UPPER VOLTA, ÖVRE VOLTA, 
HAUTE DE VOLTA

Updated September 5, 2018. Prices in SEK.

Numbers from Michel catalogue

ÖVRE VOLTA (Haute de Volta)
SEK
70
-59
Republiken 1 år (1)
3,-
71-88
-60
Bruksserie, masker (18)
55,-
89
-60
Presidenten (1)
3,-
90
-60
Tekniksamarbete (1)
3,-
91
-60
Vetenskapligt samarbete (1)
4,-
92
-60
Självständighet (1)
4,-
98
-62
Flygplan Air Afrique (1)
3,-
99
-62
WMO, jordbruk (1)
4,-
100
-62
Malaria (1)
5,-
101
-62
Röda korset (1)
5,-
102-07
-62
Vilda djur (6)
50,-
108-10
-62
Sport (3)
14,-
111
-62
Afrikanska unionen (1)
6,-
112-13
-62
FN/UN (2)
12,-
114
-62
Postkontor (1)
8,-
116
-63
WMO (1)
7,-
117-19
-63
Sport i Dakar (3)
11,-
120-33
-63
Blommor, ej kpl (14)
45,-
136
-63
Flygplan (1)
25,-
137
-63
Post, telesamarbete (1)
8,-
138
-63
Röda korset (1)
5,-
139
-63
Flyg, Air Afrique (1)
7,-
140
-63
FN, Mänskliga rättigheter (1)
4,-
141
-64
Euroafrique (1)
8,-
142
-64
Telekommunikation (1)
3,-
143-44
-64
Nubiemonument (2)
17,-
145
-64
WMO (1)
6,-
146-47
-64
UPU, flyg (2)
8,-
148-51
-64
OS i Tokyo (4)
20,-
Bl. 1
-64
OS i Tokyo, block (1)
50,-
152
-64
Solen (1)
4,-
154
-64
Samarbete (1)
6,-
155
-64
Kennedy (1)
11,-
Bl. 2
-64
Kennedy, block (1)
45,-
156
-64
Hotell (1)
8,-
161
-65
WMO (1)
6,-
164
-65
ITU, teleunionen (1)
12,-
165-66
-65
ICY (2)
11,-
Bl. 3
-65
ICY, block (1)
22,-
167-69
-65
Sport (3)
12,-
170-71
-65
Lejon, krokodil (2)
35,-
172
-65
Satellit (1)
4,-
173
-65
Abraham Lincoln (1)
5,-
174
-65
Presidenten (1)
4,-
181
-66
WMO, satellit (1)
6,-
182-84
-66
Dans (3)
14,-
185-86
-66
Kyrka och moské (2)
6,-
187
-66
Satellit (1)
22,-
188
-66
Byggnad (1)
11,-
189
-66
Röda korset (1)
4,-
190-91
-66
Scouting (2)
5,-
192-96
-66
Vilda djur (5)
30,-
197
-66
Veterinär (1)
6,-
198
-66
Flygplan (1)
4,-
199-00
-66
Jordbruksutbildning (2)
7,-
201-05
-66
Insekter (5)
25,-
206
-66
Churchill (1)
12,-
207
-66
Påven (1)
12,-
208
-66
Unesco 20 år (1)
5,-
209
-66
Unicef (1)
5,-
210
-67
Landsvapen (1)
4,-
211
-67
Europafrique (1)
8,-
212
-67
Lions (1)
12,-
213
-67
WMO (1)
6,-
214-17
-67
Satelliter (4)
20,-
219-20
-67
Scoutjamboree (2)
7,-
222-25
-67
Målningar (4)
40,-
240-43
-68
Målningar (4)
26,-
245
-68
Telefoncentrum (1)
4,-
246-49
-68
OS i Mexico (4)
22,-
250-51
-68
Hantverk, yrken (2)
12,-
252
-68
Målning, kvinna (1)
20,-
Bl. 4
-68
Gandhi/Luthuli, block (1)
35,-
256
-69
Philafrique (1)
20,-
257
-69
ILO (1)
4,-
258
-69
WMO, djur (1)
20,-
259-60
-69
Yrken (2)
16,-
262
-69
Röda korset (1)
5,-
263-66
-69
Fiskar (4)
50,-
269-71
-69
Målningar, Napoleon (3)
75,-
272
-69
Utvecklingsbank (1)
4,-
273-75
-69
Fiskar (3)
45,-
282-85
-70
Konsthantverk (4)
15,-
289-92
-70
Dans (4)
16,-
295-96
-70
UPU huset (2)
10,-
305-06
-70
Expo 70, Osaka (2)
20,-
307
-70
Röda korset (1)
4,-
308-09
-70
FN 25 år (2)
20,-
312-15
-70
Europafrique, konst (4)
40,-
316-17
-70
Jul, guld/silvermärken (2)
150,-
318
-70
Teknikcentrum (1)
4,-
319-20
-70
Självständighetsjub. (2)
40,-
321
-70
FN, deklaration (1)
5,-
322
-70
President Nasser (1)
6,-
323
-70
Sjävlständighet 10 år (1)
4,-
324-27
-71
Musikinstrument (4)
13,-
328
-71
Kamp mot rasism (1)
8,-
329-30
-71
Historia (2)
20,-
331
-71
Telefon (1)
5,-
332
-71
För-OS (1)
15,-
333-34
-71
Industri (2)
4,-
335-40
-71
Fjärilar (6)
130,-
341-42
-71
Tokyo utställning (2)
6,-
343
-71
Scoutjamboree i Japan (1)
5,-
344-46
-71
Skydd (3)
12,-
347-48
-71
Kvinnoutbildning (2)
8,-
349
-71
Röda korset, övertryck (1)
8,-
350-51
-71
Jordbruk, Dakiri (2)
8,-
352-53
-71
Charles de Gaulle (2)
60,-
354
-71
Post- & telejubileum (1)
8,-
355
-71
Kamp mot malaria (1)
4,-
356
-71
Unicef (1)
4,-
357
-71
President Sangoule (1)
5,-
361
-71
Byggnader (1)
5,-
362
-72
Sapporo (1)
13,-
363-64
-72
Venedig, Unesco (2)
26,-
364
-72
Venedig, ej kpl (1)
14,-
Bl. 5
-72
OS i München, block (1)
16,-
368
-72
Pianist, stpl. (1)
23,-
369-70
-72
Röda korset (2)
11,-
371-73
-72
Afrikansk by (3)
15,-
374-76
-72
Huvudbonader (3)
12,-
377-82
-72
Utveckling (6)
18,-
383
-72
Mynt (1)
3,-
384
-72
Lotteri (1)
4,-
385-86
-72
President Pompidou (2)
50,-
388-99
-72
OS vinnare I (5)
25,-
Bl. 6-8
-72
OS vinnare, block (3)
125,-
405-09
-72
Vilda djur I (5)
24,-
410-11
-72
Jul, målningar (2)
18,-
Bl. 9
-72
Jul, målningar, block (1)
25,-
412-13
-73
Afrikansk kvinna (2)
4,-
414-18
-73
Målningar (5)
20,-
Bl. 9
-73
Rymd, Apollo 17, block (1)
25,-
427-31
-73
Rymd, Apollo IX (5)
25,-
Bl. 11
-73
Rymd, Apollo IX, block (1)
16,-
434-38
-73
Målningar, Europafrique (5)
25,-
Bl. 12
-73
Målning, Euroafrique, bl. (1)
18,-
Bl. 13
-73
Tåg, block (1)
20,-
452-56
-73
Scout (5)
24,-
Bl. 15
-73
Scout, block (1)
18,-
458-59
-73
Konst, övertryck (2)
25,-
Bl. 18
-73
Elefant, block (1)
20,-
479-82
-73
Folklore (4)
20,-
483-94
-73
Berömda personer (12)
40,-
Bl.19-20
-73
Gandhi, block (2 av 3)
30,-
498-02
-74
VM i fotboll (5)
20,-
504-06
-74
Charles de Gaulle (3)
10,-
Bl. 23
-74
Charles de Gaulle, bl. (1)
35,-
517-22
-74
UPU, flyg, satellit mm (6)
35,-
Bl. 26
-74
UPU, satellit, block (1)
23,-
532-37
-74
UPU, övertryck (6)
45,-
Bl. 28
-74
UPU, satellit, block (1)
19,-
539-43
-74
Blommor (5)
20,-
Bl. 29
-74
Blommor, block (1)
29,-
545-59
-75
Churchill, flyg, bil mm (5)
27,-
Bl. 30
-75
Churchill, krigsfartyg, bl. (1)
24,-
Bl. 37
-75
Målning, Picasso, block (1)
15,-
Bl. 38
-75
Flygplats, block (1)
12,-
611-15
-76
OS i Montreal (5)
22,-
Bl. 40
-76
OS i Montreal, block (1)
20,-
Bl. 43
-76
Satellit Viking, block (1)
20,-
646
-76
UPU, 25-årsjubileum (1)
8,-
647-50
-77
Huvudstaden (4)
10,-
651-52
-77
Bronsfigurer (2)
6,-
659-62
-77
Hyddor (4)
8,-
663-66
-77
Handgjorda väskor (4)
9,-
671-73
-77
Frukter (3)
7,-
674-77
-77
Kända personer (4)
42,-
676-77
-77
Dr. Elisabeths kröning (2)
23,-
Bl.46
-77
Kröning, block (1)
23,-
679-82
-77
Blommor (4)
44,-
690-95
-77
Rubens, målningar (6)
40,-
706-10
-78
Flyghistoria, Concorde (5)
20,-
712-13
-78
Träd (2)
8,-
715
-78
ITU, telekom (1)
3,-
716-17
-78
Konsthantverk (2)
8,-
718
-78
UPU, 100-årskongress (1)
17,-
719-22
-78
James Cook (4)
30,-
732-35
-78
Konst, Dürer (4)
38,-
738
-78
Mänskl. rättigheter (1)
3,-
748
-79
FN:s barnår (1)
5,-
749
-78
ITU, telekomdag (1)
3,-
750-51
-79
UPU, frimärksutst. (2)
30,-
766-67
-79
Kamp mot analfabetism (2)
15,-
768
-79
Telecom 79 (1)
7,-
776
-79
Flygplats (1)
5,-
777
-79
Centralbank (1)
3,-
778
-79
Eugene Jamot (1)
10,-
780-81
-80
Järnväg (2)
20,-
782-83
-80
Påvebesök (2)
24,-
784
-80
ITU, telefon (1)
3,-
835
-81
Röda korset (1)
4,-
837-39
-81
Landskap (3)
8,-
846
-81
Kamp mot apartheid (1)
4,-
847-50
-81
Frukter (4)
14,-
851-55
-81
Husdjur, kanin mm (5)
23,-
Bl. 57
-81
Herde med får, block (1)
22,-
857
-81
Kvinna (1)
5,-
Bl. 87
-84
Vilda djur, Rotary, block (1)
40,-
957-60
-84
WWF, djur (4)
65,-
957-60
-84
WWF, djur, block (1)
200,-
957-60
-84
WWF, djur, separata bl. (4)
270,-
961-62
-84
Djur (2)
50,-
Tjänste/Portomärken
Tj1-10
-63
Elefanter (10)
70,-
P21-26
-62
Gazeller (6)
17,-

Home/Tillbaka

© Globe Frimärken AB, Globestamps Ltd, Engelbrektsgatan 10, SE-771 30 LUDVIKA, Sweden.
Tel. +46 (0)240 84200,  E-mail: mail@globestamps.se