IRLAND/IRELAND

Updated April 15, 2021. Prices in SEK

BRUKSMÄRKEN

SEK

1922

Serie till 1s (12)

1600,-

1940/67

Serie till 1s, vm E (14)

1100,-

1948/69

Flygpost (7)

175,-

1942

Högval 2/6-10/- (3)

850,-

1968

Dito matt ppr (3)

230,-

1968

Ol. motiv ½d-10/- (16)

220,-

1971

Ol. motiv ½p-50p (18)

265,-

1974/80

Dito utan vm (29)

250,-

1981

Dito 22p (1)

6,-

1981

Dito 24 p (1)

9,-

1982

Dito 26p, 29p (2)

15,-

1982

Arkitektur 1p-£1 (27)

200,-

1990/91

Konsthantverk 1p-£5 (20)

290,-

1991

Dito 32p självklistrande (1)

6,-

1992

Bruksmärke 40p, 45p (2)

15,-

     

PORTOMÄRKEN

 

1925

Serie till 6d (4)

1400,-

1940

Serie till 1s (12)

480,-

1971

Serie till 8p (7)

35,-

1978

Serie till 5p (3)

65,-

1980

Serie till 50p (10)

75,-

1988

Serie till £1 (11)

55,-

     

MINNESMÄRKEN

 

1929

O’Connell (3)

200,-

1930

Kraftverk (1)

13,-

1931

Dublin Society (1)

10,-

1932

Kongress (2)

50,-

1933

Heligt år (2)

60,-

1934

Sport (1)

13,-

1938

100-årsjub. Matteus (2)

115,-

1939

USA 150 år (2)

70,-

1941

25-årsjub. påtryck (2)

280,-

 

Volontär (1)

9,-

1943

Douglas Hyde (2)

13,-

 

Rowan Hamilton (2)

24,-

 

O'Clery (2)

8,-

1944

Edmund Rice (1)

7,-

1945

Thomas Davis (2)

48,-

1946

Davitt/Parnell (2)

36,-

1948

150-årsjubileum (2)

54,-

1949

Republik (2)

45,-

 

J.C. Mangan (1)

25,-

1950

Heligt år (3)

160,-

1952

Thomas Moore (2)

34,-

1953

An Tostal (2)

165,-

 

R. Emmet (2)

340,-

1954

Madonna och barn (2)

65,-

 

Newman (2)

135,-

1956

John Barry (2)

75,-

1957

John Redmond (2)

95,-

 

O'Crohan (2)

60,-

 

Admiral Brown (2)

280,-

 

Fader Wadding (2)

135,-

1959

Tom Clarke (2)

90,-

 

Mary Aikenhead (2)

135,-

 

Konstitution (2)

45,-

 

A.Guinness (2)

120,-

1960

Flyktingår (2)

11,-

 

Europa Cept (2)

450,-

1961

Aer Lingus (2)

32,-

 

St. Patrick (3)

30,-

1962

Donnovan & Curry (2)

33,-

 

Europa Cept (2)

12,-

1963

Kamp mot hunger (2)

15,-

 

Europa Cept (2)

45,-

 

Röda Korset (2)

11,-

1964

Wolfe Tone (3)

35,-

 

Utställning (2)

35,-

 

Europa Cept (2)

55,-

1965

I.T.U. (2)

17,-

 

W. Yeats (2)

32,-

 

I.C.Y. (2)

30,-

 

Europa Cept (2)

70,-

1966

50-årsjub (4 par)

48,-

 

Roger Casement (2)

8,-

 

Europa Cept (2)

24,-

 

Kyrka (2)

5,-

1967

Europa Cept (2)

16,-

 

Kanada (2)

5,-

 

Turism (2)

5,-

 

Fenian (2)

5,-

 

Jonathan Swift (2)

4,-

1968

Europa Cept (2)

12,-

 

Katedral (2)

4,-

 

Markiewicz (2)

4,-

 

James Connolly (2)

4,-

 

Mänskliga rättigheter (2)

4,-

1969

Parlament (2)

4,-

 

Europa Cept (2)

16,-

 

I.L.O. (2)

4,-

 

Konst (1)

4,-

 

Gandhi (2)

6,-

1970

Naturskydd (2)

6,-

 

Europa Cept (3)

24,-

 

Segelbåtar (1)

2,-

 

Madonna/Konst (1)

4,-

 

Patrioter (2 par)

48,-

 

Kevin Barry (2)

5,-

1971

Europa Cept (2)

28,-

 

J.M. Synge (2)

8,-

 

Konst (1)

5,-

 

Rasdiskriminering (2)

8,-

 

Jul/Staty (2)

8,-

1972

Hälsa (2)

19,-

 

Europa Cept (2)

 

Patrioter (2)

6,-

 

Dillon (1)

5,-

 

Olympiad (2)

6,-

 

Jul (3)

12,-

 

Frimärksjubileum (1)

4,-

 

Dito block (1)

70,-

1973

E.E.C. (2)

14,-

 

Europa Cept (2)

35,-

 

Scott, konst (1)

4,-

 

Väderlekskarta (2)

14,-

 

VM i plöjning (2)

9,-

 

Jul (2)

10,-

1974

Livbåt (1)

3,-

 

Europa Cept (2)

60,-

 

Oliver Goldsmith (2)

13,-

 

Konst (1)

3,-

 

Rugby, (Gravör Slania) (2)

17,-

 

U.P.U. (2)

9,-

 

Jul (2)

14,-

1975

Kvinnoår (2)

10,-

 

Europa Cept (2)

 

Golf (2)

14,-

 

Kelly, fågel/konst (1)

6,-

 

Nunnor (2)

5,-

 

Europeisk arkitektur (4)

14,-

 

Oliver Plunkett (2)

10,-

 

Jul (3)

8,-

1976

James Larkin (2)

10,-

 

Telefon (2)

9,-

 

USA 200 år (3)

15,-

 

Dito block (1)

55,-

 

Europa Cept (2)

 

Paul Henry/konst (1)

5,-

 

Radio (2)

9,-

 

Jul (3)

9,-

1977

Bibliotek (2)

6,-

 

Europa Cept (2)

 

De Brocquy/Konst (1)

7,-

 

Scouting (2)

10,-

 

Årsjubileum (2)

8,-

 

Jubileum (3)

13,-

 

Jul (3)

10,-

1978

Flyg (2)

8,-

 

Blommor (4)

15,-

 

Årsjubileum (3)

10,-

 

Gas (1)

3,-

 

Mynt (4)

12,-

 

Jul (3)

9,-

 

Europa Cept (2)

1979

Sport, löpning (1)

3,-

 

Rowland Hill (1)

4,-

 

Europaval (2)

5,-

 

Fåglar (4)

14,-

 

Barnåret (3).

9,-

 

Påve besök (1)

3,-

 

Årsjubileum (3)

10,-

 

Patrick Pearse (1)

3,-

 

Jul (2)

6,-

 

Europa Cept (2)

22,-

1980

De la Salle (1)

3,-

 

Europa Cept (2)

18,-

 

Djur (4)

13,-

 

Dito block (1)

20,-

 

Musik (3)

9,-

 

Årsjubileum (2)

8,-

 

Jul (3)

9,-

1981

Forskare (4)

13,-

 

Europa Cept (2)

19,-

 

Vandrarhem (4)

14,-

 

J. Rossa (1)

4,-

 

Järnväg, konst (1)

6,-

 

Vita Huset (1)

5,-

 

Hästar (5)

28,-

 

Jul (3)

11,-

 

Årsjubileum (2)

7,-

1982

Nationalpark (2)

9,-

 

Fransiskus (2)

9,-

 

Europa Cept (2)

 

Författare/Musiker (4)

22,-

 

Fiskar (4)

24,-

 

Båtar (4)

24,-

 

De Valera (2)

9,-

 

Jul (2)

8,-

1983

Handelskammare (2)

8,-

 

Boy’s Brigade (2)

10,-

 

Europa Cept (2)

 

Hundar (5)

29,-

 

Dito block (1)

40,-

 

Årsjubileum (5)

29,-

 

Kommunikation (2)

14,-

 

Hantverk (4)

25,-

 

Jul (2)

10,-

1984

Järnväg (4)

30,-

 

Dito block (1)

45,-

 

Träd/Blommor (4)

26,-

 

Medicin (2)

14,-

 

Europa Cept (2)

 

EEC (1)

5,-

 

McCormack (1)

6,-

 

Olympiad (3)

14,-

 

Sport (2)

8,-

 

Årsjubileum (2)

12,-

 

Postkontor (1)

6,-

 

Jul (3)

12,-

1985

Kärleksmärken (2)

8,-

 

Observatorium (4)

22,-

 

Fjärilar (4)

45,-

 

Europa Cept (2)

 

Musik (3)

23,-

 

Årsjubileum (3)

21,-

 

Handikappår (2)

9,-

 

Industri (3)

16,-

 

Jul (4)

21,-

 

Dito 22p i helark om 4x4 mrk (1)

70,-

1986

Kärleksmärken (2)

15,-

 

Vattenväxter (3)

20,-

 

Europa Cept (2)

 

Flyg (2)

24,-

 

Vattenvägar (3)

18,-

 

Fartyg (2)

12,-

 

Fyrar (2)

15,-

 

Årsjubileum (5)

25,-

 

200-årsjub (3)

18,-

 

Jul (2)

14,-

 

Dito 21p i helark om 4x3 mrk(1)

65,-

1987

Kärleksmärken (2)

11,-

 

Spårvagnar (4)

22,-

 

Dito block (1)

37,-

 

Årsjubileum (4)

23,-

 

Europa Cept (2)

 

Kor (4)

23,-

 

Festival (4)

23,-

 

Årsjubileum (4)

21,-

 

Jul (3)

12,-

 

Dito 21 p i helark om 14 mrk (1)

50,-

1988

Kärleksmärken (2)

11,-

 

Australien (2)

14,-

 

Dublin (1)

6,-

 

Dito i häftesblock om 1x4 märken

19,-

 

OS i Seoul (2)

14,-

 

Dito i ark om 2x5 märken (1)

65,-

 

Årsjubileum (3)

16,-

 

Europa Cept (2)

 65,-

 

Fartyg/Flygplan (2)

16,-

 

Blommor (3)

16,-

 

Säkerhetsarbete (4)

24,-

 

Årsjubileum (2)

14,-

 

Kennedy (1)

5,-

 

Jul (4)

18,-

 

Dito 21p i helark om 14 mrk (1)

70,-

1989

Kärleksmärken (2)

9,-

 

Bilar (4)

23,-

 

Dito häftesblock I (2+2 märken)

23,-

 

Dito häftesblock II (1x4 märken)

25,-

 

Nationalparker (4)

23,-

 

Europa Cept (2)

19,-

 

Dito i ark om 10 märken (2)

180,-

 

Årsjubileum (2)

9,-

 

Kilian/skyddshelgon (1)

5,-

 

Dito block (1)

20,-

 

Dito 4 block på olika språk (4)

75,-

 

Hästdiligens (1)

6,-

 

Årsjubileum (4)

23,-

 

Segelregatta (1)

6,-

 

Fåglar (4)

30,-

 

Dito block (1)

33,-

 

Jul (4)

23,-

 

Dito 21p i helark om 14 mrk (1)

70,-

1990

Europa år (2)

19,-

 

Kärleksmärken (2)

15,-

 

Hälsningsmärken, blommor (4)

55,-

 

VM i fotboll (2)

18,-

 

VM i fotboll, ark om 8 mrk (1)

85,-

 

Krigshistoria (2)

15,-

 

Europa Cept (2)

23,-

 

Dito i ark om 10 märken (2)

210,-

 

Frimärket 150 år (2)

19,-

 

Dito 20p vanl. ppr (SG 774a)

15,-

 

Dito häftesblock (SG547 ba)

50,-

 

Dito häftesblock (SG774 ab)

70,-

 

Årsjubileum (3)

23,-

 

Blommor (4)

26,-

 

Dito häftesblock (1x4)

40,-

 

Teater (4)

30,-

 

Jul (4)

26,-

 

Dito 26p i helark om 12 mrk (1)

60,-

1991

Kärleksmärken (2)

12,-

 

Cyklar (3)

20,-

 

Dito block (1)

20,-

 

75-årsjubileum (1)

8,-

 

Dublin (4)

27,-

 

Europa/rymd (2)

19,-

 

Dito i ark om 10 märken (2)

180,-

 

Krigshistoria (2)

12,-

 

Årsjubileum (3)

20,-

 

Får (3)

26,-

 

Golf (2)

15,-

 

Fiskefartyg (4)

30,-

 

Jul (4)

26,-

 

Dito 28p i helark om 13 mrk (1)

70,-

1992

Kärleksmärken (2)

12,-

 

OS i Barcelona (2)

15,-

 

Dito block (1)

30,-

 

Hälsa (1)

6,-

 

Sjöfart (2)

18,-

 

Handelskammare (1)

6,-

 

Hälsningsmärken (4)

27,-

 

Europa/Amerika (2)

15,-

 

Dito i miniark om 10 märken (2)

150,-

 

Invandring (2)

20,-

 

Frim. utst. Expo 92, block (1)

 

Djur/WWF (4)

30,-

 

Dublin, årsjubiléer (4)

30,-

 

Lantbruk (4)

25,-

 

EU (1)

6,-

 

Jul (4)

25,-

 

Dito 28p i helark om 13 mrk (1)

75,-

1993

Kärleksmärken (2)

12,-

 

Målningar (4)

27,-

 

Orkidéer (4)

36,-

 

Orkidéer, block (1)

36,-

 

Orkidéer, block, Bangkok ’93 (1)

75,-

 

Europa/konst (2)

14,-

 

Gaelige/kulturorg. (2)

16,-

 

Sport (2)

16,-

 

Årsjubiléer (4)

27,-

 

Bussar (4)

25,-

 

Jul (4)

25,-

 

Dito 28p i helark om 13 mrk (1)

55,-

1994

Hälsningsmärken (2)

14,-

 

Hälsningsmärken, ur häfte (4)

20,-

 

Frim. utst. H Kong, block (1)

20,-

 

Årsjubiléer (4)

32,-

 

Europa (2)

15,-

 

Dito i ark om 10 märken (2)

150,-

 

Dito block (1)

17,-

 

Parlament (2)

15,-

 

Sport (4)

30,-

 

Fjärilar (4)

28,-

 

Fjärilar självhäftande (4)

27,-

 

Fjärilar block (1)

28,-

 

Årsjubiléer (5)

32,-

 

Nobelpristagare (4)

23,-

 

Jul (4)

22,-

 

Dito 28p i helark om 13 mrk (1)

55,-

1995

Hälsningsmärken (4)

23,-

 

Grisens år, block (1)

18,-

 

Järnväg (4)

29,-

 

Dito block (1)

29,-

 

Dito med övertr. Singapore ’95 (1)

30,-

 

Rugby (2)

15,-

 

Dito block (1)

21,-

 

Europa (2)

15,-

 

Dito i ark om 10 märken (2)

150,-

 

Europa, självhäftande (2)

14,-

 

Slaget om Fontenoy (1)

7,-

 

Militäruniformer (5)

35,-

 

Radion 100 år (2)

13,-

 

Årsjubiléer (4)

27,-

 

Grodor, reptiler (4)

25,-

 

Dito självhäftande (4)

25,-

 

Botanisk trädgård (3)

22,-

 

FN 50 år (2)

16,-

 

Jul (4)

26,-

 

Dito 28p i ark om 13 märken (1)

55,-

1996

Hälsningsmärken (4)

23,-

 

Råttans år, block (1)

19,-

 

OS i Atlanta (4)

22,-

 

Dito i ark med 3x3 märken (1)

55,-

 

Kulturfestival (1)

6,-

 

Hästtävlingar (5)

32,-

 

Europa (2)

13,-

 

Dito i ark om 10 mrk (2)

120,-

 

Europa, självhäftande (2)

10,-

 

Unicef (2)

10,-

 

Motorcykeltävling på IoM (4)

28,-

 

Dito block (1)

11,-

 

Årsjubiléer (4)

23,-

 

Hästsport/China ’96, block (1)

 

Irländska skepp (3)

20,-

 

Handikapp (2)

10,-

 

Film (4)

24,-

 

Änder (4)

33,-

 

Dito block (1)

33,-

 

Jul (3)

19,-

 

Dito enkelmärke 28p (1)

5,-

 

Julmärken i ark om 15 mrk (1)

68,-

1997

Bruksmärken I/fåglar (5)

47,-

 

Irland 75 år (4)

31,-

 

Oxens år/HK ’97, block (1)

18,-

 

Turturduvor, hälsningsmärke (1)

6,-

 

Valar (4)

29,-

 

Valar, block (1)

 

Fåglar, självhäftande (2)

12,-

 

Mynt (1)

6,-

 

Årsjubileer, sport, musik m.m. (4)

30,-

 

Änder/Pacific 97, block (1)

40,-

 

Europa ’97 (2)

SLUT

 

Europa ’97 självhft. (2)

11,-

 

"Den store" historia (3)

20,-

 

Fyrtorn (4)

30,-

 

Dito häfte (1)

90,-

 

Kända irländare (4)

28,-

 

Dracula (4)

30,-

 

Dracula block I (1)

30,-

 

Dracula block II (1)

 

St. Patricks Battalion (1)

6,-

 

Bruksmärken II/fåglar (5)

 

Frimärken på frim. (3)

22,-

 

Jul, biblisk konst (3)

19,-

 

Jul, självhäftande märke (1)

6,-

 

Irland 75 år (1)

6,-

 

Irlandsjub., ark 12 ol. mrk (1)

69,-

1998

Tigerns år, block (1)

18,-

 

Kärlek är.... (1)

6,-

 

Fåglar, ny design (2)

12,-

 

Flyghistoria (4)

29,-

 

Bruksmärken III/fåglar (7)

75,-

 

Hästsport (4)

27,-

 

Dito block (1)

27,-

 

Fåglar, självhäftande (4)

20,-

 

Europa (2)

16,-

 

Dito i ark om 2x10 (2)

150,-

 

Dito självhäftande (2)

13,-

 

Skepp (4)

37,-

 

Dito självhäftande (4)

22,-

 

Demokrati (4)

24,-

 

Cykel, Tour de France (4-strip)

22,-

 

Dito i miniark om 4x4 mrk (1)

80,-

 

200 årsjubileum (5)

30,-

 

Årsjubiléer (3)

18,-

 

Vasco da Gama, bl. (1)

35,-

 

Brevlådor (4)

19,-

 

Dito i miniark om 3x4 mrk (1)

57,-

     

ÅRSBÖCKER

 

89-90

Årsbok inbunden med postfriska frimärken

320,-

     

COLLECTORS PACK

 

1990

Minnesfrimärken

245,-

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd,SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail:
mail@globestamps.se