FN - New York

Updated April 8, 2021

FN – NEW YORK

SEK

Michel no.

1-11

-51

Bruksmärken (11)

45,-

12-15

-51

Flygpostmärken (4)

12,-

16

-52

FN-dag (1)

2,-

17-18

-52

Mänskliga rättigheter (2)

7,-

19-20

-53

Flykting (2)

10,-

21-22

-53

UPU (2)

12,-

23-24

-53

Teknik (2)

9,-

25-26

-53

Mänskliga rättigheter (2)

16,-

27-28

-54

FAO (2)

12,-

29-30

-54

ILO (2)

22,-

31-32

-54

FN-dag (2)

25,-

33-34

-54

Mänskliga rättigheter (2)

65,-

35-36

-55

Flyg, ICAO (2)

30,-

37-38

-55

UNESCO (2)

8,-

39-41

-55

FN 10 år (3)

25,-

Block 1

-55

Dito block (1)

600,-

45-46

-55

Mänskliga rättigheter (2)

8,-

47-48

-56

ITU/Tele (2)

8,-

49-50

-56

WHO (2)

7,-

51-52

-56

FN-dag (2)

2,-

53-54

-56

Mänskliga rättigheter (2)

2,-

55-56

-57

Väderorganisation (2)

2,-

57-58 I

-57

FN hjälptrupp (2)

2,-

57-58 II

-57

Dito ljusare färg (2)

3,-

59-61

-57

Flygpostmärken (3)

3,-

62-63

-57

Säkerhetsrådet (2)

2,-

64-65

-57

Mänskliga rättigheter (2)

2,-

66-67

-58

Kärnkraft (2)

2,-

68-69

-58

London Central Hall (2)

2,-

70-71

-58

FN symbol (2)

2,-

72-73

-58

Vetenskap (2)

2,-

74-75

-58

Mänskliga rättigheter (2)

2,-

76-77

-59

Generalförsamling (2)

2,-

78-79

-59

Vetenskap i Europa (2)

3,-

80-81

-59

Självständighet (2)

2,-

82-83

-59

Världsflyktingsår (2)

2,-

84-85

-60

FN i Paris (2)

3,-

86-87

-60

Ekonomisk utveckling (2)

3,-

88-89

-60

Skogskongress (2)

3,-

90-91

-60

FN 15 år (2)

3,-

Block 2

-60

Dito block (1)

15,-

92-93

-60

Bank (2)

3,-

94-95

-61

Rättsväsende (2)

3,-

96-97

-61

Världshandel (2)

3,-

98-106

-61

Bruksmärken (9)

15,-

107-08

-61

Latinamerika (2)

4,-

109-10

-61

Afrika-kommission (2)

3,-

111-13

-61

UNICEF/fåglar (3)

4,-

114-15

-62

Bostadsbyggande (2)

3,-

116-17

-62

Malaria (2)

4,-

118-19

-62

Dag Hammarskjöld (2)

6,-

120-21

-62

Kongo (2)

4,-

122-23

-62

Världsrymden (2)

3,-

124-25

-63

Vetenskap o teknik (2)

3,-

126-27

-63

Kamp mot hunger (2)

3,-

128-32

-63

Flygpostmärken (5)

10,-

133

-63

UNTEA/Nya Guinea (1)

4,-

134-35

-63

10-årsjub./folkförsaml. (2)

3,-

136-37

-63

Mänskl. rättigheter (2)

3,-

138-39

-64

Skeppsfart (2)

3,-

140-41

-64

Handel och utveckling (2)

3,-

142-43

-64

Narkotika (2)

3,-

144

-64

Atombomb (1)

2,-

145-47

-64

Utbildning (3)

3,-

148-49

-65

Specialfond (2)

3,-

150-51

-65

Cypern (2)

3,-

152-53

-65

Teleunion, UIT (2)

3,-

154-55

-65

FN 20 år (2)

3,-

Block 3

-65

Dito block (1)

4,-

156-59

-65

Bruksmärken (4)

10,-

159y

-65

Dito 25c m. fluorppr (1)

100,-

160-62

-65

Befolkningskonferens (3)

3,-

163-64

-66

WFUNA (2)

3,-

165

-66

Bruksmärke $1 (1)

9,-

166-67

-66

Förvaltningsbyggnad (2)

3,-

168-69

-66

Kaffeblomma (2)

3,-

170

-66

Militärövervakning (1)

3,-

171-73

-66

UNICEF (3)

3,-

174-75

-67

Utvecklingsprogram (2)

3,-

176

-67

Bruksmärke 5c (1)

2,-

177-78

-67

Nya länder (2)

3,-

179

-67

FN-huset 1,5c (1)

2,-

180-84

-67

EXPO 67 (5)

6,-

185-86

-67

Turistår (2)

3,-

187-88

-67

Nedrustning (2)

3,-

189

-67

Konst/Chagall (1)

2,-

Block 4

-67

Dito block (1)

4,-

196-97

-68

FN-sekretariat (2)

3,-

198-99

-68

Konst/träskulptur (2)

15,-

200-01

-68

Industriutveckling (2)

3,-

202

-68

Flygpost 20c (1)

3,-

203

-68

FN-huset i N.Y. (1)

2,-

204-05

-68

VMO/Väder (2)

4,-

206-07

-68

Mänskliga rättigh. (2)

3,-

208-09

-69

Böcker/UNITAR (2)

3,-

210-11

-69

FN-byggnad (2)

3,-

212

-69

FN-initialer, 13c (1)

2,-

213

-69

Flygpost (1)

2,-

214-15

-69

Internationell rätt (2)

3,-

216-17

-69

ILO 50 år (2)

4,-

218-19

-69

Konst/mosaik (2)

3,-

220-21

-70

Konstverk (2)

3,-

222-23

-70

Mekongfloden (2)

3,-

224-25

-70

Cancer (2)

3,-

226-28

-70

Chartaavtal 25 år (3)

5,-

Block 5

-70

Dito block (1)

5,-

229-30

-70

FN 25 år (2)

3,-

231

-71

Sjöbotten (1)

2,-

232-33

-71

Flyktinghjälp (2)

3,-

234

-71

Näringsriktig mat (1)

3,-

235

-71

UPU-huset (1)

3,-

236-37

-71

Rasism (2)

3,-

238-39

-71

Bruksmärken (2)

6,-

240-41

-71

FN-skolan (1)

4,-

242

-72

Bruksmärke 95c (1)

11,-

243

-72

Atomvapenstopp (1)

2,-

244

-72

Världshälsodag (1)

3,-

245-48

-72

Flygpostmärken (4)

7,-

249-50

-72

Miljöskydd/Stockholm (2)

4,-

251

-72

Vetenskapskommission (1)

3,-

252-53

-72

Konstverk (2)

4,-

254-55

-73

Nedrustning (2)

4,-

256-57

-73

Kamp mot droger (2)

4,-

258-59

-73

Utvecklingshjälp (2)

4,-

260-61

-73

Namibia (2)

4,-

262-63

-73

Mänskl. rättigh. 25 år (2)

4,-

264-65

-74

ILO-huset (2)

4,-

266

-74

UPU 100 år (1)

3,-

267-68

-74

Konst (2)

4,-

269-74

-74

Bruksmärken (6)

10,-

275-76

-74

Befolkningsökning (2)

4,-

277-78

-74

Sjökonferens (2)

4,-

279-80

-75

Världsrymden (2)

4,-

281-82

-75

Kvinnoåret (2)

4,-

283-84

-75

FN 30 år (2)

4,-

Block 6

-75

Dito block (1)

6,-

285-86

-75

Namibia (2)

4,-

287-88

-75

Ros/fredsarbete (2)

4,-

289-92

-76

Bruksmärken (4)

10,-

293-94

-76

WFUNA 30 år (2)

5,-

295-96

-76

Handel och utveckling (2)

5,-

297-98

-76

Bosättning (2)

5,-

299-00

-76

FN:s postförvaltning (2)

25,-

301

-76

Världsnäringsråd (1)

2,-

302

-76

Bruksmärke 9c (1)

2,-

303-04

-77

Byggnad (2)

5,-

305-06

-77

Vattenkonferens (2)

5,-

307-08

-77

Säkerhetsrådet (2)

5,-

309-10

-77

Postbefordran (2)

5,-

311-12

-77

Rasism (2)

5,-

313-14

-77

Atomenergi (2)

5,-

315-17

-78

Leva i fred (3)

12,-

318-19

-78

Virusutrotning (2)

6,-

320-21

-78

Namibia (2)

4,-

322-23

-78

Flyg, ICAO (2)

6,-

324-25

-78

Generalförsamlingen (2)

4,-

326-27

-78

Teknisk utveckling (2)

6,-

328-31

-79

Bruksmärken (4)

7,-

332-33

-79

Katastrofhjälp (2)

5,-

334-35

-79

Barnåret (2)

7,-

336-37

-79

Namibia (2)

5,-

338-39

-79

Domstolen i Haag (2)

5,-

340-41

-80

Vetenskap/nyckel (2)

6,-

342-43

-80

Kvinnobeslut (2)

5,-

344-45

-80

Fredsoperation (2)

6,-

346-47

-80

FN 35 år (2)

6,-

Block 7

-80

Dito block (1)

6,-

348-63

-80

Flaggor I, "Turkiet" (16)

25,-

-80

Dito i 4 miniark (4x16)

95,-

-80

Dito stämplat (4x16)

85,-

364-65

-80

Vetenskap (2)

5,-

366

-81

Palestina (1)

5,-

367-68

-81

Handikappår (2)

6,-

369-70

-81

Konst (2)

5,-

371-72

-81

Förnybara energikällor (2)

6,-

373-88

-81

Flaggor II, "Djibouti" (16)

30,-

-81

Dito i 4 miniark (4x16)

110,-

389-90

-81

Utvecklingsprogram (2)

5,-

391-93

-82

Mänskliga rättigheter (3)

9,-

394-95

-82

Vår omvärld (2)

6,-

396

-82

UNISPACE ’82 (1)

3,-

397-12

-82

Flaggor III, "Österrike" (16)

35,-

-82

Dito i 4 miniark (4x16)

125,-

413-14

-82

Utveckling och skydd (2)

6,-

415-16

-83

Världskommunikation (2)

7,-

417-18

-83

Sjösäkerhet (2)

7,-

419

-83

FAO (1)

3,-

420-21

-83

Handel och utveckling (2)

6,-

422-37

-83

Flaggor IV, "England" (16)

35,-

-83

Dito i 4 miniark (4x16)

125,-

438-39

-83

Mänskl. rättigh. 35 år (2)

8,-

440-41

-84

Befolkningskonferens (2)

6,-

442-43

-84

FAO (2)

7,-

444-45

-84

Kultur och natur (2)

7,-

446-47

-84

Flyktingkommissionär (2)

7,-

448-63

-84

Flaggor V "Burundi" (16)

40,-

-84

Dito i 4 miniark (4x16)

150,-

464-65

-84

Ungdomsår (2)

6,-

466

-85

ILO 20 år (1)

3,-

467

-85

Universitet (1)

6,-

468-69

-85

Bruksmärken (2)

28,-

470-71

-85

FN 40 år (2)

8,-

Block 8

-85

Dito block (1)

10,-

472-87

-85

Flaggor VI "Grenada" (16)

40,-

-85

Dito i 4 miniark (4x16)

150,-

488-89

-85

Barn (2)

6,-

490

-86

Afrika i nöd (1)

3,-

491-94

-86

Utvecklingsarbete (4)

40,-

495-96

-86

Frimärkshobby (2)

8,-

497-98

-86

Fredsåret (2)

7,-

499-14

-86

Flaggor VII "Nya Zeeland" (16)

40,-

-86

Dito i 4 miniark (4x16)

150,-

Block 9

-86

WFUNA 40 år, block (1)

20,-

519

-87

Trygve Lie (1)

3,-

520-21

-87

Hemlösa (2)

7,-

522-23

-87

Kamp mot droger (2)

7,-

524-39

-87

Flaggor VIII "Komorerna" (16)

40,-

-87

Dito i 4 miniark (4x16)

150,-

540-41

-87

FN-dagen (2)

6,-

542-43

-87

Barnsjukdomar (2)

8,-

544-45

-88

Kamp mot hunger (2)

8,-

546

-88

Före en bättre värld (1)

2,-

547-48

-88

Rädda skogen (2)

30,-

-88

Dito i ark om 2x6 märken

180,-

549-50

-88

Hjälparbete (2)

8,-

551-52

-88

Sport (2)

10,-

553-68

-88

Flaggor IX "Spanien" (16)

-88

Dito i 4 miniark (4x16)

569

-88

Mänskl. rättigheter (1)

3,-

Bl. 10

-88

Dito block (1)

10,-

571-72

-89

Världsbanken (2)

10,-

574

-89

FN-byggnaden (1)

5,-

575-76

-89

FN i Wien (2)

18,-

579-94

-89

Flaggor X "Indonesien" (16)

-89

Dito i 4 miniark (4x16)

595-96

-89

Mänskl. rättigheter (2)

8,-

-89

Dito i ark om 12 mrk (2)

90,-

597

-90

Handelscentrum (1)

7,-

598-99

-90

Aids (2)

10,-

600-01

-90

Medicinplantor (2)

12,-

602-03

-90

FN 45 år (2)

18,-

Bl. 11

-90

Dito block (1)

18,-

604-05

-90

Kamp mot brott (2)

14,-

606-07

-90

Mänskl. rättigheter (2)

7,-

-90

Dito i ark om 12 mrk (2)

80,-

608-11

-91

Naturskydd, djur, fåglar (4)

18,-

612-13

-91

Namibia (2)

10,-

614

-91

FN-huset i New York (1)

15,-

615-16

-91

Barnens rätt (2)

10,-

617-18

-91

Kemiska vapen (2)

15,-

619-20

-91

Flagga + mosaikkonst (2)

10,-

621-22

-91

FN:s frimärken 40 år (2)

10,-

623-24

-91

Mänskl. rättigheter (2)

12,-

-91

Dito i ark om 12 mrk (2)

135,-

625-26

-92

Världskultur, Unesco (2)

8,-

627-28

-92

Renare hav, valar mm (2)

7,-

629-32

-92

Miljökonferens (4)

11,-

633-34

-92

Planeten jorden (2)

20,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail:
mail@globestamps.se