FN - WIEN  - UNITED NATIONS VIENNA

Updated on April 4, 2021. Prices in SEK.

Catalogue number from Michel catalogue. 
Sets with an arrow < after the prices are currently in stock.

FN – WIEN

 SEK

 

 

 

 

 

 

1-6

-79

Bruksmärken (6)

14,-

<

7

-80

Vetenskap (1)

13,-

<

8

-80

Bruksmärke 2.50S (1)

2,-

<

9-10

-80

Kvinnobeslut (2)

9,-

<

11

-80

Fredsoperation (1)

5,-

<

12-13

-80

FN 35 år (2)

8,-

<

Block 1

-80

Dito block (1)

10,-

<

14-15

-80

Vetenskap (2)

7,-

<

16

-81

Palestina (1)

4,-

<

17-18

-81

Handikappår (2)

7,-

<

19

-81

Konst (1)

5,-

<

20

-81

Förnybara energikällor (1)

6,-

<

21-22

-81

Utvecklingsprogram (2)

8,-

<

23

-82

Mänskliga rättigheter (1)

3,-

<

24-25

-82

Vår omvärld (2)

8,-

<

26

-82

UNISPACE ’82 (1)

4,-

<

27-28

-82

Utveckling och skydd (2)

8,-

<

29

-83

Världskommunikation (1)

3,-

<

30-31

-83

Sjösäkerhet (2)

7,-

<

32-33

-83

FAO (2)

9,-

<

34-35

-83

Handel och utveckling (2)

8,-

<

36-37

-83

Mänskliga. rättigheter 35 år (2)

10,-

<

38

-84

Befolkningskonferens (1)

5,-

<

39-40

-84

FAO (2)

7,-

<

41-42

-84

Kultur och natur (2)

12,-

<

43-44

-84

Flyktingkommissionär (2)

9,-

<

45-46

-84

Ungdomsår (2)

7,-

<

47

-85

ILO 20 år (1)

6,-

<

48

-85

Universitet (1)

6,-

<

49-50

-85

Bruksmärken (2)

12,-

<

51-52

-85

FN 40 år (2)

9,-

<

Bl. 2

-85

Dito block (1)

12,-

<

53-54

-85

Barn (2)

8,-

<

55

-86

Afrika i nöd (1)

6,-

<

56-59

-86

Utvecklingsarbete (4)

20,-

<

55-59

-86

Dito i ark om 10x4 mrk

170,-

<

60-61

-86

Frimärkshobby (2)

8,-

<

62-63

-86

Fredsår (2)

8,-

<

Bl. 3

-86

WFUNA 40 år, block (1)

24,-

<

68

-87

Trygve Lie (1)

8,-

<

69-70

-87

Kvinnoår (2)

14,-

<

71-72

-87

Kamp mot droger (2)

14,-

<

73-74

-87

FN-huset i Wien (2)

15,-

<

75-76

-87

FN-dagen (2)

12,-

<

77-78

-87

Barnsjukdomar (2)

15,-

<

79-80

-88

Kamp mot hunger (2)

11,-

<

81-82

-88

Rädda skogen (2)

40,-

<

83-84

-88

Hjälparbetare (2)

14,-

<

85-86

-88

Sport (2)

14,-

<

86

-88

Dito enbart 8s, tennis (1)

6,-

<

87

-88

Mänskliga rättigheter (1)

6,-

<

Bl. 4

-88

Dito block (1)

13,-

<

89-90

-89

Världsbanken (2)

14,-

<

91

-89

Nobels fredspris (1)

6,-

<

92-93

-89

Väderlek (2)

14,-

<

94-95

-89

FN i Wien 10 år (2)

12,-

<

96-97

-89

Mänskliga rättigheter (2)

9,-

<

 

-89

Dito i ark om 12 mrk (2)

100,-

<

98

-90

Handelscentrum (1)

11,-

<

99

-90

FN-huset i Wien (1)

2,-

<

100-01

-90

Aids (2)

15,-

<

102-03

-90

Medicinplantor (2)

14,-

<

104-05

-90

FN 45 år (2)

15,-

<

Bl. 5

-90

Dito block (1)

16,-

<

106-07

-90

Kamp mot brott (2)

13,-

<

108-09

-90

Mänskliga rättigheter (2)

10,-

<

110-13

-91

Naturskydd, fåglar mm (4)

20,-

<

114-15

-91

Namibia (2)

15,-

<

116

-91

Olika raser (1)

19,-

<

117-18

-91

Barnens rätt (2)

15,-

<

119-20

-91

Kemiska vapen (2)

15,-

<

121-22

-91

FN:s frimärken 40 år (2)

12,-

<

123-24

-91

Mänskliga rättigheter (2)

11,-

<

125-26

-91

Världskultur, Unesco (2)

13,-

<

127-28

-92

Rädda haven, valar mm(2)

13,-

<

129-32

-92

Miljökonferens (4)

22,-

<

133-34

-92

Världsrymden (2)

19,-

<

135-36

-92

Vetenskap (2)

12,-

<

137-38

-92

Konst, Vienna center (2)

12,-

<

139-40

-92

Mänskliga rättigheter (2)

15,-

<

141-42

-93

De äldre (2)

12,-

<

143-46

-93

Hotade djur/arter I (4)

26,-

<

147-48

-92

En sund jord (2)

15,-

<

149

-93

Jorden (1)

12,-

<

150-51

-93

Mänskliga rättigheter (2)

10,-

<

152-55

-93

Fredens dag (4)

20,-

<

156-59

-93

Klimatförändring (5)

27,-

<

160-61

-94

Familjens år (2)

13,-

<

162-65

-94

Hotade djur/arter II (4)

28,-

<

166

-94

Flyktingskydd (1)

11,-

<

167-69

-94

Bruksmärken (3)

30,-

<

170-73

-94

Naturkatastrofer (4)

22,-

<

174-75

-94

Befolkningsökning (2)

12,-

<

176-77

-94

Konferens i Kairo (2)

12,-

<

178

-95

FN 50 år (1)

7,-

<

179

-95

Konferens i Köpenhamn (1)

13,-

<

180-83

-95

Hotade djur/arter III (4)

28,-

<

184-85

-95

Barnen vår framtid (2)

12,-

<

186-87

-95

FN 50 år (2)

16,-

<

Bl. 6

-95

FN 50 år, block (1)

17,-

<

188-89

-95

Kvinnokonferens i Peking (2)

11,-

<

190-01

-95

FN 50 år, människor (12)

39,-

<

202

-96

WFUNA, målning (1)

7,-

<

203-04

-96

Flagga, målning (2)

11,-

<

205-08

-96

Hotade arter IV (4)

28,-

<

209-13

-96

Habitat II, Istanbul (5)

30,-

<

214-15

-96

OS, Olympiska spel (2)

13,-

<

Bl. 7

-96

Olympiska spel, block (1)

15,-

<

216-17

-96

Fredsapell (2)

17,-

<

218-19

-96

Unicef, barn (2)

14,-

<

218-19

-96

Unicef, miniark (2x8 mrk)

110,-

<

220-21

-97

Konst (2)

11,-

<

222-25

-97

Hotade djur/arter V (4)

32,-

<

226-29

-97

Konferens i Rio (4)

15,-

<

231-35

-97

Transportmedel (5)

35,-

<

236-37

-97

Frimärkssamlande (2)

14,-

<

238-39

-97

Kinesisk historia (2)

10,-

<

240-45

-97

Kinesisk historia (6)

7,-

<

246-47

-98

Japan och FN-hus (2)

17,-

<

248-51

-98

Hotade djur/arter VI (4)

30,-

<

264

-98

Leopard, WHO (1)

7,-

<

Bl. 9

-98

Leopard, block (1)

25,-

<

266-67

-98

Fredsarbetet 50 år (2)

12,-

<

268-69

-98

Mänskliga rättigheter (2)

13,-

<

270-71

-98

Slott och parker I (2)

12,-

<

272-77

-98

Slott och parker II (6)

14,-

<

278

-99

Vulkan (1)

9,-

<

279-80

-99

Australien, natur I (2)

13,-

<

281-86

-99

Australien, natur II (6)

11,-

<

287-90

-99

Hotade djur/arter VII (4)

29,-

<

291-92

-99

Rymd (2)

8,-

<

Bl. 10

-99

Rymd, block (1)

15,-

<

294-97

-99

UPU 125 år (4)

28,-

<

298

-99

Hammarskjöld-medalj (1)

7,-

<

300-01

-99

Barnteckningar (2)

22,-

<

302

-00

Konstverk (1)

8,-

<

303-06

-00

Hotade djur/arter VIII (4)

29,-

<

307-08

-00

Vår värld (2)

17,-

<

309-10

-00

FN i New York (2)

18,-

<

Bl. 12

-00

FN i New York, block (1)

16,-

<

317-18

-00

Spanien, kultur I (2)

13,-

<

319-24

-00

Spanien, kultur II (6)

11,-

 

325

-00

Flyktingar (1)

8,-

<

327-30

-01

Hotade djur/arter IX (4)

29,-

<

331-32

-01

Hjälpande händer (2)

24,-

<

333-34

-01

Japan, kultur I (2)

25,-

<

335-40

-01

Japan, kultur II (6)

11,-

 

341

-01

Dag Hammarskjöld (1)

8,-

<

342-43

-01

UNPA 50 år (2)

17,-

<

Bl. 15

-01

UNPA 50 år, block (1)

28,-

<

346-49

-01

Klimatförändring (4)

29,-

<

350

-01

Nobels fredspris (1)

8,-

<

351-56

-02

Österrike, kultur I (6)

70,-

<

357-60

-02

Hotade djur/arter X (4)

30,-

<

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail:
mail@globestamps.se