SVERIGE AUTOMATHÄFTEN - SWEDEN SLOT MACHINE BOOKLETS

Updated July 20, 2022. Prices in SEK.

Numbers from Facit catalogue.

Förklaringar:

 

SEK

R = Rättvänd inhäftning i häftesomslaget

O = Omvänd/inhäftning

RH = Rättvänt, ex. 30+10 öre, 15+5 öre

RV = Rättvänt, ex. 10+30 öre, 5+15 öre

OH = Omvänt, ex. 30+10 öre, 15+5 öre

OV = Omvänt, ex. 10+30 öre, 5+15 öre

1954

Gustav VI, typ 1, 8x25 öre blå

 
 

Omslagstext "FRIMÄRKEN 25 ÖRE"

 

HA1 R

8x25 öre

1100,-

HA1 O

8x25 öre

260,-

1954

Gustav VI, typ 1, 10x10 öre brun

 
 

Omslagstext "FRIMÄRKEN 10 ÖRE"

 

HA2 R

10x10 öre

32,-

HA2 O

10x10 öre

26,-

1954

Gustav VI, typ 1, 4x25 öre blå

 
 

Omslagstext "FRIMÄRKEN 25 ÖRE"

 

HA3 R

4x25 öre

36,-

HA3 O

4x25 öre

36,-

1955

Svenska frimärket 100 år

 
 

Omslagstext "FRIMÄRKEN 25 ÖRE"

 

HA4A R

4x25 öre

280,-

HA4A O

4x25 öre

110,-

1955

Svenska frimärket 100 år

 
 

Omslagstext "FRIMÄRKET 100 ÅR"

 

HA4B R

4x25 öre

20,-

HA4B O

4x25 öre

20,-

     

1957-58

Ny siffertyp + Gustav VI, typ II

 

HA5 B RH

15+5 öre

24,-

HA5 B RV

5+15 öre

240,-

HA5 B OH

15+5 öre

50,-

HA5 B OV

5+15 öre

210,-

HA5 kpl.

4 olika häften

500,-

1957

Ny siffertyp + Gustav VI, typ II

 

HA6 RH

30+10 öre

130,-

HA6 RV

10+30 öre

70,-

HA6 OH

30+10 öre

120,-

HA6 OV

10+30 öre

80,-

HA6 kpl.

4 olika häften

380,-

     

1961

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 

HA7 RH

15+5 öre

5,-

HA7 RV

5+15 öre

16,-

HA7 OH

15+5 öre

5,-

HA7 OV

5+15 öre

16,-

HA7 kpl.

4 olika häften

40,-

     

1962

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 

HA8 RH

30+10 öre

10,-

HA8 RV

10+30 öre

8,-

HA8 OH

30+10 öre

20,-

HA8 OV

10+30 öre

10,-

HA8 kpl

4 olika häften

45,-

     

1962

Gustav VI, typ III 4x25 öre

 

HA9 AR

Enkel text på häftomslaget

10,-

HA9 AO

Enkel text på häftomslaget

10,-

HA9 BR

Upprepad text på häftomsl.

5,-

HA9 BO

Upprepad text på häftomsl.

5,-

HA7 kpl.

4 olika häften

28,-

     

1962

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

Ett "märke" med tomruta

 

HA10 RH

35+10 öre

8,-

HA10 RV

10+35 öre

8,-

HA10 OH

35+10 öre

40,-

HA10 OV

10+35 öre

40,-

HA10 kpl.

4 olika häften

90,-

     

1962

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

Ett "märke" med textruta

 
 

Framsida: Enkel text på omslaget

 

HA11A RH

35+10 öre

18,-

HA11A RV

10+35 öre

6,-

HA11A OH

35+10 öre

35,-

HA11A OV

10+35 öre

35,-

HA11A kpl.

4 olika häften

90,-

     

1962

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

Ett "märke" med textruta

 
 

Framsida: Upprepad text

 

HA11B RH

35+10 öre

6,-

HA11B RV

10+35 öre

6,-

HA11B OH

35+10 öre

35,-

HA11B OV

10+35 öre

35,-

HA11B kpl.

4 olika häften

80,-

     

1964-66

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 

HA12 A

Framsida: Upprepad text

 
 

Baksida: Otryckt (ingen text)

 

HA12A RH

40+10 öre

10,-

HA12A RV

10+40 öre

6,-

HA12A OH

40+10 öre

7,-

HA12A OV

10+40 öre

7,-

HA12A kpl.

4 olika häften

27,-

     

HA12 B

Framsida: Upprepad text

 
 

Baksida: Text och duvor på baksidan

 

HA12B RH

40+10 öre

6,-

HA12B RV

10+40 öre

6,-

HA12B OH

40+10 öre

6,-

HA12B OV

10+40 öre

6,-

HA12B kpl.

4 olika häften

23,-

     

HA12 C

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postbanken

 

HA12C RH

40+10 öre

6,-

HA12C RV

10+40 öre

6,-

HA12C OH

40+10 öre

6,-

HA12C OV

10+40 öre

6,-

HA12C kpl.

4 olika häften

23,-

     

HA12 D

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Frimärkshuset

 

HA12D RH

40+10 öre

12,-

HA12D RV

10+40 öre

16,-

HA12D OH

40+10 öre

10,-

HA12D OV

10+40 öre

12,-

HA12D kpl.

4 olika häften

48,-

     

HA12 E

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Kolmården

 

HA12E RH

40+10 öre

12,-

HA12E RV

10+40 öre

12,-

HA12E OH

40+10 öre

16,-

HA12E OV

10+40 öre

14,-

HA12E kpl.

4 olika häften

50,-

     

HA12 F

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: "Klipp ur och posta"

 

HA12F RH

40+10 öre

12,-

HA12F RV

10+40 öre

10,-

HA12F OH

40+10 öre

12,-

HA12F OV

10+40 öre

24,-

HA12F kpl.

4 olika häften

55,-

     

1964

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

2x10 öre blå, 2x15 öre brun,

 
 

2x25 öre brun

 
     

HA13A RH

10+10, 25+15, 25+15 öre

5,-

HA13A RV

10+10, 15+25, 15+25 öre

5,-

HA13A OH

25+15, 25+15, 10+10 öre

24,-

HA13A OV

15+25, 15+25, 10+10 öre

24,-

HA13A kpl.

 

55,-

     

HA13B RH

10+10, 25+15, 25+15 öre

5,-

HA13B RV

10+10, 15+25, 15+25 öre

5,-

HA13B OH

25+15, 25+15, 10+10 öre

24,-

HA13B OV

15+25, 15+25, 10+10 öre

24,-

HA13B kpl.

 

55,-

     

1965-66

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

2x10 öre, 2x15 öre grön,

 
 

2x25 öre brun

 
     

HA14 A

Framsida: Upprepad text

 
 

Baksida: Ingen text

 

HA14A R

10+10, 15+15, 25+25 öre

5,-

HA14A O

25+25, 15+15, 10+10 öre

8,-

     

HA14 B

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Text + duvor

 

HA14B R

10+10, 15+15, 25+25 öre

12,-

HA14B O

25+25, 15+15, 10+10 öre

45,-

     

HA14 C

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postbanken

 

HA14C R

10+10, 15+15, 25+25 öre

5,-

HA14C O

25+25, 15+15, 10+10 öre

6,-

     

HA14 D

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Frimärkshuset

 

HA14D R

10+10, 15+15, 25+25 öre

8,-

HA14D O

25+25, 15+15, 10+10 öre

10,-

     

HA14 E

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Kolmården

 

HA14E R

10+10, 15+15, 25+25 öre

5,-

HA14E O

25+25, 15+15, 10+10 öre

6,-

     

HA14 F

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: "Klipp ur och posta"

 

HA14F R

10+10, 15+15, 25+25 öre

5,-

HA14F O

25+25, 15+15, 10+10 öre

6,-

     

HA14 kpl

12 olika häften

115,-

     

1966-67

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

2x5 öre röd, 2x15 öre grön,

 
 

2x30 öre röd

 
     

HA15 A

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Frimärkshuset

 

HA15A R

5+5, 15+15, 30+30 öre

5,-

HA15A O

30+30, 15+15, 5+5 öre

12,-

     

HA15 B

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Kolmården

 

HA15B R

5+5, 15+15, 30+30 öre

5,-

HA15B O

30+30, 15+15, 5+5 öre

12,-

     

HA15 C

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: "Klipp ur och posta"

 

HA15C R

5+5, 15+15, 30+30 öre

6,-

HA15C O

30+30, 15+15, 5+5 öre

25,-

     

HA15 D1

Gulvitt kartongpapper i omslaget

 
 

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postkalendern

 

HA15D1 R

5+5, 15+15, 30+30 öre

5,-

HA15D1 O

30+30, 15+15, 5+5 öre

6,-

     

HA15 D2

Vitt kartongpapper i omslaget

 
 

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postkalendern

 

HA15D2 R

5+5, 15+15, 30+30 öre

5,-

HA15D2 O

30+30, 15+15, 5+5 öre

8,-

     

HA15 E1

Skuren häftesrygg

 
 

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postkalendern med postnr.

 

HA15E1 R

5+5, 15+15, 30+30 öre

5,-

HA15E1 O

30+30, 15+15, 5+5 öre

8,-

     

HA15 E2

Streckperforerad häftesrygg

 
 

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postkalendern med postnr.

 

HA15E2 R

5+5, 15+15, 30+30 öre

10,-

HA15E2 O

30+30, 15+15, 5+5 öre

12,-

     

1966

Ny siffertyp + Gustav VI, typ III

 
 

2x5 öre röd, 2x10 öre blå, 2x15 öre

 
 

grön, 2x30 öre röd, 2x40 öre blå

 
     

HA16A1

Streckperforerad häftesrygg

 
 

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Frimärkshuset

 

HA16A1 R

5+10+15+30+40 öre x2

16,-

HA16A1 O

40+30+15+10+5 öre x2

32,-

     

HA16A2

Skuren häftesrygg

 
 

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Frimärkshuset

 

HA16A2 R

5+10+15+30+40 öre x2

80,-

HA16A2 O

40+30+15+10+5 öre x2

60,-

     

HA16B

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: "Klipp ur och posta"

 

HA16B R

5+10+15+30+40 öre x2

60,-

HA16B O

40+30+15+10+5 öre x2

50,-

     

HA16C

Framsida: Enkel text

 
 

Baksida: Postkalendern

 

HA16C R

5+10+15+30+40 öre x2

20,-

HA16C O

40+30+15+10+5 öre x2

45,-

     

1967

Hjälmprydnader, järnålder 2:-

 

HA17A

Svensk text på omslag, brun

5,-

HA17B1

Engelsk text på omslag, blått

5,-

     

1969

Tjörnbroarna 2:-

 

HA18A

Skuren häftesrygg

60,-

HA18B

Streckperforerad häftesrygg

16,-

     

1970

Svensk Konstsmide 2:-

 

HA19A1

Perf. häftesrygg 19 punkter

9,-

HA19B

Perf. häftesrygg 11 punkter

35,-

     

1971

   

HA20

Gotländska stenmästare 2:-

8,-

     

1972

   

HA21

Postflyg 2:-

6,-

     

1973

Skydda djuren 5:-

 

HA22A y

Gul fluorescens

10,-

HA22B x

Vit fluorescens, utg. 1978

25,-

     

1975

Vendeltid 2:-

 

HA23A y

Gul fluorescens

4,-

HA23B x

Vit fluorescens, utg. 1976

4,-

     

1975

   

HA24

Ånglok 2:-

7,-

     

1981

   

HA25

Fornnordisk mytologi 5:-

10,-

     

1985

   

HA26

Gamla skyltar 5:-

10,-

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se