Cypern, Turkisk Adm./Turkish Cyprus

Updated October 4, 2018

Nummer från Stanley Gibbons. Utgåvor med en pil < efter priset finns i lager.
Numbers from Stanley Gibbons. Issues with an arrow < after price are available.

CYPERN/TURK.

 SEK

 

1-7

-74

50-års jubileum (7)

550,-

<

1-7*

-74

50-års jubileum (7)

250,-

<

8-9

-75

Proklamation, övertr. (2)

20,-

<

10-19

-75

Ol. motiv (10)

120,-

<

20-22

-75

Fred på Cypern (3)

24,-

<

23-24

-75

Europa (2)

35,-

<

25-26

-76

Övertryck (2)

20,-

<

27-28

-76

Europa (2)

25,-

<

29-33

-76

Frukt (5)

12,-

<

34-35

-76

Olympiad (2)

7,-

<

36-38

-76

Bruksmärken (3)

8,-

<

47-48

-76

Frihet (2)

6,-

<

49-50

-77

Europa (2)

60,-

<

51-53

-77

Hantverk (3)

8,-

<

54-57

-77

Byggnader (4)

8,-

<

58-59

-77

Kemal (2)

7,-

<

60-62

-78

Social försäkring (3)

7,-

<

63-64

-78

Europa (2)

80,-

<

65-67

-78

Kommunikationer (3)

7,-

<

68-70

-78

Fred/samarbete (3)

7,-

<

71-73

-78

Ataturk (3)

7,-

<

74-77

-79

Frukt övertryck (4)

7,-

<

MS78

-79

Ockupation block (1)

14,-

<

79-81

-79

Europa (3)

75,-

<

82-84

-79

Radio (3)

6,-

<

85-87

-79

Barnens år (3)

9,-

<

88-90

-80

Islam (3)

8,-

<

91-92

-80

Europa (2)

30,-

<

93-97

-80

Monument (5)

7,-

<

98-00

-80

Årsjubiléer (3)

10,-

<

101-02

-80

Palestina (2)

8,-

<

103-04

-81

Islam (2)

6,-

<

105

-81

Ataturk 20 L (1)

3,-

<

106-07

-81

Europa (2)

28,-

 

MS108

-81

Ataturk block (1)

20,-

<

109-16

-81

Blommor (4)

20,-

<

117-19

-81

Årsjubiléer (3)

8,-

<

120

-81

Palestina flagga (1)

3,-

<

121

-81

Charles/Diana (1)

8,-

<

122

-82

Europa (2)

30,-

<

MS122

-82

Europa, block (1)

35,-

 

123-26

-82

Turism (4)

8,-

<

127-28

-82

Målningar (2)

12,-

<

129-31

-82

Årsjubiléer (3)

25,-

<

131

-82

Dito enbart scoutmrk (1)

14,-

<

132-33

-83

Målningar (2)

12,-

<

134

-83

Europa (2)

250,-

<

MS134

-83

Europa, block (1)

600,-

<

135-37

-83

Årsjubiléer (3)

25,-

<

138-39

-83

Världskommunikation (2)

10,-

<

140-43

-83

Fåglar (4)

32,-

<

144-47

-83

Övertryck (4)

22,-

<

148-49

-84

Europa SX-par 50+100(2)

40,-

149-48

-84

Dito SX-par 100+50TL (2)

40,-

 

150-52

-84

Olympiad (3)

8,-

<

153

-84

Kultur (1)

10,-

<

154-55

-84

Invasion/Flaggor (2)

12,-

<

156

-84

Skog (1)

10,-

<

157-58

-84

Målningar (2)

12,-

<

159-60

-84

Republiken 1 år (2)

12,-

<

161-62

-84

Sport/flagga (2)

16,-

<

165

-84

Nurnberg Orkester (1)

12,-

<

163-64

-84

Målare (2)

11,-

<

166-67

-85

Fazil Kücük (2)

10,-

<

168-71

-85

Djur (4)

35,-

<

172-75

-85

Europa, musik (4)

40,-

<

176-77

-85

Målningar (2)

16,-

<

178-79

-85

Ungdomens år (2)

30,-

<

180-84

-85

Årsjubiléer (5)

55,-

185-86

-85

Målningar V (2)

17,-

<

MS187

-86

Europa, block (1)

100,-

188

-86

Dockor (1)

18,-

<

189-92

-86

Arkeologi (4)

40,-

<

193-96

-86

Årsjubiléer (4)

50,-

<

197-99

-86

Utveckling I (3)

40,-

<

200-01

-86

Dr Elisabeth 60 år (1)

32,-

<

202-03

-86

Järnväg (2)

55,-

<

202-03

-86

Järnväg, miniark(2x8 mrk)

400,-

<

204-07

-87

Blommor, övertryck (4)

16,-

<

208-09

-87

Målningar VI (2)

24,-

<

210-11

-87

Europa (2)

40,-

<

210-11A

-87

Europa, 2-sid (2)

40,-

<

212-15

-87

Folkdans (4)

55,-

<

216-19

-87

Årsjubileer (4)

55,-

<

220-22

-87

Kända personer (3)

20,-

<

223-24

-87

Utveckling II (2)

25,-

<

225-27

-88

Målningar VII (3)

22,-

<

228-29

-88

Europa (2)

38,-

230-32

-88

Turism (3)

22,-

<

233-35

-88

Premiärminister (3)

13,-

<

236

-88

Civilförsvar (1)

10,-

<

237-39

-88

OS i Seoul (3)

24,-

<

240-45

-88

Årsjubileer (6)

40,-

<

MS246

-88

Kemal Ataturk, block (1)

22,-

<

MS247

-88

Republiken 5 år, block (1)

18,-

<

248-50

-89

Målningar VIII (3)

36,-

<

251-52

-89

Europa, barn (2)

45,-

 

251-52a

-89

Europa, 2-sid (2)

30,-

<

253

-89

Fredskonferens (1)

10,-

<

254-57

-89

Vilda djur, fåglar (4)

48,-

<

258-63

-89

Utveckling III (6)

27,-

<

264-68

-89

Årsjubileer (5)

45,-

<

269

-89

Erdal Inonu (1)

5,-

<

270-72

-89

Jordbruk (3)

10,-

<

273-74

-90

WHO, hälsa (3)

18,-

<

275-76

-90

Europa (2)

50,-

<

MS277

-90

Europa, block (1)

100,-

<

278-81

-90

WWF, fåglar (4)

240,-

<

282-83

-90

VM i fotboll (2)

26,-

<

284-85

-90

Målningar IX (2)

9,-

<

286-87

-90

Turism (2)

17,-

<

288

-90

Presidenten (1)

8,-

<

289-91

-90

Trafiksäkerhet (3)

30,-

<

292

-90

Premiärminister (1)

9,-

<

293-98

-90

Växter, plantor (6)

35,-

<

299-00

-90

Litteraturåret (2)

16,-

<

301-03

-91

Blommor, övertryck (3)

15,-

<

304-05

-91

Orkidéer I (2)

28,-

<

MS306

-91

Europa, rymd, block (1)

45,-

<

307-10

-91

Fontäner (4)

32,-

<

311-14

-91

Orkideer II (4)

55,-

<

315-16

-91

Målningar (2)

20,-

<

317-20

-91

Årsjubileer (4)

26,-

<

321

-91

AIDS (1)

14,-

<

322-24

-91

Fyrar (3)

44,-

<

325-27

-91

Turism (3)

28,-

<

328-29

-92

Målningar (2)

22,-

<

330-33

-92

Turism (4)

22,-

<

MS334

-92

Europa, Columbus, bl. (1)

40,-

<

MS335

-92

WWF, sköldpaddor, bl. (1)

45,-

<

336-39

-92

OS i Barcelona (4)

28,-

<

340-43

-92

Årsjubileer I (3)

36,-

 

344-46

-92

Årsjubileer II (3)

28,-

<

347-50

-92

Maträtter (4)

28,-

<

351-52

-93

Turism (2)

25,-

<

MS353

-93

Europa, block (1)

20,-

<

354-57

-93

Träd (4)

14,-

 

358-59

-93

Hus mm (2)

20,-

 

360-63

-93

Republiken 10 år (4)

16,-

<

364-38

-93

Årsjubileer (5)

24,-

<

369-70

-94

Konst (2)

8,-

 

371

-94

Facil Kucuk (1)

4,-

 

MS372

-94

Europa, block (1)

36,-

 

374-75

-94

VM i fotboll (2)

15,-

 

376-79

-94

Invasionen 20 år (4)

18,-

 

380-84

-94

Postjubileum (5)

18,-

 

385-87

-94

Snäckor (3)

22,-

 

388-91

-94

Övertryck (4)

14,-

 

392-94

-95

Naturskydd, åsnor (3)

15,-

 

MS395

-95

Europa, fred, block (1)

20,-

 

396-98

-95

Maträtter (3)

12,-

 

399-02

-95

Fjärilar (4)

24,-

 

403

-95

Trädplantering (1)

12,-

<

404-07

-95

Turism (4)

15,-

<

408

-95

President Demirel (1)

3,-

<

409-14

-95

Årsjubileer (6)

38,-

 

415-16

-95

Epitaph, skulptur (2)

11,-

 

417

-96

Bosnia/konst (1)

8,-

<

418-21

-96

Fiskar (4)

30,-

 

422-25

-96

Turism (4)

35,-

 

426-27

-96

Europa (2)

17,-

 

MS428

-96

Världsmiljödag, block (1)

36,-

<

MS429

-96

OS i Atlanta, block (1)

26,-

<

430-31

-96

Fotboll EM (2)

16,-

<

430-31

-96

Dito i par (2)

16,-

<

430-31

-96

Dito i ark om 2x8 märken

125,-

<

432-35

-96

Årsjubiléer (4)

20,-

<

436-37

-97

Målningar (2)

15,-

<

442

-97

Flagga (1)

9,-

<

443-44

-97

Europa (2)

16,-

<

445-46

-97

President (2)

12,-

<

451-54

-97

Mynt (4)

22,-

<

455-58

-97

Årsjubileer (4)

24,-

<

459-60

-98

Ahmet Sevki (1)

13,-

<

461-64

-98

Insekter (4)

26,-

<

465-66

-98

Dörrar (2)

17,-

<

467-68

-98

Europa (2)

13,-

<

469-70

-98

Fiskar (2)

10,-

<

471

-98

Minister (1)

7,-

<

472-73

-98

President (2)

18,-

<

474-75

-98

Fotboll (2)

18,-

<

476

-98

Yardimisci (1)

12,-

<

477-80

-98

Hantverk (4)

28,-

<

481-84

-98

Årsjubileer (4)

20,-

<

MS485

-98

Republiken 15 år, bl. (1)

10,-

<

486

-99

Facik Kucuk (1)

6,-

<

MS487

-99

Opera, block (1)

22,-

<

488-91

-99

Ormar (4)

29,-

<

492-93

-99

Europa (2)

16,-

<

494-95

-99

25-årsjubileum (2)

22,-

<

496-98

-99

Årsjubileer (3)

30,-

<

 

-03

Fåglar (4)

20,-

<

 

-03

Europa (2 i block)

17,-

<

 

-03

Kistor (4)

26,-

<

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail: mail@globestamps.se