FRANSKA ANTARKTIS, T.A.A.F. 1955-1990

Updated  July 19, 2021. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

Sets with an arrow < after price are available.
Serier med en pil efter priset finns i lager.

Link to stamps from 1991-

FRANSKA ANTARKTIS – (T.A.A.F.) / French Antarctic Territory 

     
SEK
   

1

-55

Fågel, övertryck (1)

110,-

<

 

1*

-55

Fågel, övertryck ej **(1)

80,-

<

 

2-7

-56

Djur mm (6)

280,-

<

 

2

-56

Pingvin 0,50 fr (1)

2,-

<

 

3

-56

Pingvin 1 fr (1)

3,-

<

 

4

-56

St. Paul/N Amsterdam (1)

35,-

<

 

4

-56

Dito hörnmarg. fyrbl. (1)

175,-

<

 

5

-56

Nya Amsterdam, säl (1)

125,-

<

 

6

-56

Sjölejon, Kerguelen (1)

40,-

<

 

8-9

-56

Terre Adélie, pingviner (2)

470,-

<

 

8

-56

Pingvin 8 fr (1)

225,-

<

 

10-12

-57

Geofysikår (3)

120,-

<

 

13

-59

Växter 10 fr (1)

75,-

<

 

14-17

-59

Fåglar, sköld (4)

300,-

<

 

14

-59

Albatross (1)

3,-

<

 

15

-59

Fåglar, Skuas (1)

3,-

<

 

18

-59

Albatross 200 fr (1)

320,-

<

 

19-22

-60

Djur, fåglar, pingviner (4)

900,-

<

 

19

-60

Fågel 2 fr (1)

13,-

<

 

20

-60

Sjöleopard 4 fr (1) (* 50:-)

100,-

<

 

21*

-60

Sjöelefant 25 fr (1)

450,-

<

 

23

-60

Tremarec, skepp 25 fr (1)

200,-

 

24

-61

Charcot 25 fr (1)

200,-

 

25

-62

Sjöelefant, 8 fr (1)

75,-

 

26

-62

Manchot-pingvin 50 fr (1)

280,-

<

 

27

-62

Satellit Telstar 50 fr (1)

200,-

<

 

28

-63

Crozet, pingviner 5 fr (1)

450,-

<

 

29

-63

Luftballong 20 fr (1)

490,-

<

 

30

-63

Antenn, pingvin 100fr (1)

700,-

<

 

31

-65

Adelie 50 fr (1)

800,-

<

 

32

-65

ITU/UIT, satellit (1)

1500,-

<

 

33-34

-66

Satelliter (2-strip)

190,-

<

 

35

-66

Satellit D1 50 fr (1)

350,-

<

 

36

-66

Blåval 5 fr (1)

175,-

<

 

37

-66

Sändarmast 25 fr (1)

240,-

<

 

38

-67

Raketstart 20 fr (1)

200,-

<

 

39

-68

D’Urville 30 fr (1)

950,-

<

 

40

-68

Kerguelen, pingvin 50f (1)

1300,-

<

 

41

-68

Albatross 20 fr (1)

2400,-

<

 

42-43

-68

Rymd, satellit (2-str)

275,-

<

 

44

-68

WHO 30 fr (1)

495,-

<

 

45

-68

Mänskl. rättigh. 30 fr (1)

460,-

<

 

46-48

-69

Fauna o flora (3)

680,-

   

46

-69

Enbart 10 fr (1)

190,-

<

 

47

-69

Enbart 12 fr (1)

170,-

<

 

49

-69

Konferens 50 fr (1)

320,-

<

 

50

-69

Forskning, transp. 25 fr(1)

200,-

<

 

51

-69

Concorde 85 fr (1)

420,-

   

52-54

-69

Val, karta mm (3)

750,-

<

 

52

-69

Val 15 fr (1)

95,-

<

 

55

-70

ILO 50 år 20 fr (1)

130,-

   

56

-70

Meteorologi 30 fr (1)

140,-

   

57

-70

UPU-huset 50 fr (1)

300,-

   

58

-70

Karta, Crozet 50 fr (1)

170,-

   

60-64

-71

Fiskar (5)

150,-

 

 

65-66

-71

Port-aux-Français (2-strip)

275,-

<

 

67

-71

Antarktistraktat 75 fr (1)

195,-

   

68-70

-71

Fiskar (3)

150,-

<

 

71-73

-72

Insekter I (3)

210,-

<

 

74

-72

Crozet 200 år 100 fr (1)

295,-

<

 

75-76

-72

De Gaulle (2)

310,-

   

77

-72

Kerguelen 250 fr (1)

570,-

   

78-80

-72

Insekter II (3)

350,-

<

 

78

-72

Skalbagge/insekt 15 fr (1)

65,-

<

 

80

-72

Skalbagge/insekt 30 fr (1)

150,-

<

 

81

-72

Plantor 45 fr (1)

75,-

<

 

82

-73

Fartyg 100 fr (1)

195,-

<

 

83-84

-73

Växter (2)

55,-

<

 

85-88

-73

Skepp (4)

190,-

<

 

89-91

-74

Alfred Faure (3-strip)

280,-

 

92

-74

UPU, pingvin 150 fr (1)

55,-

 

93-94

-74

Segelbåtar (2)

95,-

 

95

-74

Posttjänst, fartyg 75 fr (1)

55,-

 

96-97

-75

Rymdsamarbete (2)

170,-

   

98-100

-76

Fartyg (3)

115,-

   

101-02

-76

Dumont-basen (2-strip)

165,-

<

 

103-08

-76

Djur, fåglar, pingviner (6)

450,-

<

 

109-10

-76

Mont Ross (2)

70,-

   

111-12

-76

James Cook (2)

175,-

   

111

-76

James Cook (1)

95,-

<

 

113-14

-77

Valar, delfiner (2)

120,-

 

 

115-16

-77

Alger (2)

24,-

 

 

117-19

-77

Djur i Antarktis (3)

110,-

   

120-21

-77

Satelliter (2)

55,-

 

 

122-23

-77

Fraktfartyg, pingviner (2)

40,-

<

 

124

-77

Oceanografi (1)

10,-

<   

125

-77

Polarexpedition (1)

65,-

<   

126

-78

Hobart, Tasmanien (1)

9,-

<

 

127

-78

Rallier du Baty (1)

14,-

 

128-29

-79

Kerguelen, satellit (2)

25,-

<

 

130-32

-79

Fågel, säl, sjöelefant (3)

95,-

<

 

132

-79

Enbart sjöelefant 10 fr (1)

50,-

<

 

133-34

-79

Fartyg, helikoptrar (2)

24,-

 

 

135

-79

Segelbåt "Challenger" (1)

20,-

<

 

136-37

-80

Fågel, pingviner (2)

25,-

 

 

138-39

-80

Fartyg (2)

24,-

 

140-41

-80

Admiral, skepp (2)

33,-

 

 

141

-80

Skepp, La Recherche (1)

20,-

<

 

142-43

-80

Del Cano, skepp (2)

30,-

<

 

143

-80

Enbart skepp 4 fr (1)

19,-

<

 

144

-80

Satellit 0,50 fr (1)

6,-

<

 

145

-80

Lejonklippan 0,90 fr (1)

7,-

<

 

146

-80

Sjöhaverier/A Rock (1)

10,-

<

 

147

-80

Phylica Nitida/träd 10,- (1)

32,-

<

 

148

-80

De Gaulle 5,40 (1)

100,-

<

 

149-51

-80

Pingviner (3)

35,-

 

 

152-53

-80

Sjölejon (2)

26,-

<

 

154

-80

Bandvagn 2,40 (1)

10,-

<

 

155-56

-80

Fartyg 3,50; 7,30 (2)

40,-

<

 

157

-81

Antarktisfördrag 1,80 (1)

35,-

<

 

158-59

-81

Helikopter (2)

11,-

<

 

160

-81

Glaciär D’Urville 1,30 (1)

6,-

<

 

161

-81

Jean Loranchet 1,40 (1)

6,-

<

 

162

-81

Chionis/fågel 1,50 (1)

7,-

<

 

163

-81

Konst, D’urville 2,- (1)

8,-

<

 

164

-81

Satellit Arcad III 3,85 (1)

14,-

<

 

165

-81

Station Charcot 5,- (1)

15,-

<

 

166

-81

Fartyg, Antares 8,40 (1)

30,-

<

 

167

-82

Philexfr./pingvin 8,- (1)

40,-

<

 

168

-82

Fartyg, Charcot 5,- (1)

15,-

<

 

169

-83

Landstigningsbåt 0,55 (1)

8,-

<

 

170

-83

Apotres 0,65 (1)

5,-

<

 

171

-83

Kyrka (1)

8,-

<

 

172-73

-83

Fåglar (2)

19,-

 

174

-83

Martin Vivies (1)

7,-

<

 

175

-83

Fartyg Chalutier (1)

12,-

<

 

176

-83

Polarforskn. hundar (1)

30,-

<

 

177-79

-83

Cap Horn-Grönl. (3-strip)

35,-

<

 

180

-83

Mathieu/konst 25,- (1)

80,-

<

 

181

-83

Lady Franklin/fartyg (1)

39,-

<

 

182-83

-84

Glaciär 0,15; 1,70 (2)

11,-

<

 

184-87

-84

Sälar, pingviner (4)

45,-

 

 

184,187

-84

Enbart säl 0,60, 5,90 fr (2)

22,-

<

 

188

-84

Alfred Faure 1,80 (1)

8,-

<

 

189

-84

Skepp, L’Erebus 2,60 (1)

12,-

<

 

190

-84

Meteorologi 3,50 (1)

18,-

<

 

191

-84

Hamn J. d’Arc 4,70 (1)

16,-

<

 

192-93

-84

Luftfart 100 år (3-strip)

50,-

<

 

194

-84

Fartyg "Albatros" 11,30 (1)

40,-

<

 

195

-84

Nordposta/fartyg 9,- (1)

45,-

<

 

196-97

-85

Fågel, pingviner (2)

20,-

<

 

198-99

-85

Albatros, hjort (2)

19,-

<

 

200-01

-85

Biomassa 1,80; 5,20 (2)

20,-

<

 

202

-85

André Liotard 2,00 (1)

8,-

<

 

203

-85

Port-Martin 2,20 (1)

12,-

<

 

204

-85

Novara/fartyg 12,80 (1)

45,-

<

 

205

-85

Trémois/konst, säl 30,- (1)

90,-

<

 

206-07

-85

30-årsjub./fartyg (3-strip)

50,-

<

 

208-10

-86

Fåglar (3)

24,-

<

 

211

-86

Sjöstjärna (1)

9,-

<

 

212-13

-86

Fartyg, Polarbjörn (2)

15,-

<

 

214-15

-86

Växter (2)

25,-

<

 

216-17

-86

Fartyg/Charcot (3-strip)

45,-

<

 

218

-86

Vetenskap/IAGO 14,- (1)

40,-

<

 

219

-86

Satellit 8,- (1)

25,-

<

 

220-22

-87

Djur, pingviner (3)

20,-

<

 

223-24

-87

Växter (2)

23,-

<

 

225

-87

Basen Marret (1)

8,-

<

 

226

-87

Admiral Mouchez (1)

7,-

<

 

227

-87

Fartyg "Eure" (1)

8,-

<

 

228

-87

Charcot/segelbåt 14,60(1)

40,-

<

 

229

-87

Oceanen ODP (1)

42,-

<

 

230

-87

Satellit "Inmarsat" (1)

65,-

 

 

231

-88

Polarexpedition (1)

65,-

<

 

232

-88

Darrieus 1,- (1)

4,-

<

 

233

-88

Växter 1,70 (1)

6,-

<

 

234

-88

Père Lejay 2,20 (1)

7,-

<

 

235

-88

Gessain 3,40 (1)

9,-

<

 

236

-88

Segelfartyg (1)

11,-

<

 

237-38

-88

Pingvinön/karta (2)

50,-

<

 

239

-88

Skepp "Jules Verne" (1)

13,-

<

 

240

-88

Skepp "La Fortune" (1)

13,-

<

 

241

-88

Stormfågel (1)

18,-

<

 

242-43

-88

Geologi (3-strip)

40,-

<

 

244

-89

Apôtres/karta 8,40 (1)

22,-

<

 

245-46

-89

Mineraler/stenar (2)

30,-

<

 

247-49

-89

Djur/fåglar (3)

16,-

<

 

250

-89

Dykare (1)

6,-

<

 

251

-89

40-årsjub på Antarktis (1)

40,-

<

 

252-53

-89

Fartyg "Curieuse" (3-strip)

40,-

<

 

254

-89

Växter (1)

7,-

<

 

255

-89

Bossière (1)

7,-

<

 

256

-89

Philexfrance 5,- (1)

30,-

<

 

257

-89

Franska revolutionen (1)

18,-

<

 

Block 1

-89

Dito block 4x5,- (1)

70,-

<

 

258

-89

Pariskongress 17,70 (1)

40,-

<

 

259

-90

Mikroskopiska djur (1)

4,-

<

 

260

-90

Kor, fågel 1,70 (1)

5,-

<

 

261

-90

Jean René Quoy (1)

6,-

<

 

262

-90

Fågel/albatross 2,80

8,-

<

 

263

-90

J D’Urville (2)

8,-

<

 

264

-90

Mineraler, sten (1)

12,-

<

 

265

-90

Cochons ön/karta 7,30 (1)

18,-

<

 

266

-90

Växt, isranunkel (1)

18,-

<

 

267

-90

150 årsjub/fartyg (1)

35,-

<

 

268-69

-90

Fartyg 15,50; 2,20 (3-str)

42,-

<

 

 
 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se