New Hebrides, engelska och franska
(senare Vanuatu)

Updated February 17, 2018. Prices in SEK

NYA HEBRIDERNA (Eng.)

SEK

1949

UPU 75 år (4)

25,-

1953

Kröningen (1)

7,-

1956

50 årsjub., fartyg mm (4)

8,-

1963

Kamp mot hunger (1)

9,-

1965

ITU (2)

8,-

ICY (2)

8,-

1967

Kriget 25 år, flygplan mm (4)

15,-

Bruksmärke, 60c (1)

5,-

1968

Bougainvilles resa (3)

10,-

1969

Träd, timmerindustri (1)

2,-

Dito i miniark om 9 märken (1)

20,-

Sport (2)

9,-

Hoppning, bungyjump (3)

8,-

1970

UPU huset (1)

4,-

Jul, konst (2)

6,-

1971

Charles De Gaulle (2)

9,-

Sport, basket, fotboll (2)

8,-

1972

Flygplan (4)

25,-

Ol. motiv/fåglar mm 5c-10fr (13)

240,-

Dito enbart oxe 10 fr (1)

100,-

Silverbröllop (2)

5,-

1973

Tanna Islands, hästar (2)

13,-

1974

Vilda djur (4)

55,-

1975

Scoutjamboree i Norge (4)

40,-

Jul, madonna, konst (3)

15,-

1976

Flyg, Concorde (1)

70,-

Satellit (3)

11,-

Konstitution (3)

16,-

Jul, konst (3)

10,-

1977

Silverjubileum (3)

9,-

Ol. motiv, fåglar mm, övertr. (13)

275,-

Dito med lokalt övertryck (9)

750,-

Dito enbart 5-15 FNH (3)

20,-

Ny bruksserie, kartor (13)

120,-

Jul, konst (3)

7,-

Dito med omv. vattenmärke (3)

20,-

1978

Concorde (4)

28,-

Kröningen 25 år (3)

8,-

Dito i miniark (1)

16,-

Självständighet 1 år, övertr. (2)

7,-

1979

R Hill, frimärke på frim. (3)

7,-

Dito block (8)

9,-

Konstfestival (4)

9,-

Jul, barnår, barnteckningar (4)

8,-

NYA HEBRIDERNA, (Fr.)

1966

VM i fotboll (2)

12,-

1969

Sport (2)

9,-

Träd, miniark om 9 märken (1)

20,-

1972

Silverbröllop (2)

6,-

1976

Flyg, Concorde (1)

70,-

1977

Silverjubileum (3)

11,-

Jul, omvänt vattenmärke (3)

20,-

1978

Flyg, Concorde (4)

28,-

Kröningen 25 år (3)

8,-

Dito i miniark (1)

16,-

1979

Rowland Hill, block (1)

8,-

Jul, barnår, barnteckningar (4)

8,-

NYA HEBRIDERNA – France Libre

1941

Bruksserie SG F65-76 (12)

850,-

Dito "Chiffre Taxe" FD 77-81 (5)

350,-

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se