KUWAIT

Updated October 28, 2022. Prices in SEK.
All sets are unmounted mint except stated.
Alla serier är postfriska där ej annat anges.

Numbers from Michel catalogue. Nummer från Michelkatalogen.

KUWAIT

 

 

SEK

 

 

 

 

75-76

-48

Silverbröllop (2)

240,-

75-76*

-48

Silverbröllop (2)

150,-

75*

-48

Silverbröllop 2½ Annas (1)

4,-

77-80

-48

OS i London (4)

25,-

81-84

-49

UPU 75 år (4)

28,-

81-84*

-49

UPU 75 år (4)

16,-

85-93*

-50

George VI (9)

275,-

104-07

-53

Dr. Elisabeths kröning (4)

80,-

108-10

-55

Windsor Castle (3)

120,-

111-18A

-56

Dr Elizabeth (9)

130,-

119-29

-57

Elisabeth II (11)

100,-

133-42

-59

Ol. motiv (10)

160,-

173-74

-62

Malaria (2)

9,-

175-78

-62

Schejk Sabah (4)

20,-

183-86

-63

Hunger (4)

19,-

212-14

-63

FN, rättigheter (3)

14,-

215-33

-64

Shejk Abdullah (19)

300,-

226

-64

Shejk Abdullah 45 fils (1)

6,-

251-53

-64

Postunion (3)

10,-

280-82

-65

ITU (4)

18,-

285-92

-65

Rovfåglar (8)

225,-

293-95

-66

Utbildning/education (3)

14,-

306-08

-66

Nationaldag (3)

24,-

309-10

-66

Industrikonferens (2)

10,-

311-12

-66

Mors dag (2)

10,-

317-18

-66

WHO byggnad (2)

10,-

319-20

-66

Trafikdag (2)

7,-

321-22

-66

Blodbank (2)

13,-

323-24

-66

Oljetanker (2)

13,-

325-28

-66

Ministerium (4)

10,-

331-32

-66

FN-dagen (2)

15,-

333-34

-66

Unesco (2)

14,-

335-38

-66

Universitet (4)

30,-

345

-67

Utbildning, ej kpl (1 av 2)

10,-

346-47

-67

Oljeraffinaderi (2)

10,-

348-49

-67

Nationaldag (2)

11,-

350-51

-67

Arabkonferens (2)

16,-

352-53

-67

Familjedag (2)

16,-

356-57

-67

Världshälsodagen (2)

12,-

358-59

-67

Nubiemonument (2)

10,-

360-61

-67

Trafikdag (2)

14,-

362-63

-67

Turistår (2)

15,-

366-67

-67

Palestina, FN (2)

15,-

368-69

-67

Industrikonferens (2)

14,-

372-73

-67

Oljeutvinning 30 år (2)

16,-

385-86

-68

WHO 20 år (2)

16,-

389-91

-68

Trafikdag (3)

25,-

448-49

-69

Motorcyklar (2)

27,-

454-55

-69

Analfabetism (2)

8,-

457,-59,
460-67c

-69

Shejk Sabah as Salim (4)

85,-

471-72

-69

Satellit (2)

22,-

477-83

-70

Industri, hantverk (7)

60,-

484-85

-70

Nationaldag (2)

11,-

486-88

-70

Palestina (3)

55,-

489-90

-70

Familjedag (2)

12,-

491-92

-70

Arab League (2)

10,-

496-97

-70

Cancerbekämpning (2)

11,-

498-99

-70

Trafikdag (2)

20,-

500-02

-70

Röda halvmånen (3)

20,-

503-04

-70

UPU-byggnad (2)

11,-

511-12

-70

Analfabetism (2)

14,-

515-16

-71

Nationaldag (2)

25,-

519-20

-71

Palestina-vecka (2)

24,-

521-22

-71

Telekom (2)

16,-

523-24

-71

Mot rasism (2)

12,-

525-26

-71

Postunion SOFAR (2)

11,-

527-28

-71

Unesco (2)

12,-

529-30

-71

Fotboll (2)

14,-

531-32

-71

Unicef (2)

20,-

533-34

-71

Bokåret (2)

11,-

535-36

-72

Nationaldag (2)

12,-

537-38

-72

Telekomcenter (2)

22,-

539-40

-72

Hälsodag (2)

22,-

541-42

-72

Röda halvmånen (2)

22,-

543-50

-72

OS i München (8)

30,-

551-53

-72

Matkonferens (3)

25,-

554-55

-72

Nationalbank (2)

16,-

556-59

-72

Ruinerna i Fallaka (4)

15,-

560-62

-73

Nationaldag (3)

20,-

563-65

-73

Interpol (3)

20,-

566-67

-73

Militärsport (2)

20,-

568-70

-73

Flygplats (3)

11,-

571-73

-73

IMO-VMO, väder (3)

20,-

574-76

-73

Frimärksjubileum (3)

24,-

578-05

-73

Fåglar (28=7x4-bl.) ej kpl

250,-

610-12

-73

FN, mänskl. rättigheter (3)

30,-

613C

-74

Shejk Sabah 500 f (1)

100,-

614C

-74

Shejk Sabah 1 D (1)

140,-

 

-74

Shejk Sabah 3 D (1)

250,-

615-16

-74

Veterinärunion (2)

12,-

617-19

-74

Nationaldag (3)

12,-

620-21

-74

Medicinkongress (2)

24,-

622-23

-74

Fotboll (2)

24,-

624-25

-74

Forskningsinstitut (2)

17,-

626-28

-74

UPU 100 år (3)

20,-

632-33

-74

Ekonomi (2)

14,-

634-35

-74

Befolkningsår (2)

22,-

636-37

-74

Bankbyggnad (2)

10,-

638-40

-74

Industri (3)

25,-

649-51

-75

FN, kvinnoåret (3)

16,-

652-53

-75

Analfabetism (2)

10,-

654-55

-75

FN 30 år (2)

9,-

662-63

-75

Metersystemet (2)

10,-

664-65

-76

Nationaldagen (2)

10,-

666-68

-76

Tandläkare (3)

20,-

669-70

-76

Telefonen 100 år (2)

8,-

671-73

-76

Världshälsodagen (3)

14,-

674-77

-76

Röda halvmånen (3)

26,-

678-79

-76

FN, befolkningskonf. (2)

10,-

680-87

-76

OS i Montreal (8)

34,-

688-90

-76

Konferens i Colombo (3)

10,-

691-92

-76

Unesco 30 år (2)

8,-

693-24

-77

Barnlek (32)

350,-

725-28

-77

Reumatism (4)

17,-

729-32

-77

Nationaldag (4)

14,-

733-34

-77

Byggnader (2)

12,-

735-38

-77

Postunionen 25 år (4)

13,-

739-40

-77

Telekommunikation (2)

16,-

741-47

-77

Shejk Sabah (7)

160,-

748-49

-77

Basketboll (2)

12,-

756-57

-77

Palestina (2)

28,-

758-59

-77

Tandläkarkongress (2)

13,-

760-91

-78

Vattenförsörjning (32)

200,-

792-93

-78

Nationaldag (2)

11,-

794-95

-78

Smittkoppor (2)

13,-

796-97

-78

Telekom (2)

15,-

806-07

-78

Pilgrimer (2)

20,-

808-10

-78

Anti-apartheid (3)

29,-

843-44

-79

Mekka (2)

16,-

847-48

-79

Flygplats (2)

30,-

849-50

-80

Nationaldag (2)

16,-

851-52

-80

Folkräkning (2)

20,-

853-54

-80

Kampanj mot rökning (2)

30,-

860-61

-80

Utveckling (2)

30,-

862-71

-80

OS i Moskva (10)

60,-

872-73

-80

Olja, OPEC (2)

15,-

874-76

-80

Islamisk tideräkning (3)

18,-

877-78

-80

Palestina (2)

16,-

879-80

-80

Avicenna (3)

25,-

881-82

-81

Medicinkonferens (2)

16,-

883-84

-81

FN, handikappår (2)

28,-

885-86

-81

Nationaldag (2)

12,-

887-88

-81

Tandläkarkongress (2)

32,-

945-94

-83

Blommor och växter (50)

500,-

1065-66

-85

FN, Ungdomsår (2)

30,-

1105-07

-86

FN, fredsåret (3)

32,-

1116-18

-86

Palestina (3)

35,-

1119-21

-87

Konferens (3)

40,-

1122-23

-87

Nationaldag (2)

24,-

1233-35

-91

Befrielse (3)

22,-

1236-38

-91

Fred (3)

30,-

1239-41

-91

Återuppbyggnad (3)

38,-

1358-59

-94

Blommor, ej kpl (2 av 3)

15,-

1607-08

-98

Fågel, kamel ej kpl (2 av 3)

14,-

1954-56

-09

Nationaldag (3)

20,-

Bl. 17

-09

Nationaldag, block (1)

25,-

1957-59

-09

Befrielsedag (3)

20,-

1974-76

-10

Internet (3)

16,-

1977-79

-10

FN, OPEC (3)

25,-

1977-78

-10

FN, Opec, ej kpl (2 av 3)

10,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail:
mail@globestamps.se