FRANSKA ANTARKTIS, T.A.A.F 1991-2008

Updated November 4, 2023. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue.

Sets with an arrow < after price are available.
Serier med en pil efter priset finns i lager.

Link to stamps from 1955-1990

271

-91

Fartyg 3,20 (1)

12,-

<

272

-91

Douguet, pingvin 2,30 (1)

9,-

<

273

-91

Flora 1,70 (1)

8,-

<

274-75

-91

Säl, fisk (2)

33,-

<

275

-91

Dito enbart fisk 7,80 (1)

20,-

<

276

-91

Kristall/mineral 5,20 (1)

16,-

<

277-78

-91

Ozonskiktet (3-strip)

65,-

<

279

-91

Postserv./pingvin 0,50 (1)

4,-

<

280

-91

Antarctic Treaty 9,30 (2)

22,-

<

281

-91

Albatross/satellit 2,10 (1)

8,-

<

282

-91

De Gaulle 18,80 (1)

60,-

<

283-84

-91

Barnteckn., pingvin (3-str.)

90,-

<

285

-92

Pingviner 25,70 (1)

65,-

<

286

-92

Emblem, vapen 0,10 (1)

2,-

<

287

-92

Växt 1,- (1)

4,-

<

288

-92

Fisk 2,30 (1)

8,-

<

289

-92

Fågel "Damier du Cap" (1)

11,-

<

290

-92

Paul Tchernia 2,50 (1)

9,-

<

291

-92

Columbus, skepp 22,- (1)

60,-

<

292

-92

Satellit "Poseidon" (1)

65,-

<

293

-92

Program "WOCE" (1)

70,-

<

294

-92

Fartyg "Tottan" 14,- (1)

35,-

<

295

-92

M Dufresne 3,70 (1)

12,-

<

296

-92

Segelbåt 2,20 (1)

8,-

<

297-98

-93

Emblem, vapen (2)

4,-

<

299

-93

Mineraler (1)

4,-

<

300

-93

Radioamatör, pingvin (1)

6,-

<

301

-93

Skepp "M Dufresne" (1)

7,-

<

302

-93

Växter 2,30 (1)

7,-

<

303-05

-93

Fåglar, val, fisk (3)

23,-

 

306

-93

Fraktskepp "Mersano" (1)

12,-

<

307

-93

"Ecophy", pingvin 14,- (1)

35,-

<

308

-93

Astrolabe nord-ost 22,- (1)

55,-

<

309

-93

Terre Adelie/biologi (1)

65,-

<

310

-93

Basläger D10, 25,70 (1)

65,-

<

311-12

-93

Meteorologstation (2)

65,-

<

313

-93

Flygplan 30,- (1)

85,-

<

314

-94

Emblem, sköld 0,40 (1)

2,-

<

315

-94

Kristall/Mineral 1,- (1)

4,-

<

316

-94

Katt 2,- (1)

8,-

<

317

-94

Fågel "Prion de Salvin"(1)

9,-

<

318

-94

Fisk 3,70 (1)

9,-

<

319

-94

Copépodes 15,- (1)

35,-

<

320

-94

Mätning havsdjup 2,40 (1)

9,-

<

321

-94

Pommier, hund 2,80 (1)

11,-

<

322

-94

Fartyg 4,30 (1)

13,-

<

323

-94

Vetenskap 23,- (1)

65,-

<

324-25

-94

Hydrografi, (3-strip)

80,-

<

326

-94

Satellitstation CNES (1)

70,-

<

327

-94

Satellitstation Lidar (1)

80,-

<

328

-94

Kungspingviner 28,- (1)

80,-

<

329

-95

Emblem, sköld 0,50 (1)

3,-

<

330

-95

Mineral 1,- (1)

4,-

 

331-32

-95

Fisk/val (2)

65,-

 

333

-95

A de la Rue, pingviner (1)

8,-

<

334

-95

Station Sodar (1)

8,-

<

335

-95

V’alsace, valar, pingvin (1)

12,-

<

336

-95

Uppdrag Erebus, skepp (1)

13,-

<

337

-95

Station Charcot (1)

35,-

<

338

-95

Albatross, båt Tamaris (1)

65,-

<

339

-95

Crozet, skepp (1)

65,-

<

340

-95

Sälar, Lesquin (1)

65,-

<

Block 2

-95

40-årsjub., djur pingvin (1)

75,-

<

341

-96

Mineral (1)

4,-

342

-96

Fågel, Stormfågel (1)

8,-

 

343

-96

Station Bénédicte (1)

8,-

<

344-45

-96

Fartyg (2)

17,-

<

346

-96

Amiral Jacquinot (1)

11,-

<

347

-96

Flora, växter (1)

20,-

<

348

-96

Radiostation (1)

35,-

<

349

-96

Ön L’est (1)

48,-

<

350

-96

Raid Dome (1)

55,-

<

351-52

-96

P Victor, hundar, pingv.(2)

65,-

<

353

-96

Val (1)

65,-

 

354

-96

Port Couvreux (1)

66,-

<

355

-97

Mineraler (1)

4,-

<

356

-97

Fågel, Petrel (1)

9,-

<

357-58

-97

Krabba, fisk (2)

75,-

 

359

-97

Rene Garcia (1)

9,-

<

360

-97

Fartyg, M Dufresne (1)

9,-

361

-97

Jean Turquet (1)

11,-

<

362

-97

Fåglar, kapell (1)

14,-

 

363

-97

Sjukvård (1)

20,-

<

364

-97

Segelbåt, pingvin (1)

38,-

 

365

-97

Kerguelen (1)

45,-

<

366

-97

Program ICOTA (1)

55,-

<

367

-97

Växter (1)

70,-

<

368-70

-97

Fr. polarforskning (3)

10,-

 

371-72

-97

Amiral Kerguelen (3-strip)

65,-

<

373

-98

Mineraler (1)

4,-

374

-98

Albatross (1)

8,-

 

375

-98

Fiskar (1)

65,-

 

376

-98

Saint Paul, ekologi (1)

9,-

377

-98

Etienne Peau (1)

9,-

 

378

-98

George Laclavere (1)

11,-

 

379

-98

Program EPICA (1)

14,-

 

380-81

-98

Museum, fiske (2)

20,-

 

382

-98

Radiostation (1)

20,-

 

383

-98

Satellit, pingvin (1)

39,-

 

384

-98

Växter (1)

60,-

 

385

-98

Skepp (1)

70,-

 

386

-98

Geofysikorg (1)

12,-

<

387

-99

Mineraler (1)

4,-

388

-99

Manchot pingvin (1)

8,-

<

389

-99

Plattfisk (1)

14,-

390

-99

Manchotpingviner (1)

9,-

<

391

-99

P Sicaud (1)

9,-

<

392

-99

J A Martin (1)

11,-

<

393

-99

Krigsfartyg "Floreal" (1)

14,-

394

-99

Katt, karta mm (1)

21,-

<

395

-99

Albatross (1)

39,-

<

396

-99

Växter (1)

60,-

<

397-98

-99

Amsterdambasen (2-str)

65,-

<

399

-99

Geologi (1)

70,-

<

400-11

-99

Vyer, häfte (12)

 

Bl. 3

-99

Philexfrance, block (1)

75,-

<

416

-00

Stenar, Mica (1)

4,-

<

417

-00

Fågel, Puffin (1)

8,-

<

418

-00

Fiskar (1)

65,-

<

419

-00

André Beaugé (1)

9,-

<

Bl. 4

-00

Millennium, djur, bl. (1)

40,-

<

424

-00

Jane Morrell (1)

11,-

<

425

-00

Säl (1)

13,-

<

426

-00

Hund (1)

13,-

<

427

-00

Karta Antarktis (1)

20,-

<

428

-00

Fartyg "La Pérouse" (1)

40,-

<

429

-00

Pingviner (1)

75,-

<

430-32

-00

Kungspingvin/albatross(3)

85,-

<

433-37

-00

Upptäckare (5)

45,-

<

438

-00

Utlokalisering (1)

70,-

<

439

-01

Mineral, magnetit (1)

4,-

<

440

-01

Fågel Petrel (1)

9,-

<

441

-01

Sjöväxt, "Calmar" (1)

65,-

<

442

-01

Snösläde, militär (1)

9,-

<

Bl. 5

-01

Djur, fåglar, val mm, bl.(1)

40,-

<

447

-01

Charles Richert (1)

9,-

<

448

-01

Kerguelen (1)

7,-

<

448

-01

Kerguelen,ark m 8 mrk (1)

50,-

<

449

-01

Jean Coulomb (1)

9,-

<

450

-01

St. Paul, samhälle (1)

17,-

<

451

-01

Fregatten La Fayette (1)

34,-

<

Bl. 6

-01

Fartyg, block (4 i block )

55,-

<

456

-01

Radioamatör, pingvin (1)

55,-

<

457

-01

Växter, lava (1)

60,-

<

458

-01

Antarktisfördrag (1) 5,20 fr

13,-

<

459-72

-01

Turism, häfte (2x14)

390,-

 

473

-01

Fisk CCAMLR, 5.20 fr (1)

13,-

<

474-78

-02

Statsvapen (5)

7,-

<

479

-02

Mineral 0,15 (1)

4,-

<

480

-02

Albatross (1)

7,-

<

481

-02

Krabba (1)

55,-

 

482

-02

Crozet, telekom (1)

7,-

<

483

-02

Fartyg, M Dufresne (1)

7,-

 

484

-02

Jacques Dubois (1)

9,-

 

485

-02

Sten, gravyr (1)

12,-

<

486

-02

Kerguelen, växt (1)

19,-

<

Bl. 7

-02

Djurens OS, block (1)

35,-

 

491

-02

Du Gauss, skepp (1)

35,-

 

Bl. 8

-02

Fåglar, djur, pingviner (4)

45,-

<

496-97

-02

Geologi, karta (2)

60,-

<

498

-02

Liv under isen (1)

60,-

 

499

-02

Geografiförening (1)

65,-

 

500

-02

Pingvin (1)

8,-

<

501

-03

Sten, mineral (1)

4,-

<

502

-03

Saint Paul (1)

7,-

<

503

-03

Marie Bayle, konst (1)

7,-

<

504

-03

Kungspingvin (1)

7,-

<

505

-03

Fisk, Cabot (1)

50,-

<

506

-03

Hydroakustik (1)

9,-

<

507

-03

Hamn, Jeanne D’Arc (1)

11,-

<

508

-03

Växt, Phylica (1)

17,-

<

Bl. 9

-03

Konst, block (1)

33,-

<

513

-03

Fartyg, Bougainville (1)

33,-

<

514

-03

Pingvinön, fågel (1)

50,-

<

515-19

-03

Människor, djur (5)

55,-

<

520

-03

Super Darn (1)

55,-

<

521-23

-03

Skepp, Charcot (3)

60,-

<

524-35
-03
Turism, häfte

290,-

 

536

-04

Sten, mineral (1)

4,-

<

537

-04

Mario Marret (1)

7,-

<

538

-04

Robert Genty (1)

8,-

<

539

-04

Basen Faure-Crozet (1)

8,-

<

540

-04

Delfin, fåglar (1)

11,-

<

541

-04

Karta, flygplan (1)

13,-

<

542

-04

Isberg (1)

18,-

<

Bl. 10

-04

Konst, Kerguelen, bl. (1)

36,-

<

547

-04

Stenkors (1)

33,-

<

Bl. 11

-04

Postkontor, block (1)

65,-

<

552

-04

Räka, Krill (1)

55,-

<

553

-04

Fartyg, "Dives" (1)

60,-

<

554

-04

Pingvin (1)

65,-

<

Bl. 12

-04

Båt, kartor, block (1)

85,-

<

556

-05

Mineral (1)

4,-

557

-05

Albert Bauer (1)

8,-

558

-05

Roger Barberot (1)

9,-

559

-05

Fartyg "Cap Horn" (1)

9,-

560

-05

Kruka (1)

9,-

561

-05

Fågel, Prion (1)

14,-

<

562

-05

Val Studer (1)

17,-

<

563

-05

Havsväxt, alger (1)

45,-

<

564

-05

Havssnigel (1)

65,-

<

565

-05

Rocka (1)

70,-

<

566

-05

Sjöelefant (1)

75,-

<

567

-05

Forskningsstation (1)

10,-

568

-05

Pingviner (1)

75,-

<

569

-05

P E Victor (1)

10,-

<

570

-05

Landsvapen (1)

14,-

<

571-81

-05

Turism, häfte (2x14)

290,-

<

582

-05

50-årsjub, frimärket (1)

14,-

<

Bl. 13

-05

50-årsjub. block (1)

36,-

<

587

-06

Mineral (1)

4,-

<

588

-06

Amsterdamträdgården (1)

10,-

<

589

-06

Fartyg, Osiris (1)

17,-

<

590

-06

Charles Velain (1)

9,-

<

591

-06

Albert Seyrolle (1)

10,-

<

592

-06

Jungfru (1)

45,-

<

Bl. 14

-06

Pingviner, block (1)

65,-

<

599

-06

Delfiner (1)

70,-

<

600

-06

Fisk (1)

75,-

<

601

-06

Ramces (1)

80,-

<

602

-06

D’Úrville-basen (1)

17,-

<

Bl. 15

-06

Frim. utst. albatross, bl. (1)

85,-

<

Bl. 16

-06

Frim. utst. albatross, bl. (1)

22,-

<

605

-07

Mineraler (1)

4,-

<

606

-07

A S Alouarn (1)

9,-

<

607

-07

Baleine-ön (1)

18,-

<

608

-07

Arkeologi Saint Paul (1)

48,-

<

609

-07

Fisk (1)

75,-

<

610

-07

Militärfartyg "Tonkinois" (1)

18,-

<

611

-07

Marthe Emmanuel (1)

10,-

<

612

-07

Amsterdam-ön, ko (1)

10,-

<

613

-07

Astronomi, Concordia (1)

90,-

<

Bl. 17

-07

Fåglar, block (1)

48,-

<

619-20

-07

Polarexp. 60 år (2)

85,-

<

621-22

-07

Polarår, pingvin (2)

90,-

<

623

-07

Domstolsbyggnad (1)

18,-

<

Bl. 18

-07

Öar, Eparses, bl. (1)

39,-

<

629

-07

Soluppgång, nedgång (1)

17,-

<

646-50

-08

Flaggor (5)

7,-

<

651

-08

Mineraler (1)

3,-

<

652

-08

Växter (1)

80,-

<

653

-08

Samivel (1)

9,-

<

654

-08

Pingviner (1)

17,-

<

655

-08

Fisk (1)

70,-

<

656

-08

Fartyg, L’Esperance (1)

17,-

<

657

-08

Hamnen J D’Arc (1)

17,-

<

658

-08

Ön Saint Paul (1)

9,-

<

659

-08

Tele, Icota (1)

85,-

<

Bl. 19

-08

Sälar, block (1)

38,-

<

Bl. 20

-08

Campagne Poker, block (1)

45,-

<

665

-08

Gerard Mégie

9,-

<

671

-08

 

85,-

 

Bl. 21

-08

Fåglar, block (1)

55,-

<

         

FRANSKA ANTARKTIS I MINIARK/HELARK

   

A= ark om 10 märken

   

B= ark om 2x5 eller 3x5 märken

   
         

163

-81

Konst, D’urville 2,- (1)

75,-

A

177-79

-83

Cap Horn-Grönl. (3-strip)

170,-

B

214-15

-86

Växter (2)

240,-

A

216-17

-86

Fartyg/Charcot (3-strip)

215,-

B

218

-86

Vetenskap/IAGO 14,- (1)

380,-

A

219

-86

Satellit 8,- (1)

230,-

A

223-24

-87

Växter (2)

220,-

A

228

-87

Charcot/segelbåt 14,60(1)

380,-

A

229

-87

Oceanen ODP (1)

400,-

A

230

-87

Satellit "Inmarsat" (1)

620,-

A

231

-88

Polarexpedition (1)

620,-

A

237-38

-88

Pingvinön/karta (2)

480,-

A

242-43

-88

Geologi (3-strip)

190,-

B

244

-89

Apôtres/karta 8,40 (1)

210,-

A

251

-89

40-årsjub på Antarktis (1)

380,-

A

252-53

-89

Fartyg "Curieuse" (3-strip)

190,-

B

256

-89

Philexfrance 5,- (1)

280,-

A

258

-89

Pariskongr. 25 år 17,70(1)

380,-

A

265

-90

Cochons ön/karta 7,30 (1)

170,-

A

268-69

-90

Fartyg 15,50; 2,20 (3-str.)

400,-

B

270

-90

Fågel/konst 30,- (1)

630,-

A

277-78

-91

Ozonskiktet (3-strip)

265,-

B

282

-91

De Gaulle 18,80 (1)

430,-

A

283-84

-91

Barnteckn., pingvin(3-str.)

325,-

B

285

-92

Pingviner 25,70 (1)

530,-

A

294

-92

Fartyg "Tottan" 14,- (1)

280,-

A

307

-93

"Ecophy", pingvin 14,- (1)

280,-

A

311-12

-93

Meteorologstation (2)

235,-

B

313

-93

Flygplan 30,- (1)

630,-

A

323

-94

Vetenskap 23,- (1)

540,-

A

324-25

-94

Hydrografi, (3-strip)

280,-

B

 

-02

Pingvin (1)

75,-

A

 

-03

Kungspingvin (1)

70,-

A

 

 

 

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200, E-mail: mail@globestamps.se