KUWAIT

Updated January 30, 2006. Prices in SEK.
All sets are unmounted mint. Alla serier är postfriska

Numbers from Michel catalogue. Nummer från Michelkatalogen.

KUWAIT

   

SEK

75-76

-48

Silverbröllop (2)

240,-

77-80

-49

UPU 75 år (4)

25,-

104-07

-53

Dr. Elisabeths kröning (4)

80,-

108-10

-55

Windsor Castle (3)

120,-

119-29

-57

Elisabeth II (11)

100,-

133-42

-59

Olika motiv (10)

120,-

173-74

-62

Malaria (2)

5,-

183-86

-63

Hunger (4)

19,-

251-53

-64

Postunion (3)

10,-

277-79

-65

Utbildning/education (2)

10,-

293-95

-66

Utbildning/education (3)

10,-

304-05

-66

Hunger, fiskar (2)

25,-

306-08

-66

Nationaldag (3)

24,-

309-10

-66

Industrikonferens (2)

10,-

311-12

-66

Mors dag (2)

10,-

315-16

-66

Hälsodag (2)

7,-

317-18

-66

WHO byggnad (2)

8,-

319-20

-66

Trafikdag (2)

7,-

321-22

-66

Blodbank (2)

8,-

323-24

-66

Oljetanker (2)

13,-

325-28

-66

Ministerium (4)

7,-

331-32

-66

FN-dagen (2)

15,-

333-34

-66

Unesco (2)

14,-

346-47

-67

Oljeraffinaderi (2)

8,-

350-51

-67

Arabkonferens (2)

16,-

356-57

-67

Världshälsodagen (2)

12,-

358-59

-67

Nubiemonument (2)

10,-

360-61

-67

Trafikdag (2)

14,-

362-63

-67

Turistår (2)

12,-

366-67

-67

Palestina, FN (2)

10,-

368-69

-67

Industrikonferens (2)

14,-

372-73

-67

Oljeutvinning 30 år (2)

12,-

381-84

-68

Familjens dag (4)

10,-

385-86

-68

WHO 20 år (2)

12,-

421-24

-68

Oljeraffinaderi (4)

18,-

433-34

-69

Utbildning (2)

7,-

457,-59

     

460,-67c

-69

Shejk Sabah as Salim (4)

85,-

471-72

-69

Satellit (2)

17,-

475-76

-70

Utbildningsår (2)

9,-

477-83

-70

Industri, hantverk (7)

50,-

484-85

-70

Nationaldag (2)

8,-

486-88

-70

Palestina (3)

40,-

489-90

-70

Familjedag (2)

6,-

491-92

-70

Arab League (2)

7,-

496-97

-70

Cancerbekämpning (2)

11,-

498-99

-70

Trafikdag (2)

14,-

500-02

-70

Röda halvmånen (3)

16,-

503-04

-70

UPU-byggnad (2)

9,-

519-20

-71

Palestina-vecka (2)

18,-

521-22

-71

Telekom (2)

13,-

523-24

-71

Mot rasism (2)

7,-

525-26

-71

Postunion SOFAR (2)

11,-

527-28

-71

Unesco (2)

12,-

529-30

-71

Fotboll (2)

14,-

531-32

-71

Unicef (2)

8,-

533-34

-71

Bokåret (2)

9,-

535-36

-72

Nationaldag (2)

12,-

537-38

-72

Telekomcenter (2)

22,-

539-40

-72

Hälsodag (2)

22,-

541-42

-72

Röda halvmånen (2)

18,-

543-50

-72

OS i München (8)

17,-

551-53

-72

Matkonferens (3)

19,-

554-55

-72

Nationalbank (2)

8,-

556-59

-72

Ruinerna i Fallaka (4)

10,-

560-62

-73

Nationaldag (3)

10,-

563-65

-73

Interpol (3)

16,-

566-67

-73

Militärsport (2)

10,-

568-70

-73

Flygplats (3)

8,-

571-73

-73

IMO-VMO, väder (3)

10,-

574-76

-73

Frimärksjubileum (3)

20,-

610-12

-73

FN, mänskl. rättigheter (3)

18,-

613C

-74

Shejk Sabah 500 f (1)

100,-

614C

-74

Shejk Sabah 1 D (1)

140,-

 

-74

Shejk Sabah 3 D (1)

250,-

615-16

-74

Veterinärunion (2)

9,-

617-19

-74

Nationaldag (3)

12,-

620-21

-74

Medicinkongress (2)

18,-

622-23

-74

Fotboll (2)

16,-

624-25

-74

Forskningsinstitut (2)

13,-

626-28

-74

UPU 100 år (3)

6,-

632-33

-74

Ekonomi (2)

8,-

634-35

-74

Befolkningsår (2)

14,-

636-37

-74

Bankbyggnad (2)

8,-

638-40

-74

Industri (3)

16,-

649-51

-75

FN, kvinnoåret (3)

12,-

652-53

-75

Analfabetism (2)

8,-

654-55

-75

FN 30 år (2)

9,-

662-63

-75

Metersystemet (2)

5,-

664-65

-76

Nationaldagen (2)

8,-

669-70

-76

Telefonen 100 år (2)

6,-

671-73

-76

Världshälsodagen (3)

14,-

674-77

-76

Röda halvmånen (3)

26,-

678-79

-76

FN, befolkningskonf. (2)

7,-

680-87

-76

OS i Montreal (8)

20,-

688-90

-76

Konferens i Colombo (3)

10,-

691-92

-76

Unesco 30 år (2)

8,-

725-28

-77

Reumatism (4)

17,-

729-32

-77

Nationaldag (4)

14,-

733-34

-77

Byggnader (2)

12,-

735-38

-77

Postunionen 25 år (4)

13,-

739-40

-77

Telekommunikation (2)

16,-

741-47

-77

Shejk Sabah (7)

160,-

748-49

-77

Basketboll (2)

12,-

756-57

-77

Palestina (2)

28,-

758-59

-77

Tandläkarkongress (2)

13,-

760-91

-78

Vattenförsörjning (32)

200,-

792-93

-78

Nationaldag (2)

8,-

794-95

-78

Smittkoppor (2)

9,-

796-97

-78

Telekom (2)

8,-

806-07

-78

Pilgrimer (2)

12,-

808-10

-78

Anti-apartheid (3)

20,-

843-44

-78

Mekka (2)

12,-

847-48

-79

Flygplats (2)

14,-

849-50

-80

Nationaldag (2)

9,-

851-52

-80

Folkräkning (2)

10,-

853-54

-80

Kampanj mot rökning (2)

13,-

860-61

-80

Utveckling (2)

12,-

862-71

-80

OS i Moskva (10)

32,-

872-73

-80

Olja, OPEC (2)

12,-

874-76

-80

Islamisk tideräkning (3)

14,-

877-78

-80

Palestina (2)

28,-

879-80

-80

Avicenna (3)

11,-

881-82

-81

Medicinkonferens (2)

11,-

883-84

-81

FN, handikappår (2)

12,-

885-86

-81

Nationaldag (2)

12,-

887-88

-81

Tandläkarkongress (2)

26,-

1105-07

-86

FN, fredsåret (3)

22,-

1233-35

-91

Befrielse (3)

22,-

1236-38

-91

Fred (3)

30,-

1239-41

-91

Återuppbyggnad (3)

38,-

1358-59

-94

Blommor, ej kpl (2 av 3)

10,-

1363-65

-94

Bankjub. 25 år (3)

12,-

1366-68

-94

Familjens år (3)

20,-

1369-71

-94

Industribanken 20 år (3)

16,-

1372-75

-94

Martyrer (4)

26,-

1379-81

-94

Iraks invasion 4 år (3)

26,-

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Box 173, SE-771 24 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  fax +46 (0)240 84210. E-mail:
mail@globestamps.se

This page was last update: 2008-04-03