SVERIGE - SWEDEN

Kompletta postfriska serier 1936-1980
Complete unmounted mint sets 1936-1980

Priset avser komplett serie inkl par. BC/CB par ingår inte i priserna. När frimärken har getts ut i rulle med växelvis motiv, s.k. SX-par ingår båda paren i priset.

 

258

-36

Bromma (1)

35,-

259-60

-38

Swedenborg (3)

48,-

261-65

-38

Nya Sverigeminnet (7)

130,-

266-68

-38

Gustav V 80 år (5)

110,-

269-70

-39

Gustav V, typ I (3)

29,-

271-83

-39

Gustav V, typ II (26)

75,-

284-17

-39

Tre kronor (34)

250,-

318-19

-39

Per Henrik Ling (3)

15,-

320-23

-39

Berzelius, Linné (6)

325,-

324-25

-40

C M Bellman (5)

150,-

326-27

-40

Sergel (4)

210,-

328-29

-41

Bibeln (4)

230,-

330-31

-41

Skansen (4)

105,-

332A

-41

Stockholms Slott, 2-sid (1)

10,-

332BB

-41

Stockholms Slott, par (2)

20,-

332C

-41

Stockholms Slott, 4-sid (1)

210,-

333-34

-41

Hazelius (4)

95,-

335-36

-41

S:t Birgitta (4)

155,-

337BB

-42

Svanar, par (2)

55,-

337C

-42

Svanar, 4-sid (1)

440,-

338-39

-42

Gustaf III/ Tessin (4)

110,-

340-41

-42

Folkskolan (5)

60,-

342-43

-42

Scheele (4)

58,-

344-46

-43

Gustaf V 85 år (5)

70,-

347-48

-43

Skytterörelsen (4)

24,-

349-50

-43

Oscar Montelius (4)

43,-

351-52

-44

Sjökartan (4)

27,-

353-57

-44

Flottan (9)

80,-

358

-45

Röda korset (3)

19,-

359-60

-45

Pressen (4)

20,-

361-62

-45

Viktor Rydberg (4)

28,-

363-64

-45

Sparbanken (4)

9,-

365-67

-46

Lunds domkyrka (7)

47,-

368-69

-46

Lantbruksjubileet (4)

19,-

370-71

-46

Esaias Tegnér (4)

7,-

372-73

-46

Nobel (4)

25,-

374-75

-47

Erik Gustaf Geijer (4)

17,-

376-78

-47

Gustaf V Regeringsjub. (7)

10,-

379-81

-48

Pionjärjubileet (5)

10,-

382-84

-48

Gustaf V 90 år (7)

10,-

385-87

-49

August Strindberg (5)

16,-

388-89

-49

Lingiaden (4)

5,-

390-92

-49

UPU 75 år (7)

6,-

428-39

-51

Christopher Polhem (4)

9,-

440-41

-52

Olavus Petri (4)

30,-

442-44

-52

Gustaf VI Adolf (7)

9,-

445-48

-53

Riksidrottsförbundet (6)

26,-

449-50

-53

Stockholm 700 år (5)

17,-

451-53

-53

Telegrafverket 100 år (5)

17,-

454-55

-54

VM på skidor (4)

28,-

456-57

-54

Anna Maria Lenngren (4)

16,-

458-66

-54

Hällristningar (9)

34,-

467-68

-55

Frimärket 100 år (4)

6,-

470

-55

Svenska flaggans dag (2)

1,-

471-75

-55

Stockholmia 55 (5)

30,-

476-77

-55

P D A Atterbom (4)

20,-

478-80

-56

Ryttarolympiaden (7)

16,-

482

-56

Nordensdag (2)

2,-

483-85

-56

Sveriges Järnvägar (7)

18,-

486-87

-57

Sjöräddningen (4)

30,-

488-90

-58

Sjö- och helikopterpost (8)

36,-

492-94

-58

VM i fotboll (7)

16,-

495-96

-58

Götstålet (4)

15,-

497-99

-58

Selma Lagerlöf (7)

10,-

500-01

-59

Vattenfall 50 år (4)

27,-

502

-59

Röda korset (3)

4,-

503-04

-59

Verner von Hiedenstam (4)

13,-

505-06

-59

Domänverket 100 år (4)

19,-

507-08

-59

Svante Arrhenius (4)

12,-

509-10

-60

Anders Zorn (4)

20,-

511-12

-60

Världsflyktingåret (4)

4,-

513-14

-60

Skytterörelsen (4)

11,-

515-16

-60

Gustaf Fröding (4)

12,-

518

-60

Europa Cept (2)

3,-

519-20

-60

Hjalmar Branting (4)

11,-

521

-61

SAS 10 år (4)

4,-

522-23

-61

Carl Gustaf Pilo (4)

20,-

524-25

-61

Jonas Alströmer (4)

7,-

526-27

-61

Kungliga bibloteket (4)

21,-

528

-61

Bildsten (2)

180,-

529-31

-61

Nobelpristagare (4)

5,-

532-33

-62

Lokalbrevbäringen (4)

14,-

534-35

-62

Kommunallagarna (4)

17,-

536-37

-62

Byggnadsminnen (6)

8,-

538-39

-62

Gustaf VI Adolf 80 år (4)

4,-

540-41

-62

Nobelpristagare 1902 (4)

5,-

542-43

-63

VM Ishockey (4)

11,-

544-45

-63

Kamp mot hunger (4)

4,-

546-47

-63

Ingenjörskonst (4)

24,-

548-50

-63

Medicinalstyrelsen (7)

19,-

551-52

-63

Linnés Hammarby (4)

4,-

553-54

-63

Nobelpristagare 1903 (4)

5,-

555-56

-64

Erik Axel Karlfeldt (4)

13,-

557-58

-64

Uppsala ärkesäte (4)

4,-

559-60

-64

Nobelpristagare 1904 (6)

9,-

561-62

-65

Visby ringmur (4)

13,-

563

-65

Posthorn (1)

2,-

564-65

-65

Int. Teleunionen 100 år (4)

15,-

566-67

-65

Prins Eugén (4)

10,-

568-69

-65

Fredrika Bremer (4)

15,-

570-71

-65

Nobelpristagare (6)

12,-

572-73

-66

Nathan Söderblom (4)

8,-

574-76

-66

VM skridskor (6)

5,-

578

-66

Nationalmuseum (2)

4,-

579

-66

Ales stenar (1)

6,-

580-81

-66

Representationsref. (4)

15,-

582-84

-66

Drottningholmsteatern (6)

5,-

585-86

-66

Carl Jonas L Almqvist (4)

9,-

587-92

-66

Fartyg på frimärken (6)

7,-

593-94

-66

Nobelpristagare 1906 (6)

8,-

595-96

-67

VM i handboll (4)

8,-

597

-67

EFTA (3)

9,-

598

-67

Skansen, lejonet (1)

6,-

599

-67

Fjället (3)

3,-

600

-67

Uppsala domkyrka (1)

7,-

601

-67

Gripsholm (1)

10,-

602-03

-67

VM i bordtennis (4)

7,-

604-07

-67

Hjälmprydnader (8)

8,-

608-09

-67

Finska nybyggare (2)

2,-

610-11

-67

Högertrafik (4)

4,-

612-15

-67

Posthistoria, natur, älg (12)

17,-

616-17

-67

Gustaf VI Adolf 85 år (6)

8,-

618-19

-67

Nobelpris 1907 (6)

11,-

620

-68

Dalslands kanal (3)

3,-

621

-68

Trandans (1)

2,-

622-23

-68

Berwald (4)

11,-

624-25

-68

Riksbanken (6)

8,-

626-30

-68

Vildblommor (10)

30,-

631-32

-68

Lunds universitet (4)

3,-

633-34

-68

Kyrkornas världsråd (4)

8,-

635-36

-68

Folkskolan (4)

12,-

634-38

-68

VM i orientering (4)

12,-

639-41

-68

Döderhultarn (4)

7,-

642-46

-68

Bruno Liljefors (10)

20,-

647-48

-68

Nobelpris 1908 (6)

9,-

649-50

-69

Norden (4)

7,-

651-52

-69

ILO 50 år (4)

5,-

653-54

-69

Europa Cept (4)

28,-

655-56

-69

Albert Engström (6)

7,-

657-62

-69

Ivan Agueli (6 mrk i block)

8,-

663-65

-69

Tjörnbroarna (6)

18,-

666-71

-69

Regalskeppet Wasa (10)

12,-

672

-69

Hjalmar Söderberg (3)

3,-

673

-69

Bo Bergman (3)

3,-

674-78

-69

Svenska sagor (10)

50,-

679-80

-69

Fyrar (2)

3,-

681-83

-69

Nobelpris 1909 (7)

10,-

684

-70

Staffan stalledräng (1)

1,-

685

-70

Timmerflottning (3)

3,-

686-89

-70

Konstsmide (7)

7,-

690

-70

Rikssigillet 5:- (1)

7,-

691

-70

Magnus Ladulås 2:55 (1)

5,-

692

-70

Hertig Magnusson 3:- (1)

5,-

693-94

-70

Naturvårdsåret (2)

5,-

695-99

-70

Polcirkeln (5)

10,-

700-01

-70

Byggnadsminnen (4)

8,-

702-07

-70

Svenskt näringsliv (6)

45,-

708

-70

Gruvdrift (3)

6,-

709-10

-70

FN 25 år (4)

6,-

711-15

-70

Svenska fåglar (10)

30,-

716-18

-70

Nobelpris 1910 (7)

16,-

719

-71

Waxholmsbåt (1)

2,-

720

-71

Mynt 4:- (1)

6,-

721-22

-71

Rösträtt för kvinnor (4)

5,-

723-24

-71

Flykting (4)

7,-

725

-71

Rådamedaljong (1)

1,-

726-27

-71

Grödingebonaden (2)

2,-

726-27

-71

Grödingebonaden (2 sx-par)

3,-

728

-71

Fartyg, container (2)

2,-

729

-71

Häst med timmerlast (1)

2,-

730

-71

Väderkvarnar (3)

6,-

731-32

-71

Musikaliska akademin (4)

5,-

733

-71

Postdiligens (1)

3,-

734-37

-71

Gotländska stenmästare (4)

9,-

738-39

-71

Trafiksäkerhet (4)

7,-

740-44

-71

Riksregalierna (10)

20,-

745-49

-71

Gammaldags jul (10)

45,-

750

-71

Nils Holgersson (3)

4,-

751-53

-71

Nobelpris 1911 (7)

16,-

754-58

-72

Idrottsflickor (10)

20,-

759-62

-72

Berömda personer (4)

6,-

763-67

-72

Svenskt glas (5)

10,-

768

-72

Rådjur (1)

2,-

769-73

-72

I sydost (5)

8,-

774

-72

Mynt 6:- (1)

10,-

775-76

-72

Miljövård (3)

5,-

777

-72

Lapponia (1)

3,-

778-81

-72

Postflyg (6)

5,-

782-86

-72

Stockholmia (10)

9,-

787-92

-72

Gustaviansk konst (6)

9,-

793-95

-72

Jul (3)

4,-

796-97

-72

Gustaf VI Adolf (4)

7,-

798-02

-72

Gustaf VI Adolf 90 år (5)

22,-

803-06

-72

Nobelpris 1912 (4)

12,-

807-08

-73

Postdiligenser/buss (3)

5,-

809-10

-73

Kungliga teatern (2)

4,-

811-15

-73

I Dalom (5)

8,-

816-17

-73

Springare, vikingaskepp (6)

4,-

818-20

-73

Natur (3)

4,-

821-22

-73

LO 75 år (2)

4,-

823-24

-73

Väderlek (2)

4,-

823-24

-73

Väderlek (2 sx-par)

13,-

825-26

-73

Nordens hus (2)

4,-

827-31

-73

Mot fjärran mål (5)

13,-

832-36

-73

Nordiska museet (5)

18,-

837-42

-73

Skydda djuren (12)

9,-

843-44

-73

Gustaf VI Adolf (2)

4,-

845-48

-73

Allmogemålningar (4)

12,-

845-48

-73

Allmogemåln. (4 sx-par )

27,-

849

-73

Gåslisa 10:- (1)

16,-

850-52

-73

Nobelpris 1913 (3)

7,-

853-57

-73

Vintersport på skidor (5)

8,-

858-60

-73

Jubiléer (3)

5,-

861-64

-73

Stockholmia 74 (4 par)

6,-

865-66

-73

Stora Sjöfallet/Ystad (3)

4,-

867-68

-74

Europa (2)

10,-

869-70

-74

Carl XVI Gustaf 75ö, 1:- (4)

7,-

871-73

-74

UPU 100 år (3)

8,-

874-78

-74

Västkust (5)

8,-

879-80

-74

Publicistklubben (3)

5,-

881-82

-74

Teko, textil (2)

3,-

881-82

-74

Teko, textil (2 sx-par)

6,-

883-86

-74

Stockholmia 74 (4)

5,-

883-86

-74

Stockholmia 74 (4 block )

18,-

887-91

-74

Sjöfart (5)

10,-

892-01

-74

Mosaikbroderi (10 i block)

35,-

902

-74

Mosaik 75 öre (1)

2,-

903-05

-74

Nobelpris 1914 (3)

7,-

906-07

-74

Sveriges radio (2)

4,-

906-07

-74

Sveriges radio (2 sx-par )

9,-

908

-74

Postgirot (1)

3,-

909-10

-75

FN:s kvinnoår (4)

7,-

911-14

-75

Vendeltid (8)

4,-

915

-75

Vendeltid 25 öre (1)

1,-

916-17

-75

Europa (2)

8,-

918-19

-75

Carl XVI G., 90ö, 1.10 (6)

12,-

920-22

-75

Jubiléer (3)

6,-

923-24

-75

Tjädertupp, röksten (2)

6,-

925-29

-75

Byggnadsvårdsåret (5)

8,-

930-34

-75

Vaka, värna, hjälpa (5)

8,-

935-37

-75

Ånglok (6)

6,-

938-39

-75

Scouting (2)

4,-

938-39

-75

Scouting (2 sx-par)

10,-

940-41

-75

Igelkott, spelman (4)

5,-

942

-75

Balett 7:- (1)

10,-

943-48

-75

Jul, inkl SX- par (8)

13,-

949-51

-75

Nobelpris 1915 (3)

5,-

952

-76

Carl XVI Gustaf, 1:30 (3)

6,-

953

-76

Vindarnas grotta (1)

3,-

954

-76

Alkfåglar (3)

5,-

955

-76

Knypplerska (3)

5,-

956-57

-76

Telefonen 100 år (2)

7,-

958-59

-76

Frökontroll (2)

3,-

960-61

-76

Europa (2)

8,-

962-66

-76

Ångermanland (5)

8,-

967-68

-76

Sjömanskyrkan mm (2)

5,-

969-70

-76

Kungligt bröllop (4)

8,-

971-75

-76

Bruksfrimärken (5)

16,-

976-80

-76

Tekniska nydanare (5)

10,-

981-82

-76

Arbetarskydd (2)

4,-

983-86

-76

Medeltida bokmåleri (8)

13,-

987-88

-76

Nobelpris 1916 (2)

5,-

989-90

-77

Norden (2)

5,-

991

-77

Carl XVI Gustaf 1:40 (1)

3,-

992

-77

Skräddare (1)

4,-

993-97

-77

Motionsidrott (5)

8,-

998-99

-77

Oskar Andersson (3)

8,-

1000-04

-77

I Roslagens famn (5)

8,-

1005

-77

Uppsala Universitet (3)

6,-

1006-07

-77

Europa Cept (2)

8,-

1008-10

-77

Uggla, häst mm (3)

5,-

1011-15

-77

Vilda bär (10)

11,-

1016-20

-77

Lokaltrafik (5)

9,-

1021-26

-77

Julförberedelser (8)

10,-

1027-28

-77

Nobelpris 1917 (2)

5,-

1029

-77

Carl XVI Gustaf, 1:70 (1)

3,-

1030

-78

Rum utan filial (1)

4,-

1031-32

-78

Europa (2)

11,-

1033-37

-78

Fria kristna samfund (10)

13,-

1038

-78

Björn (1)

2,-

1039-44

-78

Linnés resor (6)

12,-

1045-49

-78

Västergötland (5)

8,-

1050

-78

Stockholms universitet (1)

4,-

1051-53

-78

Konstnärer (3)

10,-

1054

-78

Norrpil 10:- (1)

14,-

1055

-78

Kröningsvagn (1)

3,-

1056-61

-78

Svampar (6)

11,-

1062-67

-78

Gamla leksaker (6)

11,-

1068-69

-78

Nobelpris 1918 (2)

5,-

1070-71

-79

Bandy (2)

6,-

1072

-79

FN, barnåret (1)

3,-

1073

-79

Väggtextil (1)

6,-

1074

-79

Rabattmärke, par (2)

30,-

1075-76

-79

Europa Cept (2)

15,-

1077-81

-79

Lantbruk (5)

10,-

1082-87

-79

Göta kanal (6)

11,-

1088-91

-79

Jubiléer (4)

14,-

1092-94

-79

Djurmotiv (3)

6,-

1095-98

-79

Rokoko, block (1)

8,-

1099-03

-79

Havsforskning (5)

13,-

1104-09

-79

Folkdräkter (8)

16,-

1110-12

-79

Nobelpris 1919 (3)

9,-

1113-17

-80

Energi (10)

15,-

1118-19

-80

Ny tronföljd (4)

9,-

1120-21

-80

Ta hand om (2)

5,-

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se