ST PIERRE ET MIQUELON

Updated Sept 1, 2022. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

Sets with an arrow < after price are available.
Serier med en pil efter priset finns i lager.

ST PIERRE ET MIQUELON SEK  
101-02* -15 Röda korset (2) 16,- <
114** -30 Fågel 90c (1) 300,- <
129-31* -31 Parisutställning (3 av 4) 80,- <
132 -31 Parisutst. stpl (1) 24,- <
171-72 -38 Bruksmärken (2) 4,- <
340 -46 Seger i kriget (1) 8,-  
347 -47 Vyer 10 c (1) 2,- <
371 -49 UPU 75 år (1) 75,- <
375-78 -55 Fryshus (4) 32,- <
381-85 -57 Djur, fyr ej 382 (4 av 5) 25,- <
389 -58 Mänskliga rättigheter (1) 15,- <
390-91 -59 Ishockey + djur  (2) 45,- <
392 -59 Konstitution (1) 70,- <
393 -62 Blommor (1) 60,- <
394-95 -62 Blommor (2) 70,- <
397 -62 Satellit (1) 35,- <
398-01 -63 Fåglar (4) 50,- <
404 -63 Röda korset (1) 60,- <
408-11 -64 Djur, räv, ko, kanin, ren (4) 180,- <
412 -65 ITU, teleunionen (1) 110,- <
459 -70 Kanot VM (1) 95,- <
467-70 -71 Fartyg (4) 900,- <
471-73 -71 Fartyg, fregatter (3) 480,- <
483-88 -72 Fåglar (6) 175,- <
505-06 -75 Fjärilar (2) 125,- <
510-11 -75 Fåglar, ej kpl (2 av 3) 35,- <
521-22 -76 Fartyg (2) 100,- <
532 -86 Bruksmärke 2,20 (1) 6,-  
538 -86 450-årsjubileum (1) 8,- <
540-41 -86 Fiskar (2) 8,- <
542 -86 Jul (1) 7,- <
544 -87 Dunan, hus (1) 6,- <
545 -87 Segelregatta (1) 12,- <
546 -87 Mitterand (1) 9,- <
547 -87 Segelbåt (1) 8,- <
548-49 -87 Flygplan, båt, 5fr, 10 fr (2) 40,- <
550-51 -87 Fisk 1.10fr, 1.50fr (2) 7,- <
552 -87 Fartyg, "La Normandie" (1) 13,- <
556 -88 Svamp (1) 7,- <
557 -88 OS i Calgary (1) 15,- <
558 -88 Louis Thomas, fotograf (1) 6,- <
559-60 -88 Zeppelin, flygplan (2) 35,- <
561 -88 Philexfrance (1) 8,- <
562-63 -88 Fiskar (2) 10,- <
564 -88 Skepp, Nellie Banks (1) 8,- <
565 -88 Fartyg, Marmouset (1) 10,- <
566-67 -88 Fåglar, valar (3-strip) 40,- <
569 -89 Svamp (1) 6,- <
571 -89 Franska rev. Liberté (1) 6,-  
572 -89 Franska rev. Egalité (1) 6,-  
573 -89 Flygplan 20 fr (1) 45,- <
575-78 -89 Philexfrance ’89 (4) 45,- <
Bl. 2 -89 Philexfrance, block (1) 45,- <
579-80 -89 Fisk 1.40fr, 1.70fr (2) 7,- <
581-82 -89 Fiskebåt (2) 45,- <
583 -89 Fartyg (1) 7,- <
585 -89 Jul, barnteckning (1) 6,-  
586 -90 Marianne 2.30 fr (1) 5,- <
586 -90 Marianne 2.30 i 5-strip 20,- <
587 -90 Svamp (1) (hörnfyrbl. 40:-) 7,- <
588 -90 Marianne 2.10 fr (1) 4,- <
589-93 -90 Marianne 0.10-3.80 (5) 19,- <
594 -90 Flygplan (1) 11,- <
596 -90 Löpare, fyr (1) 12,- <
597-00 -90 Marianne 1-10fr (4) 40,- <
597-99 -90 Marianne 1-5 fr endast (3) 17,- <
601 -90 Kanot, Micmac (1) 6,- <
604 -90 Fartyg (1) 6,-  
607 -90 Jul, barnteckning (1) 6,-  
608 -91 Fjäril (1) 6,- <
609-10 -91 Segelbåtar (2) 7,- <
619 -91 Flygplan (1) 20,- <
620 -91 Musikkår (1) 6,- <
621 -91 Los Gringos (1) 6,- <
622 -91 Sport, baseball (1) 12,- <
623-24 -91 Natur, fiske, fåglar (2) 40,- <
625 -91 Fartyg ”Cryos” 6,-  
626-27 -91 Marianne 2.20 fr, 2.50 fr (2) 10,- <
628 -91 Sedel, 100-årsjub. (1) 6,- <
629 -91 Jul, militärminne (1) 6,- <
630 -92 Marianne 2.50 otandat (1) 6,- <
631-32 -92 Marianne 3.40, 4fr (1) 15,- <
633 -92 Amiral Muselier (1) 6,-  
634 -92 OS, konståkning (1) 10,- <
635 -92 Fauna och flora (1) 8,- <
636-37 -92 Skeppsbyggande (2) 7,- <
638 -92 Modellflygplan (1) 40,- <
643-44 -92 Fågel + växter (2) 40,- <
645 -92 Columbus (1) 11,- <
646 -92 Baron Esperance (1) 6,- <
647 -92 Jul, barnteckningar (1) 6,- <
648 -93 Marianne 4.20 fr (1) 11,- <
649 -93 Kommendant R Birot (1) 7,-  
650 -93 Dykare (1) 12,- <
650 -93 Dito i ark om 25 mrk (1) 230,- <
651 -93 Fauna och flora (1) 8,- <
652-53 -93 Fiskare (2) 8,- <
654-55 -93 Fåglar 5fr, 10 fr (2) 30,- <
655 -93 Dito enbart fågel 10 fr (1) 19,- <
656 -93 Marianne utan valör (1) 6,- <
657 -93 Segelbåtar (1) 12,- <
657 -93 Dito i ark om 10 märken (1) 90,- <
662-63 -93 Natur, vintermotiv (2) 45,- <
665-67 -93 Marianne (3) 20,- <
668 -93 Marianne utan valör, otd.(1) 6,- <
670 -94 Kommendant Blaison (1) 7,-  
671 -94 Sport, bollsport (1) 12,- <
673-74 -94 Fiskeförädling (2) 8,- <
675 -94 Kvinnlig rösträtt (1) 7,-  
681-82 -94 Naturskydd (3-strip) 40,- <
684 -94 Skola (1) 9,- <
685 -94 Frimärksutställning (1) 11,- <
686 -95 Jul (1) 7,- <
687 -95 Louis Pasteur (1) 9,- <
688 -95 Sport, triatlon (1) 12,- <
690-91 -95 Hantverk, tunna (2) 8,- <
692 -95 Fågel (1) 27,- <
693-96 -95 Marina djur/kräfta (4-strip) 26,- <
697-98 -95 Geologi (3-strip) 40,- <
699 -95 Nunnan Cesarine (1) 5,- <
700 -95 Byggnad, Francoforum (1) 9,- <
701 -95 General Du Gaulle (1) 28,- <
702 -95 Jul (1) 7,- <
703 -96 Militärfartyg (1) 7,- <
704 -96 Boxning (1) 12,- <
705 -96 Flora (1) 8,- <
706-07 -96 Gamla yrken, smide (2) 7,- <
708-10 -96 Marianne 2.70;3.80;4.50 (3) 22,- <
711 -96 Fåglar (1) 40,- <
718 -96 Tullen 100 år (1) 8,- <
719 -96 Filateli (1) 3,- <
720 -96 Jul, bibliskt motiv (1) 8,- <
721 -97 C Colmay (1) 6,- <
722 -97 Fågel (1) 12,- <
726 -97 Rovfågel (1) 15,- <
752 -98 Sport, curling (1) 11,- <
753 -98 Fauna, flora, hästar (1) 9,- <
754-55 -98 Isarbete (2) 9,- <
756 -98 Marianne utan val, otd. (1) 6,- <
757 -98 Rovfågel (1) 30,- <
759-62 -98 Byggnader (4-strip) 23,- <
759-62 -98 Byggnader (4-block) 23,- <
763 -98 Karta, Nordamerika (1) 7,- <
764-65 -99 Vyer, fyr mm (3-strip) 35,- <
767 -99 Världskrigen (1) 8,- <
775 -99 Bruksmärke, euro (1) 8,- <
778 -99 Fåglar (1) 55,- <
Block 5 -99 Philexfrance, block (1) 55,- <
Block 6 -99 Fartyg, block (1) 45,- <
790 -00 Millenium (1) 9,- <
791-92 -00 Valar I (2) 23,- <
793 -00 Målning från 1850-talet (1) 13,- <
794 -00 Växter (1) 9,- <
795-96 -00 Hundsläde (2) 10,- <
797-06 -00 Seklet i bilder (10) 80,- <
809 -00 Segelbåt Inger (1) 14,- <
810 -00 Jul, tecknad bild (1) 7,- <
821 -00 Falk, örn (1) 15,- <
822 -01 Växter, nyår 2001 (1) 9,- <
823-24 -01 Valar II (2) 22,- <
825 -01 Konst  (1) 15,- <
826 -01 Frukt (1) 11,- <
827-28 -01 Hästar och vagnar (2) 11,- <
829 -01 Fågel (1) 40,- <
830-31 -01 Årstider I (2) 19,- <
832-35 -01 Dörrar (4-strip) 32,- <
836-37 -01 Landskap (3-strip) 55,- <
838 -01 Skepp, Marie Therese (1) 14,- <
839 -01 Flygplats (1) 14,- <
840-41 -01 Årstider II (2) 15,- <
866 -02 Lunnefågel (1) 45,- <
869 -02 Vinterhare (1) 9,- <
875 -03 Francois Maurer (1) 9,- <
877 -03 Gården Capandeguy (1) 16,- <
878-79 -03 Djur, sälar (2) 25,- <
881 -03 Blåbär, målning (1) 14,- <
885 -03 Fåglar (1) 45,- <
906 -04 Fåglar (1) 45,- <
909 -04 Räv (1) 10,- <
942-43 -05 Landskap (3-strip) 70,- <
944 -05 Fågel ”Pluvier siffleur” (1) 40,- <
956 -06 Fåglar (1) 50,- <
957 -06 Båt, fåglar (1) 10,- <
974 -07 Hästar, solnedgång (1) 18,- <
982 -07 Fågel, ”Paruline” (1) 9,- <
983 -07 Fåglar (1) 30,- <
989-90 -07 Hamn, fyrar (3-strip) 80,- <
992-95 -07 Växter, blommor (4-strip) 36,- <
1006-07 -08 Landskap (3-strip) 80,- <
1008 -08 Fågel (1) 10,- <
1017 -08 Fåglar (1) 27,- <
1032 -09 Fågel (1) 10,-  
1065 -10 Fågel (1) 9,- <
1067-68 -10 Landskap, fåglar (3-str) 90,- <
1083 -10 Julgran (1) 10,- <
1084 -11 Fågel (1) 9,- <
1089-91 -11 Marianne, övertryck (3) 55,- <
1117 -12 Fågel (1) 9,- <
-12 Fyr, barnteckning (1) 20,- <
-13 Fågel (1) 10,- <
-14 Fågel (1) 10,- <
-15 Fågel (1) 8,- <
-15 Bilar från 50-talet, block (1) 55,- <

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10,, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail: mail@globestamps.se