FORMOSA - TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA

Updated February 15, 2021. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.
Serier med en pil efter priset finns i lager.
Issues with an arrow < after prices are available.

FORMOSA – TAIWAN

SEK

190-91

-54

Sport (2)

440,-

<

264-66

-57

Scouting (3)

24,-

<

357-58

-60

Flyktingåret (2)

8,-

<

368-69

-60

Fåglar ej kpl (2)

140,-

<

390-95

-60

Sport (6)

80,-

<

485-87

-63

Fåglar (3)

110,-

<

498-99

-63

Röda korset (2)

75,-

<

499

-63

Röda korset, enbart högval (1)

50,-

<

584-85

-65

Trafiksäkerhet, Röda korset (2)

20,-

<

781-88

-70

Folksagor (8)

14,-

<

821-23

-71

Årstidsplanscher III (3)

65,-

<

1109-12

-75

Målningar, landskap (4)

50,-

<

1113-16

-75

Gamla bronsföremål (4)

18,-

<

1117-18

-75

Drakens år (2)

9,-

<

1119-20

-75

Techi-sjön, damm (2)

5,-

<

1155-62

-77

Teknik, ej kpl (5 av 9)

14,-

<

1197

-77

Musikinstr. $8, stpl (1)

2,-

<

1309-10

-79

Barnåret (2)

5,-

<

1446-47

-81

Nyår, hundens år (2)

17,-

<

Bl. 26

-81

Nyår, hundens år, block (1)

60,-

<

1457-60

-82

Kinesiska operan (4)

32,-

<

1480-81

-82

Scout, Baden Powell (2)

8,-

<

1537-40

-83

Blommande buskar (4)

15,-

<

1545-46

-83

Nyår, råttans år (2)

32,-

<

Bl. 30

-83

Nyår, råttans år, block (1)

140,-

<

1547-48

-83

Litteraturvecka (2)

8,-

<

1640-43

-85

Träd, övertr. över valör (4)

20,-

<

1692-96

-86

Fiskar, ej kpl (5 av 10)

14,-

<

1732-34

-87

Dockor (3)

16,-

<

1752-55

-87

Växter (4)

15,-

<

1820-22

-88

Blommor (4)

26,-

<

1900-03

-90

Fjärilar (4)

15,-

<

1956-59

-90

Blommor (4)

9,-

<

1974-77

-91

Blommor (4)

15,-

<

2000-03

-91

Blommor (4)

26,-

<

2091-2C

-92

Tuppens år, 2-sid (2)

6,-

<

2094-7C

-93

Nyårshälsningar, 2-sid (4)

22,-

<

2113-6C

-93

Lekande barn, 2-sid (4)

13,-

<

2194-95

-94

OS 100 år (2)

8,-

<

2209C

-94

Grisens år, 2-sid (1)

2,-

<

2231-33

-95

Blommor (3)

14,-

<

2238-39

-95

Rosor (2)

4,-

<

2389-90

-97

Elektronik (2)

11,-

<

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200 E-mail: mail@globestamps.se