 50,-
<
671-74 -92 Fåglar (4), GP 96:- 48,-
<
MS675 -93 Fartyg QE II,  block (1) 50,-
<
676-79 -93 Flygplan, RAF (4) 19,-
<
MS680 -93 Flygplan, RAF, block (1) 32,-
<
681-84 -93 Fiske (4) 40,-
<
685-86 -93 S.S. Gr. Britain/Fartyg (2) 28,-
<
687-90 -93 Turism/fartyg/pingviner (4) 44,-
<
691-95 -93 Husdjur (5) 55,-
<
696-00 -94 Dito övertr. HK ’94  (5) 48,-
701-12 -94 Marint liv (12) 230,-
<
713-18 -94 Stanley 150 år (6) 55,-
<
719-22 -94 Stränder (4) 48,-
<
723-26 -94 South Am. Mission (4) 30,-
<
727-32 -95 Trädgårdsblommor (6) 48,-
<
733-36 -95 Fåglar/Shore birds (4) 50,-
<
737-40 -95 50 år 2:a världskriget (4) 45,-
<
MS741 -95 2:a världskriget, block (1) 25,-
<
742-45 -95 Transportmedel (4) 39,-
<
746-51 -95 Fåglar/pingviner (6) 90,-
<
-95 Dito vykort, 6 olika med motiv  
  av fåglar/pingviner mm 30,-
<
752-56 -95 Vilda djur (5) 50,-
<
757-60 -96 Kungl besök (4) 35,-
<
761-64 -96 Drottningen 70 år (4) 39,-
<
MS765 -96 Dito block (1) 25,-
<
766-69 -96 Capex/transport (4) 50,-
<
MS770 -96 Dito block/tåg (1) 25,-
<
771-74 -96 Valar (4) 39,-
<
775-78 -97 Magellanpingviner (4) 40,-
<
MS779 -97 Hong Kong '97/fisk, bl. (1) 25,-
<
780-83 -97 Sjögräs (4) 36,-
<
MS784 -97 HK till Kina/krabba, bl. (1) 32,-
<
785-90 -97 Guldbröllop (6) 55,-
MS791 -97 Guldbröllop, block (1) 50,-
792-94 -97 Fyrar (3) 35,-
<
795-98 -97 Hotade djur mm (4) 42,-
799-02 -98 Brandkåren 100 år (4) 36,-
<
MS803 -98 Diana, block (1) 32,-
<
804-15 -98 Fåglar (12) 230,-
<
804-10 -98 Dito enbart lågvalörer (7) 70,-
<
SB11 -98 Dito häfte, fåglar £1.54 (1) 60,-
SB12 -98 Dito häfte, fåglar £2.10 (1) 75,-
819-22 -98 Fartyg (4) 39,-
<
823-24 -98 Flygplan, FIGAS 50 år (2) 28,-
<
825-28 -98 Uniformer (4) 65,-
829-31 -99 Kyrkan St Mary (3) 28,-
832-36 -99 Skepp/fartyg, Aus. 99 (5) 44,-
837 -99 Prins Charles besök (1) 42,-
<
838-39 -99 Kungl. bröllop (2) 42,-
<
840-41 -99 J. D’Arc, flyg, fartyg (2) 17,-
<
MS842 -99 J. D’Arc, flygplan, bl. (1) 25,-
843-46 -99 Dr. modern 100 år (4) 28,-
MS847 -99 Dr. modern 100 år, block (1) 95,-
<
848-53 -99 Vattenfåglar (6) 50,-
854-57 -99 Guldrush (4) 39,-
<
MS858 -99 Guldrush, skepp, block (1) 25,-
<
859-64 -99 Millennium, djur, fåglar (6) 130,-
<
865-66 -00 Prinsessan Alexandra (2) 24,-
867-69 -00 Shackleton, skepp (3) 30,-
870-75 -00 Kungar och drottningar (6) 52,-
<
876-79 -00 Prins William (4) 25,-
MS880 -00 Prins William, block (1) 36,-
<
MS881 -00 Dr. modern 100 år, bl. (1) 95,-
<
882-84 -00 Broar (3) 24,-
<
885-89 -00 Jul, bibliska motiv (6) 42,-
MS890 -00 Jul, block (1) 42,-
891-94 -00 Vyer, soluppgång (4) 25,-
<
MS895 -01 Fjärilar, Hong K ’01, bl. (1) 17,-
<
896-01 -01 Victoria (6) 72,-
<
MS902 -01 Victoria, block (1) 23,-
<
903-08 -01 Militärfartyg, skepp (6) 47,-
<
909-12 -01 Öar/fåglar på Falkland (4) 38,-
<
913-16 -01 Pingviner (4) 28,-
<
917-20 -02 Falkland Isl. Company (4) 42,-
<
921-24 -02 Golden Jubilee (4) 34,-
<
MS925 -02 Golden Jubilee, block (1) 46,-
<
926-31 -02 Falklandskriget (6) 50,-
<
932-35 -02 Drottningmodern (4) 63,-
<
MS936 -02 Drottningmodern, bl. (1) 50,-
<
937-40 -02 WWF/pingviner (4) 44,-
<
937-40 -02 WWF i ark om 4x4 mrk 180,-
<
941-44 -02 Öar/fåglar, West point (4) 40,-
<
945-46 -02 Prins Andrew (2) 35,-
<
945-46 -02 Dito miniark om 2x5 mrk 175,-
<
947-50 -03 Fåraherdens hus (4) 36,-
<
951 -03 Drottningen (1) 40,-
<
952-53 -03 Prins William (2) 38,-
<
952-53 -03 Dito i miniark om 5x2 mrk 190,-
<
954-65 -03 Fåglar (12) 235,-
<
966 -03 Fåglar, häfte, 8 mrk (1) 85,-
<
967-70 -03 Fåglar, Birdlife (4) 37,-
<
MS971 -03 Fåglar, Birdlife, block (1) 40,-
<
972-75 -03 New Isl,fåglar/blommor(4) 35,-
<
976-79 -03 Blommor, jul (4) 36,-
<
980-84 -04 Gamla tider, fårskötsel (5) 50,-
<
985-88 -04 Fåglar, pingviner mm (4) 40,-
<
989-92 -04 Rowland Hill (4) 50,-
<
993-96 -04 Sea Lion Isl.,fåglar mm(4) 37,-
<
997-00 -04 Ugglor (4) 50,-
<
MS1001 -04 Ugglor, block (1) 40,-
<
1002-07 -04 Slaget om Falkland (6) 46,-
<
1002-07 -04 Dito i gutterpar m.emblem 90,-
<
993-94a -05 Sea Lion, fåglar, "2005"(2) 17,-
<
1008-11 -05 Järnväg (4) 55,-
<
1012-13 -05 Kungl. bröllop (2) 16,-
<
MS1014 -05 Kungl. bröllop, block (1) 42,-
<
1015-20 -05 2:a världskriget (6) 80,-
<
1021-24 -05 Skepp, fartyg (4) 54,-
<
1025-28 -05 Pebble Isl, fåglar mm (4) 42,-
<
1029-32 -05 HC Andersen (4) 42,-
<
MS1033 -05 Trafalgar, block (1) 43,-
<
1034-37 -06 Hägrar (4) 54,-
<
1038-41 -06 Dr. Elisabeth (4) 54,-
<
MS1042 -06 Dr. Elisabeth, block (1) 42,-
<
1043-45 -06 Skepp, SS Britain (3) 48,-
<
1046-49 -06 Turism, fåglar (4) 35,-
<
1050-53 -06 Bleaker Isl. pingviner (4) 45,-
<
1054-55 -06 Victoria Cross (2) 25,-
<
MS1056 -06 Victoria Cross, block (1) 46,-
<
1057-59 -06 Bruksmrk. fåglar (3) 115,-
<
1062-65 -06 WWF, falkar (4) 46,-
<
1066-71 -07 Fiskefartyg (6) 49,-
<
1072-75 -07 Krigsfartyg (4) 48,-
<
MS1076 -07 Falklandskriget 25 år, bl. (1) 50,-
<
MS1077 -07 Minnesmärken, block (2) 130,-
<
1078-81 -07 Scouting, skepp (4) 54,-
<
1082 -07 Diana (1) 12,-
<
1083-86 -07 Saunders Isl, fåglar mm (4) 44,-
<
1087 -07 Diamantbröllop (1) 22,-
<
1088-91 -08 Polaråret (4) 60,-
<
1092-95 -08 Elefantsälar (4) 55,-
<
1096-07 -08 Flygplan (12) 265,-
<
MS1108 -08 Royal Air Force, flyg, bl. (1) 75,-
<
1109-10 -08 Port Louis, uniformer (2) 22,-
<
MS1111 -08 Port Louis, unif. block (1) 45,-
<
1112-15 -08 Surrounding Isl. (4) 48,-
<
1116-19 -08 Q E II Liner/flyg (4) 66,-
<
1120-25 -08 Pingviner (6) 60,-
<
1120-25 -08 Pingviner, ark (10x6 mrk) 570,-
<
MS1126 -08 Pingviner, block (1) 60,-
<
1127-30 -09 Darwin (4) 42,-
<
1131-34 -09 Fly Navy, flyg (4) 52,-
<
MS1135 -09 Fly Navy, block (1) 42,-
<
1136-39 -09 Öar och klippor (4) 52,-
<
1140-43 -09 Fåglar, albatross (4) 55,-
<
1144-47 -09 WWF, fåglar (4) 55,-
<
MS1148 -09 WWF, fåglar, block (1) 55,-
1149-52 -09 Krigsfartyg (4) 38,-
<
1153-56 -10 Atmosfär, årstider (4) 48,-
<
1157-60 -10 Skepp, SS Great Britain (4) 50,-
<
1161-68 -10 Militärflyg (8 i ett ark) 90,-
<
1169-72 -10 Sjöfåglar (4) 55,-
<
MS1173 -10 Sjöfåglar, block (1) 55,-
<
1174-79 -10 Pingviner II (6) 75,-
<
MS1180 -10 Pingviner II, block (1) 75,-
<
1181-84 -10 Blommor (4) 55,-
<
1185-88 -11 Helikoptrar (4) 55,-
<
1189-92 -11 Öar och klippor (4) 50,-
<
1193 -11 Kungligt bröllop (1) 40,-
<
1194-97 -11 WWF, sjölejon (4) 50,-
<
1194-97 -11 WWF, sjölejon ark (4x4) 190,-
<
1198-01 -11 Drottningen 85 år (4) 50,-
<
MS1202 -11 Drottningen 85 år, bl. (1) 40,-
<
1203-06 -11 Pingviner, sälar (4) 55,-
<
1207-10 -12 Marint liv (4) 48,-
<
1211-14 -12 Diamantjubileum (4) 55,-
<
MS1215 -12 Diamantjubileum, bl. (1) 55,-
<
1216-21 -12 Befrielsen 30 år (6) 70,-
<
1222-25 -12 Kustlandskap (4) 55,-
<
1226-29 -12 Titanic (4) 55,-
<
MS1230 -12 Titanic, block (1) 38,-
<
1231-42 -12 Bruksserie, valar (12) 235,-
<
1243-46 -12 Natur, fåglar mm (4) 38,-
<
1247-50 -13 Folkomröstning (4) 50,-
<
MS1251 -13 Folkomröstning, bl. (1) 54,-
<
1252-55 -13 Djur, pingvin mm (4) 55,-
<
1256-59 -13 Margret Thatcher (4) 60,-
<
1260-63 -13 Sir Rex Hunt (4) 60,-
<
1264-67 -13 Kröningen 60 år (4) 60,-
<
1268-71 -13 Marint liv (4) 60,-
<
1268-71a -13 Marint liv, utan ram (4-str) 60,-
<
MS1272 -13 Marint liv, block (1) 55,-
<
1273-76 -13 Natur, fågel, pingvin (4) 39,-
<
1277-82 -13 Pingviner, flygpost (6) 70,-
<
MS1283 -13 Pingviner, block (1) 70,-
<
     
Falkland Islands, portomärken  
D1-8 -91 Portomärken, pingviner (8) 20,-
<
D9-17 -05 Pingviner (10) 245,-
<
     
Falkland Islands, häften  
SB1 -77 Silverjubileum £2 (1) 45,-
<
SB4 -80 Fartyg £1 ”Amelia” (1) 30,-
SB5 -82 Fartyg £1 ”Fairy” (1) 30,-
SB11 -98 Fåglar £1.54 (1) 60,-
SB12 -98 Fågel, falk £2.10 (1) 75,-
SB13 -03 Pingviner (1x8 märken) 85,-
<

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se