FN Génève

Updated April 8 2021. Numbers from Michel catalogue

FN – GENEVE

Michel nr

SEK

1-5

-69

Bruksmärken (8)

40,-

9-10

-70

Bruksmärken 0,60+10fr (2)

50,-

11-14

-70

Bruksmärken (4)

20,-

15

-71

Sjöbotten (1)

3,-

16

-71

Flyktinghjälp (1)

6,-

17

-71

Näringsriktig mat (1)

6,-

18

-71

UPU-huset (1)

9,-

19-20

-71

Rasism (2)

8,-

21

-71

FN-skolan (1)

10,-

22

-72

FN-byggnad (1)

3,-

23

-72

Atomvapenstopp (1)

8,-

24

-72

Världshälsodag (1)

8,-

25-26

-72

Miljöskydd/Stockholm (2)

12,-

27

-72

Vetenskapskommission (1)

12,-

28-29

-72

Konstverk (2)

12,-

30-31

-73

Nedrustning (2)

12,-

32

-73

Kamp mot droger (1)

6,-

33

-73

Utvecklingshjälp (1)

7,-

34

-73

Namibia (1)

6,-

35-36

-73

Mänskl. rättigh. 25 år (2)

9,-

37-38

-74

ILO-huset (2)

10,-

39-40

-74

UPU 100 år (2)

6,-

41-42

-74

Konst (2)

12,-

43-44

-74

Befolkningsökning (2)

10,-

45

-74

Sjökonferens (1)

9,-

46-47

-75

Världsrymden (2)

9,-

48-49

-75

Kvinnoåret (2)

9,-

50-51

-75

FN 30 år (2)

9,-

Block 1

-75

Dito block (1)

12,-

52-53

-75

Namibia (2)

11,-

54-55

-75

Ros/fredsarbete (2)

8,-

56

-76

WFUNA 30 år (1)

7,-

57

-76

Handel och utveckling (1)

7,-

58-59

-76

Bosättning (2)

11,-

60-61

-76

FN:s postförvaltning (2)

40,-

62

-76

Världsnäringsråd (1)

5,-

63

-77

Byggnad (1)

6,-

64-65

-77

Vattenkonferens (2)

12,-

66-67

-77

Säkerhetsrådet (2)

12,-

68-69

-77

Rasism (2)

10,-

70-71

-77

Atomenergi (2)

12,-

72

-78

Leva i fred (1)

3,-

73-74

-78

Virusutrotning (2)

12,-

75

-78

Namibia (1)

5,-

76-77

-78

Flyg, ICAO (2)

9,-

78-79

-78

Generalförsamlingen (2)

11,-

80

-78

Teknisk utveckling (1)

5,-

81-82

-79

Katastrofhjälp (2)

13,-

83-84

-79

Barnåret (2)

19,-

85

-79

Namibia (1)

7,-

86-87

-79

Domstolen i Haag (2)

12,-

88

-80

Vetenskap/nyckel (1)

5,-

89-90

-80

Kvinnobeslut (2)

7,-

91

-80

Fredsoperation (1)

7,-

92-93

-80

FN 35 år (2)

7,-

Block 2

-80

Dito block (1)

8,-

94-95

-80

Vetenskap (2)

7,-

96

-81

Palestina (1)

5,-

97-98

-81

Handikappår (2)

11,-

99

-81

Konst (1)

5,-

100

-81

Förnybara energikällor (1)

6,-

101-02

-81

Utvecklingsprogram (2)

7,-

103-04

-82

Mänskliga rättigheter (2)

8,-

105-06

-82

Vår omvärld (2)

10,-

107-08

-82

UNISPACE ’82 (2)

11,-

109-10

-82

Utveckling och skydd (2)

11,-

111

-83

Världskommunikation (1)

7,-

112-113

-83

Sjösäkerhet (2)

7,-

114

-83

FAO (1)

9,-

115-16

-83

Handel och utveckling (2)

11,-

117-18

-83

Mänskl. rättigh. 35 år (2)

12,-

119

-84

Befolkningskonferens (1)

7,-

120-21

-84

FAO (2)

7,-

133-34

-85

FN 40 år (2)

8,-

Block 3

-85

Dito block (1)

10,-

135-36

-85

Barn (2)

10,-

137

-86

Afrika i nöd (1)

9,-

138-41

-86

Utvecklingsarbete (4)

50,-

142

-86

Måsar (1)

2,-

143-44

-86

Frimärkshobby (2)

10,-

145-46

-86

Fredsåret (2)

14,-

Block 4

-86

WFUNA 40 år, block (1)

40,-

151

-87

Trygve Lie (1)

11,-

152-53

-87

Bruksmärken (2)

16,-

154-55

-87

Boende (2)

12,-

156-57

-87

Kamp mot droger (2)

17,-

158-59

-87

FN-dagen (2)

8,-

160-61

-87

Barnsjukdomar (2)

19,-

162-63

-88

Kamp mot hunger (2)

14,-

164

-88

Barn, bruksmärke 50rp (1)

5,-

165-66

-88

Rädda skogen (2)

65,-

-88

Dito i ark om 2x6 märken

360,-

167-68

-88

Hjälparbetare (2)

13,-

169-70

-88

Sport (2)

15,-

171

-88

Mänskliga rättigheter (1)

7,-

Bl. 5

-88

Dito block (1)

18,-

173-74

-89

Världsbanken (2)

17,-

175

-89

Nobels fredspris till FN (1)

8,-

178-79

-89

FN i Wien 10 år (2)

21,-

180-81

-89

Mänskl. rättigheter (2)

10,-

-89

Dito i ark om 12 mrk (2)

110,-

182

-90

Handelscentrum (1)

11,-

183

-90

Målning, FN-huset i G. (1)

35,-

184-85

-90

Aids (2)

10,-

186-87

-90

Medicinplantor (2)

16,-

188-89

-90

FN 45 år (2)

15,-

Bl. 6

-90

Dito block (1)

18,-

190-91

-90

Kamp mot brott (2)

18,-

192-93

-90

Mänskl. rättigheter (2)

10,-

-90

Dito i ark om 12 mrk (2)

110,-

194-97

-91

Naturskydd, fåglar mm (4)

40,-

198-99

-91

Namibia (2)

12,-

200-01

-91

FN-emblem (2)

16,-

202-03

-91

Barnens rättigheter (2)

16,-

204-05

-91

Kemiska vapen (2)

16,-

206-07

-91

FN:s frimärken 40 år (2)

16,-

208-09

-91

Mänskl. rättigheter (2)

11,-

-91

Dito i ark om 12 mrk (2)

120,-

210-11

-92

Världskultur, Unesco (2)

11,-

212

-92

FM-huset i NY (1)

21,-

213-14

-92

Renare hav, valar mm (2)

15,-

215-18

-92

Miljökonferens (4)

28,-

219-20

-92

Planeten jorden (2)

16,-

221-22

-92

Vetenskap (2)

18,-

225-26

-93

De äldre (2)

16,-

227-28

-93

WHO (2)

12,-

233-34

-93

Mänskl. rättigheter (2)

12,-

235-38

-93

Fredens dag (4)

18,-

243-44

-94

Familjens år (2)

15,-

250-53

-94

Naturkatastrofer (4)

19,-

254-55

-94

Befolkningsutveckling (2)

11,-

256-58

-94

FN-byggnaden Génève (3)

24,-

267-68

-95

Ungdomar, framtiden (2)

15,-

269-70

-95

FN 50 år (2)

19,-

Bl. 6

-95

Dito block (1)

19,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail:
mail@globestamps.se